Prohlášení o ochraně dat PREFA

Naše strategie pro ochranu Vašich dat

My, PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., se sídlem K Zelenči 2883/14, Horní Počernice, 193 00  Praha 9 (dále v textu jako „PREFA“), bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a řídíme se proto předpisy pro ochranu osobních údajů.

Abyste věděli, jak budeme tuto ochranu garantovat a jaký druh údajů k jakému účelu budeme zjišťovat, sestavili jsme pro Vás následující přehled.

Chtěli bychom Vás však upozornit na to, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky smluvních partnerů a jiných prodejců, za jejichž obsahy neneseme žádnou odpovědnost.
 

Co jsou to cookies a jakým způsobem je PREFA používá?

Naše serverové stránky používají na více místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládá Vás prohlížeč. Tyto soubory nejsou v žádném případě spojovány, ale jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely, abychom mohli následně optimalizovat naše webové nabídky. Slouží k tomu, abychom mohli sestavovat optimálnější, efektivnější a bezpečnější nabídky. V našich cookies nejsou v žádné formě obsaženy Vaše osobní nebo citlivé údaje. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádné škody, nemohou vyšpehovat ve Vašem počítači žádné údaje, nemohou nepozorovaně odesílat e-maily a neobsahují žádné viry.

Nastavení souborů cookie

Někteří naši smluvní partneři používají cookies pro vyhodnocování chování uživatelů a následně pro optimalizaci webových stránek (Social Targeting).

Jako „Session“ je označována jednotlivá relace, která je na krátkou dobu ukládána na našem serveru. Server vyhotovuje protokoly souboru, které jsou rovněž ukládány. Tyto soubory protokolu obsahují automaticky vedené protokoly všech nebo určitých procesů a akcí určitého počítačového systému.

Jakmile svůj prohlížeč zavřete, budou takzvané session-cookies smazány. Po 24 měsících budou Vaše zbývající cookies rovněž odstraněny. Maximální doba „životnost“ cookies (např. Google, Facebook atd.) činí 24 měsíců.

Pokud byste nechtěli, aby byli cookies používány, můžete jejich příjem kdykoli ve Vašem prohlížeči vypnout nebo omezit. Vezměte ale prosím v úvahu, že nebudou určité části našich webových stránek zobrazeny optimálně nebo nebudou popřípadě fungovat bezvadně.

JMÉNO

POSKYTOVATEL

ÚČEL

AKCE

TYP

__cfduid

Adsymptotic.com

Tento cookie se používá k identifikaci jednotlivých klientů se společnou IP adresou a k aplikaci bezpečnostních nastavení na klientské bázi.

1 měsíc

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

U

Adsymptotic.com

Cookie obsahující ID prohlížeče

3 měsíce

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

IDE

doubleclick.net

Cookie využívaný službou Google DoubleClick k zaznamenávání a předávání informací o tom, jaké akce provedl uživatel po zobrazení reklamy na webové stránce nebo po kliknutí na některý reklamní prvek poskytovatele; slouží k měření účinnosti reklamy a zobrazování cílené reklamy.

1 rok

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

test_cookie

doubleclick.net

Používá se k ověření, jestli prohlížeč povoluje umisťování cookies. Neobsahuje identifikační prvky.

15 minut

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

_fbp

Facebook

Cookie využívaný sociální sítí Facebook ke zobrazování řady reklamních produktů, například nabídek externích inzerentů v reálném čase.

3 měsíce

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

fr

Facebook

Cookie využívaný sociální sítí Facebook ke zobrazování řady reklamních produktů, například nabídek externích inzerentů v reálném čase.

3 měsíce

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

NID

Google

Tento cookie obsahuje jednoznačný identifikátor, jehož prostřednictvím se ukládají údaje o Vašich preferovaných nastaveních a další informace; patří sem především údaje o preferovaném jazyku, o počtu zobrazovaných výsledků vyhledávání na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a jestli se má aktivovat filtr Google SafeSearch.

6 měsíců

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

_gcl_au

Google AdSense

Google AdSense používá tento cookie k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách, které využívají její služby.

3 měsíce

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

_gat

Google Analytics

Služba Google Analytics ho používá k omezení četnosti požadavků.

1 den

statistika (včetně poskytovatelů z USA)

_gaexp

Google Optimize

Používá se k ověření, jestli prohlížeč povoluje umisťování cookies. Neobsahuje identifikační prvky.

90 dní

statistika (včetně poskytovatelů z USA)

_ga

Google Universal Analytics

Registruje jednoznačný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jakým způsobem uživatel pracuje s webovou stránkou.

2 roky

statistika (včetně poskytovatelů z USA)

_gid

Google Universal Analytics

Registruje jednoznačný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jakým způsobem uživatel pracuje s webovou stránkou.

1 den

statistika (včetně poskytovatelů z USA)

lang

ads.linkedin.com

Ukládá informaci o tom, jakou jazykovou verzi webové stránky zvolil uživatel.

relace

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

bcookie

LinkedIn

Služba sociální sítě LinkedIn ho používá ke sledování využívání vnořených služeb.

