Otázky a odpovědi : Zde odpovídáme na nejčastější otázky k našim produktům

Obecné

VÝROBA HLINÍKU

1. Primární hliník (aluminium) se získává z bauxitu, který je pojmenovaný podle naleziště (Les Baux). Bauxit se zpravidla skládá ze 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny křemičité. Hlavní naleziště: Jižní Amerika, Austrálie a Afrika.

VŠEOBECNĚ

U hliníkových pásů bez laku je viditelná přirozená jemná struktura válcování materiálu a proto nastavuje pohledům svůj atraktivní povrch. V důsledku technologicky podmíněných rozdílů při válcování nosného materiálu není vzhled válcované plochy vždy homogenní. Při montáži a zpracování je vždy nutno dbát na použití stejných šarží resp. dodávek resp, směr pokládky, aby bylo dosaženo vizuálně přibližně rovnoměrného vzhledu. U hliníku bez laku lze sotva docílit homogenního vzhledu, jako je to možné u hliníku s lakem.

1. NANÁŠENÍ LAKU METODOU COIL-COATING

Lak na povrch plechů PREFA se nanáší metodou Coil-Coating podle ECCA (European Coil Coating Association). Při tom plechy procházejí až 20 kroky zpracování. Po přípravě se oboustranně nanese základní lak a vypálí. 

Produkt svou trvalou odolností proti teplotám od -30 °C do +80 °C odpovídá požadavkům venkovní architektury. Vrstva laku je formovatelná a odolná proti běžným chemikáliím a klimatickým vlivům.

Používáme 4 různé kvality laků:

  • Polyester
  • PP99 (polyamid/polyurethan)
  • PVdF 80/20 (polyvinylové fluoridy)
  • P.10

Označení produktů PREFA evropským znakem shody "CE" se provádí podle obou následujících evropských norem:

EN 14783:2013

Podrobné informace k tématu "televizní anténa" naleznete na stránce Elektromagnetické záření.

Přirozeně má perfektní produkt, jakým je PREFA, také perfektní program příslušenství, které je přizpůsobené každému jednotlivému produktu.

Další informace k příslušenství naleznete níže nebo přímo u produktů.

Hliník je slučitelný s většinou kovů mimo mědi. Proto by hliník neměl být použit ve směru toku pod měděnými materiály resp. instalován společně s mědí.

Rozsáhlá škála barev PREFA obsahuje četné barvy v kvalitě P.10 a mnoho dalších standardních barev. V kvalitě P.10 jsou k dispozici např.: 

01 P.10 hnědá, 02 P.10 antracitová, 03 P.10 černá, 04 P.10 cihlově červená, 05 P.10 tmavě červená, 06 P.10 mechově zelená, 07 P.10 světle šedá, 08 P.10 zinkově šedá, 10 P.10 prefa bílá, 11 P.10 oříšková, 17 P.10 čistě bílá, 19 P.10 tmavě šedá, 43 P.10 břidlicová, 46 P.10 patina zelená    

U fasádních prvků PREFA je výběr barev ještě větší. Nabízíme také nevšední barvy, např. slonovou kost a bronzovou. Všechny produkty PREFA a barvy, v nichž jsou k dostání, najdete zde.

Degradace kovů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s okolím se označuje jako koroze kovů. Nejznámější formou koroze je rez na povrchu oceli. Hliníkové materiály jsou proti korozi velmi odolné!

Protože se produkty PREFA nelámou ani nekorodují, je střecha bezúdržbová!

Střecha

Doporučujeme hliníkové střechy PREFA provádět s odvětranou nosnou konstrukcí. Střešní plášť a vrstva tepelné izolace jsou oddělené odvětrávanou mezerou. Výhodou tohoto řešení je, že se vnikající vlhkost opět odvádí pryč. Zásadně se střešní plášť provádí jako odvětraný (viz obrázek 1). Odvětraný však může být také celý prostor podkroví (obr. 2).

  • PREFA falcované střešní tašky je možno pokládat na příčné laťování s mezilatěmi, zhotovené ze střešních latí s minimálním průřezem 30 × 50 mm (spotřeba cca 5 bm latí /m²). Je nezbytné dodržet přesnou rozteč hlavních latí 419 mm. Mezilatě jsou každopádně nutné, mimo jiné slouží jako opěra pro sněhové zarážky. Při výpočtu je nutno zohlednit statické požadavky a rozteč krokví.

Střechy PREFA vykazují oproti vláknocementovým nebo taškovým krytinám rozdíl v hlučnosti jen 2 a 4 dB, který lidský sluch téměř nevnímá.

