JE STŘECHA PREFA VHODNÁ JAKO OCHRANA PŘED BLESKEM?

Kovové střechy jsou podle normy ÖVE/ÖNORM EN 62305 (platnost od 01.01.2008) při dostatečné tloušťce plechu definované jako „přirozená součást“ záchytného systému. Dne 12.07.2010 byla výše uvedená norma prohlášená za závaznou také v ETV 2002/A2 podle §2, odst. 1.

Maloformátové střešní prvky PREFA (střešní tašky, střešní šindele, střešní šablony a střešní panely) a svitkový plech PREFA (PREFALZ) je tedy možné použít jako ochranu proti atmosférické elektřině (jímací zařízení na nejvyšším místě a přisvorkování uzemnění na okap)!

Opatření pro ochranu proti atmosférické elektřině, které překračují požadavky výše uvedených norem, umožňují snadnou montáž konvenčního svodového zařízení.

Pozor: v normě je definováno několik výjimek, např. objekty ohrožené výbuchem (muniční sklady, mlýny apod.), objekty s výskytem velkého počtu osob (školy, školky apod.), vysílače, atomové elektrárny, muzea apod.  Při pochybnostech je vhodné instalovat odbornou firmou přídavnou konvenční ochranu proti atmosférické elektřině.

GALERIE SANACÍ

OBJEKTY PŘED SANACÍ A PO SANACI

Díky nízké hmotnosti produktů PREFA je sanace střech a fasád hračkou – a kosmetický zásah se projeví i na vzhledu.

KE GALERII SANACÍ
Vyhledání řemeslníka

VYHLEDAT ŘEMESLNÍKA PREFA VE VAŠEM OKOLÍ

Ukážeme Vám, které montážní firmy ve Vašem okolí jsou skuteční PREFA profesionálové a montují naše hliníkové systémy.

VYHLEDÁNÍ ŘEMESLNÍKA
Informační materiály

OBJEDNAT PROSPEKTY ZDARMA

Zde odchází pošta: Zašleme Vám produktové brožury PREFA do e-mailové nebo poštovní schránky.

OBJEDNAT ZDARMA
Kontakt