2 roky

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

bscookie

LinkedIn

Služba sociální sítě LinkedIn ho používá ke sledování využívání vnořených služeb.

2 roky

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

lang

LinkedIn

Tento cookie umisťuje platforma LinkedIn, pokud webová stránka obsahuje vnořené okno „následujte nás“.

relace

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

li_gc

LinkedIn

Slouží k uložení souhlasu uživatele s používáním cookies pro méně významné účely.

2 roky

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

li_sugr

LinkedIn

Cookie obsahující ID prohlížeče

3 měsíce

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

lidc

LinkedIn

Služba sociální sítě LinkedIn ho používá ke sledování využívání vnořených služeb.

1 den

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

lidc

LinkedIn

Pro usnadnění výběru výpočetních středisek

1 den

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

lissc

LinkedIn

Tento cookie zajistí, aby byl pro všechny cookies v tomto prohlížeči k dispozici správný atribut SameSite

1 rok

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

UserMatchHistory

LinkedIn

Používá se k vytváření reklamní nabídky podle preferencí uživatele, zjištěných z jeho chování na různých webových stránkách.

29 dní

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

PHPSESSID

PHP

Tento cookie ukládá informace o využívání aplikací PHP během aktuální relace a tím zajišťuje, aby bylo možno zobrazit všechny funkce stránky, které jsou založeny na programovacím jazyku PHP.

relace

nezbytné

_pin_unauth

Pinterest

Cookie používaný službou Pinterest ke sledování způsobu užívání služeb.

1 rok

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

_pinterest_ct_ua

Pinterest

Tento cookie obsahuje jednoznačné UUID pro seskupování akcí provedených na různých stránkách, pokud nelze jednoznačně přiřadit uživatele.

1 rok

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

cookie_optin

Sgalinski

Tento cookie je nezbytný pro fungování rozšíření, jehož prostřednictvím se zjišťuje souhlas uživatele s uložením cookies (cookie opt-in). Cookie musí být uložen, aby nástroj věděl, které kategorie cookies uživatel povolil.

12 měsíců

nezbytné

GPS

YouTube

Registruje jedinečné ID na mobilních zařízeních a umožňuje sledování založené na geografických GPS souřadnicích lokality.

1 den

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Měření dosahu na YouTube

179 dní

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

YSC

YouTube

YouTube (Google) používá tento cookie k ukládání uživatelských nastavení a k jiným blíže neuvedeným účelům

relace

marketing & externí média (včetně poskytovatelů z USA)

Pomocí jakého softwaru jsou cookies na našich webových stránkách nastavovány a jak můžete používání cookies deaktivovat, je popsáno v následující části „Jaké trackingové technologie se našich webových stránkách používají?“.

Jaké trackingové technologie se našich webových stránkách používají?

Soubory protokolu serveru

My a náš Hosting-Provider popř. Webspace-Provider “Maxcluster GmbH“, s umístěním serveru v Rakousku, zjišťujeme údaje o každém přístupu k naší nabídce. K těmto přístupovým údajům patří název stahované webové stránky, datum a čas přihlášení, přenášený objem dat, hlášení o úspěšném stažení, prohlížeč, včetně verze prohlížeče, operační systém, předtím vyvolaná stránka (referrer) a dotazovaný poskytovatel. Všechny tyto údaje jsou používány výlučně pro statistické vyhodnocení pro účely bezpečnosti, provozu a optimalizace nabídky. Pokud existuje na základě konkrétních vodítek podezření na protiprávní používání, je možné údaje protokolu dodatečně znovu prověřit.

Google Tag Manager

Provozovatel těchto webových stránek používá službu Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Tag je javascriptový kódový fragment, jehož pomocí jsou posílány informace třetím osobám, např. Googlu. Google Tag Manager je nástroj, pomocí kterého mohou provozovatelé webových stránek spravovat marketingové tagy přes webové rozhraní Google Tag Manager (GTM). Google Tag Manager spravuje tagy Googlu (např. Google Analytics Tag), podporuje však také tagy třetích poskytovatelů. Samotné softwarové řešení Google Tag Manageru, implementující tagy, je doména bez souborů cookies. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které případně shromažďují údaje. Google Tag Manager nemá k těmto zprostředkovaným údajům přístup, ale přes tag je předává příslušnému poskytovateli konkrétně použitého tagu (Google, Linkedln, Pinterest, Facebook, Youtube, Sgalinski, PHP). Informace o tom, jak můžete zpracování svých osobních dat pomocí příslušných tagů odmítnout, najdete v sekci příslušného tagu uvedeného v tomto prohlášení o ochraně dat.