Střešní a fasádní výrobky PREFA (maloformátové i PREFALZ a Siding*) jsou podle ČSN EN 13501-1 klasifikovány třídou požární odolnosti „A1“. Požární třída A1 znamená, že výrobky z hliníku jsou nehořlavé.

* kromě výrobků v barvách ořech tmavý, dub šedý a dub přírodní
(třída požární odolnosti A2-s1, d0 - nehořlavé).

Problematiku reguluje v Rakousku norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 (v ČR platí harmonizovaná norma ČSN EN 62305-3). V jiných zemích musí být zohledněny místní normy a předpisy týkající se této problematiky. Kovové střechy lze dle normy ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 využívat jako přirozenou součást systému ochrany před bleskem.

Degradace kovů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s okolím se označuje jako koroze kovů. Nejznámější formou koroze je rez na povrchu oceli. Hliníkové materiály jsou proti korozi velmi odolné!

Střešní výrobky PREFA se používají pro střechy s mírným sklonem (sklon střechy cca 3° až 25°) a šikmé střechy (přibližně od 25°).

Studená střecha má na rozdíl od teplé střechy větrací a odvětrávanou vrstvu mezi střešním pláštěm a izolací. 

Střecha a fasáda jsou části budovy, které jsou zvlášť vystaveny působení povětrnostních podmínek. Slunce a vítr, déšť a sníh, stejně jako trvalá vlhkost (v lesních nebo stinných polohách) mají na plášť budovy negativní vliv. Usazeniny nečistot (např. prach, listy, jehličí atd.) mohou narušit funkci a vzhled střešní krytiny, fasády nebo systému odvodnění střechy (např. ucpáním).

Aby byla střecha PREFA také správně položena a používána, je k dostání výhradně u odborných pokrývačských firem (klempířských firem). Pouze vyškolený odborný personál ovládá správné zacházení s našimi materiály, má potřebné nářadí pro pokládku a může vydávat žádanky na vystavení záručního certifikátu.

Střešní prvky PREFA vyrobené z hliníku jsou extrémně lehké, jejich hmotnost se pohybuje pouze kolem 2,3 až 2,75 kg/m2. Váží tedy jen zlomek tradiční kamenné střešní krytiny či krytiny z pálených nebo betonových tašek. Výhodou nízké hmotnosti hliníkové střechy je, že před renovací často odpadá potřeba zpevňovat starší střešní krov. Střecha PREFA může být bez problému instalována vyškoleným odborníkem. Střešní prvky jsou nenáročné na přepravu a celkový čas dopravy na stavbu tak lze výrazně zkrátit, což šetří čas i peníze. 

Malé kroupy střechu PREFA s povrchovou úpravou stucco poškodit nemohou. V případě krupobití s extrémně velkými kroupami funkční poškození střechy (stejně jako u ostatních střešních materiálů) zcela eliminovat nelze. Ani při nejextrémnějším krupobití však s pravděpodobností hraničící s jistotou nedojde k proražení střešní krytiny PREFA. Pro existující možnost, že silným krupobitím nebude sice narušena funkčnost střechy, ale dojde k optickým defektům v podobě malých prohlubní, je třeba při uzavírání pojištění myslet také na pojištění poškození vzhledu. U stávajících pojištění je nutno dbát, aby nebyla vyloučena odpovědnost za vznik škod na vzhledu. 

Bylo by příliš jednoduché, kdybychom Vám mohli uvést celkovou cenu, nebo kdybychom mohli říct, že falcovaná střešní taška nebo fasádní šindel stojí XY korun. Tak jednoduché to bohužel není, protože v případě střechy nebo fasády PREFA je nutná pečlivá kalkulace naším odborným pracovníkem.

Střešní desky, šindele, šablony a střešní panel FX.12 PREFA jsou díky své nízké hmotnosti vynikající pro pokrývání stávajících starých střech

Jednou z nejčastěji kladených otázek při rekonstrukci střechy je, zda lze střechu PREFA položit na stávající krytinu z vlnitých asbestových desek? Technicky je to řešitelné, ovšem jako výrobce ekologické hliníkové střechy tento druh rekonstrukce nedoporučujeme. Protože většina vlnitých desek obsahuje zdraví škodlivá asbestová vlákna, musí se zabránit jejich uvolňování. Tato vlákna se uvolňují při vrtání a řezání resp. s rostoucím stárnutím materiálu i bez dalších vlivů prostředí. 

