Jaká je skladba střechy u hliníkových střech PREFA?

Doporučujeme hliníkové střechy PREFA provádět s odvětranou nosnou konstrukcí. Střešní plášť a vrstva tepelné izolace jsou oddělené odvětrávanou mezerou. Výhodou tohoto řešení je, že se vnikající vlhkost opět odvádí pryč. Zásadně se střešní plášť provádí jako odvětraný (viz obrázek 1). Odvětraný však může být také celý prostor podkroví (obr. 2).

Obr. 1

Podkroví lze využít také jako obytný prostor (obr. 1):

U dvouvrstvé konstrukce střechy se oproti jednovrstvé konstrukci vytváří odvětraná oblast (pomocí kontralatí). Díky tomuto uspořádání lze umístit tepelnou izolaci také mezi krokve. Při možném využívání podkroví je vhodné dát přednost dvouplášťové střešní konstrukci před jednoplášťovou (obr. 2).

Technický výkres odvětrané střešní konstrukce. Podkroví lze využít jako obytný prostor.

Podkroví lze také využít jako obytný prostor

Obr. 2

Podkroví není využito pro účely bydlení (obr.2):

U této konstrukce musí být podlaha podkroví tepelně izolovaná (dodatečná vestavba podkroví je možná jen se zvýšenými náklady).

 

Při stavbě střechy je nutno respektovat zákony stavební fyziky!

Technický výkres střešní konstrukce bez odvětraného  prostoru. Podkroví se nepoužívá k obytným účelům.

Půdní prostor se nepoužívá pro obytné účely