Google Analytics a Google Remarketing

Webová analytika pomocí služby Google Universal a Google Analytics 4

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, („Google“), pokud jste k tomu udělili souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Služba Google Analytics používá cookies, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analyzovat, jak používáte webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookies o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší zkrácené ID adresy) se přenášejí na server Googlu v USA a tam jsou 2 roky uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu. Kromě toho Google tyto informace případně předává třetím osobám, např. úřadům USA, pokud to stanoví zákon nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření Googlu zpracovávají. Jestliže jste vyslovili souhlas s používáním analytických a trackingových souborů cookies a tento souhlas chcete později odvolat, můžete tak učinit přes naše webové stránky pomocí cookie banneru, resp. cookie settings. Alternativně můžete ve svém prohlížeči nainstalovat tzv. addon. Pro instalaci klikněte na tento odkaz, který Vás zavede na stránky Googlu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Měření konverzí (Conversion Tracking) v Google Ads

Pokud vyslovíte podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR souhlas s používáním trackingových cookies, používají tyto webové stránky Google Ads společnosti Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ads Conversion používáme, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. V návaznosti na údaje z reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Naším cílem je prezentace reklamy, která je pro Vás zajímavá, vytvoření zajímavějších webových stránek a zjištění skutečných nákladů na reklamu. Tyto reklamní prostředky poskytuje Google prostřednictvím AD serverů. Využíváme k tomu Ad Server Cookies, pomocí kterých lze měřit určité parametry úspěšnosti, např. zobrazení indikátorů nebo počet prokliků uživatelů. Když se přes indikátor Google dostanete na naše webové stránky, uloží Google Ads do Vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tyto soubory cookies ztrácejí zpravidla po třiceti dnech svou platnost a nemají sloužit k Vaší osobní identifikaci. K takovým souborům cookie se obvykle jako analytické hodnoty ukládají jedinečný identifikátor cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro post view conversions) a také informace o případném odhlášení (označení, že uživatel nechce být znovu kontaktován).

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat Váš prohlížeč. Navštíví-li uživatel stránky zákazníka se službou Ads a soubor cookie uložený v jeho počítači zatím neztratil platnost, Google i zákazník uvidí, že uživatel klikl na reklamu a byl na tento web přesměrován (vyhodnocení návštěvnosti). Každému zákazníkovi Ads je přidělen jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords sledovat. My sami v rámci uvedených reklamních opatření žádné osobní údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme. Společnost Google nám zpřístupňuje pouze statistická vyhodnocení. Díky tomuto vyhodnocení můžeme zjistit, která z reklamních opatření jsou obzvlášť účinná. Další údaje z aplikace reklamních prostředků nedostáváme. V žádném případě nemůžeme ze získaných informací identifikovat uživatele. Zapojením služby Ads Conversion obdrží společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou část našeho webu nebo klikli na jednu z našich reklam. Jestliže jste zaregistrováni u služby Google, může Google tuto návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I v případě, že u společnosti Google zaregistrováni nejste nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel reklamy Vaši IP adresu zjistí a uloží ji.

Google předává případně tyto informace třetím osobám, např. úřadům v USA, pokud to ukládá zákon, nebo pokud třetí osoby tato data z pověření Google zpracovávají. Další informace k zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení Google o ochraně osobních údajů na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de [externí stránka]. Pokud se později rozhodnete svůj udělený souhlas odvolat, můžete personifikovanou reklamu Google deaktivovat v settings cookie banneru, nebo v nastavení svého vyhledávače reklam. Tato nastavení se ukládají na Vašem Google účtu (pokud jste přihlášeni) nebo ve vyhledávači (pokud nejste přihlášeni). Kromě toho Vám umožňujeme změnu Vašich „Nastavení cookies“ v prvním odstavci těchto pokynů ke cookies. Zde můžete „Odvolat souhlas“. Alternativně můžete pro deaktivování personalizované reklamy nainstalovat plugin vyhledávač. Najdete ho na https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638525818091298366-2667645127&rd=1&hl=en&sjid=7620284974417045657-EU.

Facebook Marketing Pixel

Tyto webové stránky používají Facebook Marketing Pixel společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko), pokud jste vyslovili podle čl. 6, odst 1, písm. a) GDPR souhlas se zpracováním Vašich osobních dat, které je s tím spojeno. Facebook Pixel je fragment javascriptového kódu, který nám umožňuje analyzovat aktivity návštěvníků našich webových stránek. Nástroj analýzy shromažďuje malý soubor funkcí, které se spouštějí, jestliže se návštěvník stránky chová určitým způsobem (spouštěcí událost). Takovou událostí je např. přidání výrobku do nákupního vozíku nebo ukončení nákupu. Facebook pixel používáme pro měření efektivity našich reklam, pro určení cílových skupin uživatelů pro targeting reklamních inzerátů, pro provádění dynamických reklamních kampaní zaměřených na určité cílové skupiny a pro analýzu efektivity konverzí. Znamená to, že Vám jako uživatelům našich webových stránek můžeme pomocí Facebook pixelu v rámci Vaší návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webů, které tento nástroj také používají, ukázat reklamu („Facebook-Ads“), která by Vás mohla zaujmout.