Pro případ, kdy po krupobití není ovlivněna funkce, ale dojde k optickému znehodnocení ve formě drobných prohlubní, je vhodné připojistit se také pro poškození vzhledu. U stávajících pojištění je třeba zajistit, aby se na poškození vzhledu nevztahovala výluka pojistného plnění.

Povrch PREFA produktů je v závislosti na druhu výrobku k dispozici buď v hladkém provedení, nebo v úpravě stucco. Při ní se materiálu pomocí razicího válce dodá reliéfní štukový vzhled a hliník se tím ještě dodatečně zpevní. Je pak méně citlivý na nežádoucí stopy zpracování a lépe se s ním pracuje.

S rostoucím počtem mobilních telefonů přichází stále častěji otázka odstínění elektromagnetického záření, které vyzařují. Protože každé spojení vyžaduje vysílač a přijímač, roste v obydlených oblastech počet stožárů s přenosovými jednotkami. Proto byly naše produkty (střechy a fasády) podrobeny zkoušce z hlediska elektromagnetického stínění na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky. 

Fasáda

Máte-li zájem o hliníkovou fasádu firmy PREFA, doporučujeme Vám využít naši nabídkovou platformu. V online formuláři uvedete všechny údaje týkající se Vašeho projektu. Ty pak budou předány našim registrovaným partnerským firmám (klempířům, pokrývačům, kovomontážníkům apod.) ve Vašem okolí, kteří Vám mohou předložit individuální nabídku pro Vaši novou PREFA fasádu. 

Produkty PREFA si nemohou kupovat a instalovat koncoví zákazníci sami. Tyto výrobky totiž nejsou vhodné pro montáž svépomocí. Jsou k dostání pouze prostřednictvím našich vyškolených odborných firem a ty je také profesionálně instalují. Záruku PREFA na materiál a barvu lze uplatnit pouze v případě, že produkt namontovala některá z našich partnerských firem.  

PREFA není omítková fasáda, ale vysoce kvalitní hliníková fasáda, která se montuje jako zavěšená odvětrávaná fasáda. 

Strach z rezavění je zcela neopodstatněný, protože hliník ani rezavět nemůže. Jestliže se povrch hliníkové fasády PREFA poškodí, vytvoří se na materiálu nová přírodní ochranná oxidová vrstva, která zabraňuje dalšímu narušení. Kvalita a trvanlivost fasády PREFA se proto nemění.   

Fasády PREFA jsou instalovány jako zavěšené odvětrávané fasády. To znamená, že mezi hliníkovým fasádním obkladem a izolací je větrací mezera. V létě se horký vzduch nemůže hromadit za fasádou, protože stoupá odvětrávací mezerou nahoru, je přímo vyháněn ven. V zimě tato konstrukce vytváří tepelnou ochranu, neboť odpor při prostupu tepla v odvětrávacím prostoru se zvyšuje. Toto vyrovnávání teploty v úrovni odvětrávání zajišťuje příjemné vnitřní klima ve všech ročních obdobích.  

Fasáda PREFA je nejsvrchnější obal Vašeho domu chránící ho před větrem a dalšími rozmary počasí. Zároveň jako optický prvek Váš domov zkrášluje. Odolný hliníkový obklad PREFA navíc před povětrnostními vlivy chrání i spodnější vrstvy fasády (nosnou konstrukci, tepelnou izolaci a spodní konstrukci) a zachovává tak jejich funkčnost. Protože Vaše fasáda PREFA dokáže nepříznivým povětrnostním vlivům vzdorovat opravdu účinně, můžete se z jejího pěkného vzhledu těšit po celá desetiletí.  

Upozorňujeme, že fasádní výrobky PREFA nelze zaměňovat se sendvičovými panely nebo jinými výrobky s integrovanou izolací, protože se zaměřují výhradně na ochranu a design. Pokud chcete mít i Vy vysoce kvalitní hliníkovou fasádu PREFA, postará se odborná firma vedle výrazného zlepšení vzhledu Vašeho domu instalací fasádních prvků PREFA i o vhodnou spodní konstrukci a na přání i o odpovídající tepelnou izolaci. 

Smyslem konstrukce zavěšené odvětrávané fasády je právě zabránit vzniku vlhkosti. V odvětrávací mezeře mezi izolační vrstvou a fasádním pláštěm trvale proudí vzduch, a tím je regulována vlhkost a zajišťováno suché prostředí. Při správné instalaci se díky stálému větrání pod fasádou plíseň vytvořit nemůže. 

