JAKÁ JE SKLADBA STŘECHY U HLINÍKOVÝCH STŘECH PREFA?

Doporučujeme hliníkové střechy PREFA provádět s odvětranou nosnou konstrukcí. Střešní plášť a vrstva tepelné izolace jsou oddělené odvětrávanou mezerou. Výhodou tohoto řešení je, že se vnikající vlhkost opět odvádí pryč. Zásadně se střešní plášť provádí jako odvětraný (viz obrázek 1). Odvětraný však může být také celý prostor podkroví (obr. 2).

Podkroví lze využít také jako obytný prostor (obr. 1):

U dvouvrstvé konstrukce střechy se oproti jednovrstvé konstrukci vytváří odvětraná oblast (pomocí kontralatí). Díky tomuto uspořádání lze umístit tepelnou izolaci také mezi krokve. Při možném využívání podkroví je vhodné dát přednost dvouplášťové střešní konstrukci před jednoplášťovou (obr. 2).

Podkroví není využito pro účely bydlení (obr.2):

U této konstrukce musí být podlaha podkroví tepelně izolovaná (dodatečná vestavba podkroví je možná jen se zvýšenými náklady).

 

Při stavbě střechy je nutno respektovat zákony stavební fyziky!

Kontakt