Pomocí Facebook pixelu zpracováváme informace o aktivitách návštěvníků webových stránek mimo Facebook. Jedná se mj. o informace o přístroji návštěvníka webu, navštěvovaných webových stránkách, uskutečněných nákupech, reklamních inzerátech, které uživatel webu vidí a informace o tom, jak uživatel naše stránky využívá. Děje se to nezávisle na tom, zda má návštěvník našich stránek účet u Facebooku nebo je na Facebooku přihlášen. Facebook zpracované informace případně předává třetím osobám, např. úřadům v USA, pokud to stanoví zákon, nebo pokud třetí osoby tato data z pověření Googlu zpracovávají.

Jestliže jste používáním Facebook Marketing Pixelu vyslovili souhlas se zpracováním svých osobních osobních dat a tento souhlas chcete později odvolat, můžete tak učinit změnou settings cookie banneru nebo změnou nastavení svého vyhledávače.

Alternativně můžete funkci Facebook Marketing jako přihlášený uživatel Facebooku deaktivovat na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# [externí odkaz]. Informace o tom, jak obecně deaktivovat online reklamu založenou na zájmech ať už od Facebooku, či od jiných společností sdružených v European Interactive Digital Advertising Alliance, najdete na http://www.youronlinechoices.eu/ [externí odkaz].

Další informace o zpracování dat Facebookem najdete na https://www.facebook.com/about/privacy [externí odkaz].

Google Maps

Náš web využívá na jednotlivých stránkách přes API mapovou aplikaci Google Maps. Jejím poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro využívání funkcí aplikace Google Maps se Vaše IP adrese přenese na server Googlu a tam se uloží. Server se může nacházet i mimo Evropskou unii. Na tento přenos dat nemá PREFA žádný vliv.

Aplikace Google maps je využívána pro působivou prezentaci našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, uvedených na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu č. 6 odst. 1, písm. f) GDPR.

Více informací o zacházení s daty uživatelů najdete v prohlášení Googlu o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Webová analytika pomocí LinkedIn insight tag

Pokud jste nám při návštěvě našich webových stránek udělili souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, zpracovává tento web osobní údaje Vás jako návštěvníků našich webových stránek použitím kódu Insight Tag společnosti Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irsko (krátce „Linkedln“). Linkedln Insight Tag je kompaktní javascriptový kód, který podporuje funkce Linkedln Marketing Solutions, a to Conversion-Tracking, retargeting návštěvníků webových stránek a webovou analytiku pro reklamní kampaně společnosti Linkedln. To znamená, že pomocí Linkedln Insight Tag mohou být získány údaje o Vašem používání těchto webových stránek, včetně URL, URL referreru, IP adresy, vlastností Vašich zařízení a vyhledávače, časových značek a zhlédnutí webových stránek. Informace o Vašem využívání těchto webových stránek generované uvedeným tagem mohou být případně přeneseny na server Linkedlnu mimo EU a tam uloženy. Linkedln eventuálně přenese zpracované informace na třetí osoby, např. úřady v USA, pokud to stanoví zákon, nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Linkedln zpracovávají.

Data se zakódují, během sedmi dnů se anonymizují a do 90 dnů se vymažou. Linkedln nám jako provozovateli těchto webových stránek osobní údaje nepředává, poskytuje pouze souhrnné zprávy o cílové skupině webu a o inzertní službě. Linkedln nabízí také retargeting pro návštěvníky webových stránek, takže se Vám na stránkách, které navštívíte, může objevit naše reklama.

Jestliže jste aplikací Linkedln Insight Tagu vyslovili souhlas se zpracováním svých osobních dat a svůj souhlas chcete později odvolat, můžete tak učinit změnou settings cookie banneru nebo změnou nastavení prohlížeče.

Členové Linkedln mohou používání svých osobních údajů pro reklamní účely řídit alternativně také přes nastavení svých účtů. Za tímto účelem přejděte následujícím odkazem na stránku Linkedln: https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fpsettings%2Fadvertising%2Factions-that-showed-interest&trk=login_reg_redirect [externí odkaz].

Stránka sociálních médií na pinterestu

Provozujeme profil na Pinterestu poskytovatele (v Evropě: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin, Irsko). Tento profil slouží k prezentaci fotografií vlastních výrobků pro upozornění uživatelů Pinterestu na naše produkty. Případně se můžete informovat na naší homepage.

Jestliže vyvoláte naši firemní stránku na Pinterestu, budou Vaše data zpracována i Pinterestem. O rozsahu zpracování dat Pinterestem se můžete informovat na https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Po přihlášení na svůj účet Pinterestu navíc Pinterestu umožníte přiřadit Váš způsob surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu odhlásíte. Pinterest případně předává zpracované informace na třetí osoby, např. úřady v USA, pokud to stanovuje zákon, nebo pokud třetí osoby tyto informace z pověření Pinterestu zpracovávají. Stejně dostává Pinterest data i od nás, pokud s námi komunikujete přes náš kanál.