U správně instalované fasády PREFA je v oblasti přívodu a odvodu vzduchu namontovaný perforovaný plech nebo větrací mřížka, sloužící jako zábrana proti vniknutí zvířat. Malí živočichové, např. ptáci nebo myši, tedy na odborně instalované fasádě škody způsobit nemohou.   

Produkty PREFA jsou k dostání pouze prostřednictvím našich proškolených, nezávislých „partnerských firem“ a tyto firmy je rovněž instalují. Chceme tak zajistit, aby montáž našich produktů byla prováděna odborně. Trvalou kvalitu práce s našimi výrobky zabezpečujeme organizací pravidelných školení pro naše partnerské řemeslníky v PREFA Academy. 

Hliník lze 100% recyklovat bez jakékoli zhoršení jeho kvality. Proces recyklace spotřebuje pouze 5% energie nutné k výrobě primárního hliníku. PREFA většinou používá právě recyklovaný hliník, takzvaný sekundární hliník. Z ekologického hlediska je proto hliníkový produkt ideální volbou.  

PREFA poskytuje u výrobků s výjimečnou povrchovou úpravou P.10 záruku na barvu a materiál v délce 40 let proti zlomení, korozi (rzi), poškození mrazem, odprýskání a tvorbě puchýřků.   

PREFA nedodává produkty s PE jádrem, naopak v hliníkových kompozitních deskách je kvalitní FR jádro, které je „retardérem hoření“. Materiál s jádrem FR je „těžce hořlavý“ (klasifikace chování při požáru podle EN 13501-1 „B-s1, d0“). Kromě toho jsou hliníkové kompozitní desky PREFA dodávány také s nehořlavým jádrem A2. Podrobnosti k požární klasifikaci fasád PREFA najdete v Informačním letáku PREFA k požární ochraně.

Všechny hliníkové fasádní systémy PREFA jsou navrženy jako zavěšená odvětrávaná fasáda. Jedná se o staletími prověřený systém, který díky své speciální struktuře pozitivně ovlivňuje vnitřní klima. Vzduch může cirkulovat mezi zdivem a fasádou PREFA, což znamená, že případná vlhkost, která se vyskytuje za kovovou fasádou, je odváděna pryč.

Všechny fasádní systémy a veškeré montážní příslušenství jsou sladěny a lze je kombinovat se střešními systémy. S tímto kompletním systémem lze dokonale sladit barvy výrobků PREFA včetně příslušenství.

Díky rozmanitosti barev a tvarů lze fasádu PREFA individuálně přizpůsobit. Fasádní systémy jsou navrženy jako odolné, zavěšené odvětrávané fasády, které pozitivně ovlivňují vnitřní klima. Fasádu můžete sladit se střešními systémy PREFA a vše lze tak navrhnout jako kompletní systém.

Hliníkové fasády PREFA jsou dobře chráněny proti povětrnostním vlivům. Přesto by měly pravidelně kontrolovány a čištěny. Čištěni je snadné a není součástí záruky 40 let na materiál proti zlomu, korozi (rezavění) a škodám způsobeným mrazem. 

Každý stavební projekt je individuální. Obraťte se proto na kontaktní osobu PREFA, která vám poradí a případně doporučí řemeslníka ve vašem okolí nebo zajistí nezávaznou cenovou nabídku.

V tomto případě se můžete obrátit na naše experty. Ti Vám rádi pomohou vyřešit jakýkoliv dotaz, přání nebo podnět. 

Protipovodňový systém

Mobilní protipovodňové zábrany PREFA s hliníkovými hrázními bloky mohou být instálovány k ochraně objektů i ploch. Je to spolehlivá ochrana před vodou i blátem v extrémních situacích - od Dunaje až po Severní moře.

PREFA protipovodňovou ochranu dodá a namontuje regionální partnerská firma, firmy PREFA.

Délka je určena dle statického výpočtu a je závislá na výšce vzdutí. Výška je standardně možná do 200cm.

Systém vyžaduje nosný podklad jako např. beton nebo cihly, který by měl být předem ideálně zkontrolován statikem.

PREFA protipovodňový systém je ověřen a certifikován Evropským svazem pro protipovodňovou ochranu.

Ano, dodávky jsou možné v běžných RAL odstínech.

Nízká váha hliníkových profilů umožní v kritických případech rychlou a jednoduchou montáž - v nutných případech dokonce i jen jednou osobou!

PREFA protipovodňový systém se skládá celkem z 10 prvků.