Zpracováváme Vaše data, která nám poskytnete prostřednictvím Vašeho profilu, když jste s námi v kontaktu prostřednictvím naší stránky Pinterest, resp. když využíváte interaktivní funkce Pinterestu (např. zaznamenání, sdílení atd.). Jaká data sdílíte, záleží na Vašich nastaveních profilu. Pokud s námi data dobrovolně sdílíte, resp. je nám poskytnete přes kanál, zpracováváme tato Vaše data na základě Vašeho souhlasu. Jakmile Vaše data zpracujeme, budou vymazána, pokud svůj souhlas odvoláte, pomine účel zpracování dat anebo neexistují žádné zákonné lhůty pro jejich uchování. To neplatí pro data ukládaná systémem Pinterestu, která musí vymazat Pinterest, neboť my na to nemáme žádný vliv.

My a Pinterest máme společnou odpovědnost v záležitosti poskytování vyhodnocení chování uživatelů pro přenos dat Pinterestu. Pinterest v současné době nenabízí žádnou smlouvu ve smyslu čl. 26 GDPR, která by odpovědnosti jasně vysvětlovala. Osobu pověřenou agendou ochrany osobních dat v Pinterestu můžete kontaktovat přes tento odkaz: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

YouTube

Do našich webových stránek máme vložena videa YouTube, uložená na internetovém serveru YouTube. (www.youtube.com). Provozovatelem je společnost Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, („Google“). Tato videa lze na našich webových stránkách přímo přehrávat. Příslušná videa jsou do webových stránek vložena režimem „rozšířené ochrany osobních dat“. To znamená, že Vaše data se předávají YouTube až v okamžiku, kdy si video přehrajete. Když navštívíte naše webové stránky s videi, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sdělena IP adresa návštěvníka našich webových stránek a také které naše stránky jste navštívili, pokud jste nám dali souhlas se zjištěním a předáním Vašich osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm a) GDPR. Děje se tak nezávisle na tom, jestli máte uživatelský účet YouTube nebo ne. Když se přihlásíte ke svému účtu YouTube, umožníte kromě toho YouTube přiřadit Váš způsob surfování k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte. YouTube případně předává zpracované informace třetím osobám, např. úřadům v USA, pokud tak stanoví zákon, nebo pokud třetí osoby tato data z pověření YouTube zpracovávají. Další informace o zacházení s daty uživatelů najdete v prohlášení Youtube o ochraně osobních dat na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de [externí stránka].

K čemu používá PREFA moje údaje?

Všechny osobní údaje jsou v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních dat zjišťována, zpracovávána a využívána především pro zajištění Vámi požadovaných služeb a pro zpracování Vašich poptávek.

Ohrana dat při zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů (zákazníků/dodavatelů; B2B)

Jako smluvní partneři Vaší firmy zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby na základě našeho oprávněného zájmu na vyhotovení nabídky a na splnění smluv ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Zpracování pro účely účetnictví a kalkulace nákladů, jakož i pro splnění právních povinností (vyplývajících např. z obchodního nebo daňového práva) se opírá o ustanovení čl. 6, odst. 1, věta první písm. c) GDPR. Obchodní vztah je mezi námi a Vaší firmou. Pokud jednáte jako fyzická osoba (např. samostatný podnikatel nebo OSVČ), jsou Vaše data zpracovávána za účelem provedení předsmluvních opatření a splnění smluv na právním základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

U externích požadavků (např. vyplývajících z celního nebo daňového práva) mohou být osobní údaje týkající se Vaší osoby srovnávány s údaji v úředně zveřejněných seznamech.

Dále se mohou data zpracovávat podle čl. 6, odst. 1, věta první písm. f) GDPR také k oprávněným zájmům, jako např. pro uvedení výrobků na trh, účely interního průzkumu trhu a marketingu nebo vnitropodnikové statistiky. Oprávněné zájmy jsou především v oblasti optimalizace procesů a objektivizace nákladů; Vaše zájmy, základní práva a svobody jsou přitom náležitě zohledněny.

Pouze tehdy, když jste nám k tomu dali souhlas, nebo pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady, používáme Vaše data k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o výrobcích, službách, akcích a jiné užitečné informace o naší firmě. Toto zasílání můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout.

Vámi poskytnutá data jsou potřebná pro realizaci smluvního vztahu. Bez těchto dat nemůžeme smlouvu uzavřenou s Vaší firmou splnit.

Předávání dat třetím osobám

Vaše osobní údaje jsou částečně předávány externím poskytovatelům služeb (např. daňovým či právním poradcům). Částečně může k Vašim osobním datům získat přístup externí poskytovatel IT služeb (Fried v. Neuman GmbH v rámci zpracování zakázky podle článku 28 rakouského GDPR). Poskytovatelé služeb jsou přitom vázáni pokyny, což bylo zajištěno příslušnými smlouvami.

Souhlas se zasíláním SMS

Pokud jste souhlasili se zasíláním informací prostřednictvím SMS, budou vaše údaje zpracovávány pro elektronické zasílání informací na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 174 Zákona o telekomunikacích. Za tímto účelem využíváme v rámci zpracování objednávek k poskytování služby poskytovatele služeb (Missus GmbH), který je vůči nám smluvně vázán. Údaje jsou poskytovatelem služeb uchovávány pouze po dobu maximálně 90 dnů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese office.cz@prefa.com a informujte nás o zrušení.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to pro konkrétní shora uvedené účely nezbytné. Data jsou vymazána nejpozději po skončení smluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání dat podle občanského, obchodního a daňového práva. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, budou po jeho odvolání vymazány.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při zpracování osobních údajů našich zákazníků (B2C)

Osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracováváme v souvislosti s odůvodněním, prováděním a realizací uzavřené smlouvy a s předsmluvními opatřeními na základě čl. 6, odst. 1, věta první písm. b) GDPR a rovněž ke splnění právních povinností (vyplývajících např. z obchodního nebo daňového práva) na základě čl. 6, odst. 1, věta první písm. c) GDPR.

Dále se mohou data zpracovávat podle čl. 6, odst. 1, věta první písm. f) GDPR pro účely oprávněných zájmů, jako např. pro uvedení výrobků na trh, účely interního průzkumu trhu a marketingu, vnitropodnikové statistiky nebo pro optimalizaci nabídek. Oprávněné zájmy jsou především v oblasti optimalizace procesů a objektivizace nákladů; Vaše zájmy, základní práva a svobody jsou přitom náležitě zohledněny.

Vámi poskytnutá data jsou nezbytná pro realizaci smluvního vztahu. Bez těchto dat nemůžeme uzavřenou smlouvu splnit.

Jestliže jste nám k tomu dali souhlas, používáme Vaše data k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o výrobcích, službách, akcích a jiné užitečné informace o naší firmě. Toto zasílání můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout.

Pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady, můžeme Vás také bez Vámi uděleného souhlasu kontaktovat; proti tomu můžete kdykoliv vznést námitku, abyste již v budoucnu kontaktováni nebyli.

Předávání dat třetím osobám/poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje jsou částečně předávány externím poskytovatelům služeb (např. daňovým či právním poradcům). Částečně může k Vašim osobním datům získat přístup externí poskytovatel IT služeb (Fried v. Neuman GmbH v rámci zpracování zakázky podle článku 28 GDPR ). Poskytovatelé služeb jsou přitom vázáni pokyny, což bylo zajištěno příslušnými smlouvami.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to pro konkrétní shora uvedené účely nezbytné. Data jsou vymazána nejpozději po skončení smluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání dat podle občanského, obchodního a daňového práva.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat pri odběru newsletteru

Na různých místech máte možnost objednat si náš newsletter. Vaše osobní data zpracováváme výhradně v souvislosti s objednávkou a odběrem tohoto newsletteru, abychom Vám mohli posílat domů informace o produktech, službách, akcích a dalších zajímavostech o naší firmě. Tento odběr můžete kdykoliv do budoucna zrušit.

Pro statistické účely probíhá měření, které odkazy v našem newsletteru byly nakliknuty a které vedly k aktivitám na naší internetové prezentaci („konverze“). Tyto údaje však k Vám nejsou přiřazovány, jsou víceméně anonymní . Zvažte tento stav při přihlašování k newsletteru. Pokud si takový postup nepřejete, můžete si informace o našich produktech vyžádat jinou cestou.

Data, která nám poskytnete, jsou pro zasílání newsletteru nezbytná. Bez těchto údajů nemůžeme Vaše přihlášení k odběru newsletteru zohlednit.

Externí poskytovatelé služeb

Při zasílání newsletteru využíváme externího poskytovatele služeb (Sendinblue GmbH; Berlín), který má v rámci zpracování podle čl. 28 GDPR přístup k Vašim datům. Poskytovatel je přitom vázán pokyny, což zajišťují příslušné smlouvy.

Předávání dat třetím osobám

Vaše data nejsou při zpracování v souvislosti se zasíláním newsletteru předávána třetím osobám.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, dokud odběr newsletteru nezrušíte. V každém našem newsletteru je odkaz pro odhlášení e-mailového odběru. Zrušení je možné také prostřednictvím krátkého sdělení zaslaného na níže uvedený kontakt.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při navázání kontaktu s námi (kontaktní formulář/obecné navázání kontaktu)

Na různých místech máte možnost navázat s námi kontakt. Kontakt s námi můžete obecně navázat telefonem, e-mailem nebo poštou a rovněž pomocí připravených kontaktních formulářů, jejichž prostřednictvím se nás se svou záležitostí můžete obrátit. Vaše osobní data zpracováváme výhradně v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti či poptávky a také proto, abychom Vám mohli zaslat informace o našich výrobcích, službách a akcích a další zajímavé informace o naší firmě, pokud jste si je vyžádali. Navázání kontaktu touto cestou záleží jen na Vás a je dobrovolné. Vámi sdělené údaje zpracováváme na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (vyslovení souhlasu). Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinnosti do budoucna odvolat.

Data, která nám poskytnete, jsou pro zpracování Vaší záležitosti nezbytná. Bez nich nemůžeme Vaši záležitost vyřídit.

Externí poskytovatelé služeb

Data získaná při navázání kontaktu zpracováváme sami. Nepoužíváme žádného externího poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

Vaše data jsou předávána dalším osobám jenom v případě Vašeho souhlasu nebo pokud je předání pro vyřízení záležitosti nezbytné (např. v případě nutné konzultace s pověřeným řemeslníkem resp. při přidělení věci k vyřízení jinému podniku skupiny PREFA). Jinak data třetím osobám předávána nejsou.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data jsou u nás uložena po dobu vyřizování Vaší záležitosti. K výmazu dochází nejpozději 60 dnů po ukončení zpracování. Pokud svůj souhlas se zpracováním dat odvoláte, vymažeme data neprodleně.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při vyžádání prospektů a publikací o architektuře

Svým klientům nabízíme možnost objednání prospektů pro konečné zákazníky a publikací pro architekty. Pro doručení dobrovolně vyžádaného konkrétního produktu zjišťujeme Vaše data na základě Vašeho dobrovolného souhlasu ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (vyslovení souhlasu).

Vaše data jsou používána za účelem doručení vyžádaných materiálů.

Jen v případě Vašeho souhlasu používáme Vaše data také k marketingovým a reklamním účelům, případně pro navázání kontaktu s Vámi a rovněž pro zasílání dalších informací o našich výrobcích a jiných akcích. Udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady, můžeme Vás také i bez Vámi uděleného souhlasu kontaktovat. Proti tomu můžete kdykoliv vznést námitku, abyste v budoucnu již kontaktováni nebyli.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která získáme při vyžadování prospektů nebo publikací o architektuře, zpracováváme sami. Do této činnosti nezapojujeme žádné další poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

K předávání Vašich dat třetím osobám nedochází.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data jsou uchovávána tak dlouho, jak je to pro výše uvedené účely nezbytné. Pokud odvoláním svého souhlasu zpracování odmítnete, Vaše data vymažeme.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při vyžádání nabídky konečným zákazníkem

Na naší homepage Vám nabízíme možnost vyžádat si nabídku pro Váš stavební záměr. Pro sestavení nabídky kvalifikovaným řemeslníkem jsou potřebné některé údaje. Využití této služby je dobrovolné a Vaše data zpracováváme na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (vyslovení souhlasu).

Pokud nám prostřednictvím online formuláře poskytnete nezbytná data, můžeme Vás v prvním kroku kontaktovat, abychom případně získali další potřebné informace. Jestliže vyjádříte zájem o vypracování nabídky, předáme nejdříve anonymizovaná data s důležitými údaji o projektu kvalifikovaným partnerským řemeslníkům, aby nabídku mohli vypracovat. Jména těchto vybraných partnerských řemeslníků Vám sdělíme.

Až po Vašem souhlasu s podáním nabídky partnerským řemeslníkem budou tomuto řemeslníkovi poskytnuta potřebná data. Abychom takové podání nabídky umožnili, zpracováváme Vaše data ve smyslu čl. 6, odst., písm. b) GDPR. Je to nezbytné pro předsmluvní opatření. Je možné, že Vás partnerský řemeslník bude kontaktovat, pokud ještě bude pro zhotovení nabídky potřebovat nějaké informace.

Na konci nabídkového řízení Vás budeme kontaktovat e-mailem, abychom zjistili, zda služba byla poskytnuta řádně a k Vaší spokojenosti.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která získáváme při vyžádání nabídky, zpracováváme sami. Do této činnosti nezapojujeme žádného dalšího poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

Pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas, nebo se to v průběhu vypracování nabídky partnerskými řemeslníky ukázalo jako nezbytné, budou Vaše data předána těmto partnerům. Jinak k předávání Vašich dat nedochází.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data budou uchována tak dlouho, jak je to pro konkrétní výše uvedené účely nezbytné. Data budou vymazána nejpozději po ukončení smluvního, resp. předsmluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro uchování dat podle občanského, obchodního a daňového práva.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při použití fotoservisu

Službou fotoservis Vám nabízíme možnost nechat si pro získání představy o Vašem stavebním záměru udělat fotomontáž Vašeho projektu. Abychom Vám tuto službu mohli poskytnout a příslušné fotomontáže pro Vás zhotovit, zpracováváme Vaše data na základě bezplatné smlouvy o výrobě fotomontáže (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR; smlouva). Vaše data budou použita také k tomu, abychom Vám fotomontáž mohli doručit.

Pouze v případě Vašeho souhlasu použijeme Vaše data také pro marketingové a reklamní účely, případně pro navázání kontaktu s Vámi a pro zasílání dalších informací o našich výrobcích a ostatních akcích. Udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady, můžeme Vás také i bez Vámi uděleného souhlasu kontaktovat. Proti tomu můžete kdykoliv vůči nám vznést námitku, abyste již v budoucnu kontaktováni nebyli.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která získáme v rámci fotoservisu, zpracováváme sami. Nezapojujeme žádné další poskytovatele služeb.

Další poskytovatelé služeb jsou do zhotovení fotomontáží zapojování jenom ve výjimečných případech. Poskytovatelé služeb jsou při této činnosti vázáni pokyny, což zajišťují příslušné smlouvy.

Předávání dat třetím osobám

Při zhotovení fotomontáže nás podporuje náš sesterský podnik (PREFA Maďarsko), který fotomontáže zhotovuje. Tomuto podniku proto předáváme potřebná data na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), abychom zhotovení fotomontáže prováděli efektivně a službu Vám mohli poskytovat.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to nezbytné pro konkrétní výše uvedené účely. Jestliže svůj souhlas odvoláte, Vaše data předčasně vymažeme, pokud tomu nebrání žádné zákonné lhůty pro uchování dat.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při vyžádání záručního certifikátu

Při vyžádání záručního certifikátu zpracováváme Vaše data pro ověření Vašich údajů a pro vystavení záručního certifikátu na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR (smlouva). Vaše data používáme rovněž pro poštovní doručení záručního certifikátu Vám osobně.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která od Vás získáme při vyžádání záručního certifikátu, zpracováváme sami. Nezapojujeme žádné další poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

K předávání Vašich dat nedochází. Data zpracováváme výhradně sami.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data jsou uchovávána po dobu platnosti Vašeho záručního certifikátu. Závisí to na poskytnuté délce záruky a je to nezbytné pro naše případné plnění ze záruky. Pokud po uplynutí záruční doby vyplývají pro uchování dat další zákonné lhůty z daňového a obchodního práva, data se uchovávají po dobu těchto zákonných lhůt.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při přihlašování na PREFA academy

Při přihlašování na kurzy PREFA Academy zpracováváme Vaše data pro účely organizace a provádění konkrétního nabízeného kurzu, na který se registrujete. Vaše data zpracováváme na základě smlouvy o realizaci kurzu podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Jestliže jsou Vaše data neúplná, budeme Vás případně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, abychom Vaši přihlášku mohli zaregistrovat.

V případě využití dodatečných služeb, např. rezervace hotelu při přenocování, jsou v zájmu zajištění služby potřebná data předávána jejímu konkrétnímu poskytovateli.

Vaše data jsou na základě smlouvy použita rovněž k tomu, aby Vám mohly být e-mailem předem zaslány informace o Vámi rezervovaných kurzech a potvrzení kurzu.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která od Vás získáme v rámci přihlašování na PREFA Academy, zpracováváme sami. Nezapojujeme žádné další poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

Vaše data v zásadě předávána nejsou. V případě využití dodatečných služeb, zvláště u služby hotelové rezervace, jsou Vaše data za účelem splnění této služby předána konkrétním poskytovatelům.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to pro konkrétní výše uvedené účely nezbytné. Data jsou vymazána nejpozději po ukončení smluvního, resp. předsmluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání dat podle občanského, obchodního a daňového práva.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při výběrovém řízení uchazečů o zaměstnání

Vaše osobní data zpracováváme v souvislosti s výběrovým řízením, ve kterém se ucházíte o zaměstnání, a rovněž pro ověření Vašich předpokladů pro výkon konkrétní práce. Vámi poskytnuté informace zpracováváme na základě čl. 6, odst. 1, věta první písm. b) GDPR za účelem kvalifikovaného personálního rozhodnutí. Kromě toho jsou data ukládána pro hodnocení podle objektivních, nediskriminačních kritérií.

Informace, které nám poskytnete, jsou pro proces výběrového řízení uchazečů o zaměstnání nezbytná. Bez těchto dat nemůže být na Vaši žádost o zaměstnání brán zřetel.

V chráněné sekci na našem webu se můžete přihlásit pomocí identifikačního osobního kódu. V této souvislosti dojde k zaprotokolování k uvedeným účelům podle „Prohlášení o ochraně dat na internetových stránkách“.

V případě konkrétních indicií o protiprávním použití si vyhrazujeme právo Vaše data dodatečně ověřit. Data budou neprodleně vymazána, jakmile již nebudou potřebná pro dosažení účelu, nejpozději však po sedmi měsících. Pokud jste vyslovili souhlas s uložením Vaší žádosti o zaměstnání pro naše další nabídky volných míst, bude Vaše žádost uložena do doby Vašeho odvolání souhlasu nebo maximálně dva roky a poté bude vymazána.

Externí poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje předáváme firmě našeho podnikatelského sdružení jako externímu poskytovateli služeb (zpracovateli). Částečně mohou získat přístup k Vašim datům externí poskytovatelé služeb IT. Ve všech případech postupují poskytovatelé služeb podle pokynů, což bylo zajištěno příslušnými smlouvami.

Předávání dat třetím osobám

V průběhu výběrového řízení, ve kterém se ucházíte o zaměstnání, jsou Vaše data předávána podnikům, které jsou s námi spojeny, aby nás při personálním výběru podporovaly při rozhodování. K předání dat dochází na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním průběhu výběrového řízení uchazečů o zaměstnání a na účelném uspořádání interních správních procesů (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data budou uchována tak dlouho, jak je to pro výše uvedené účely procesu personálního výběru nezbytné. Jestliže během procesu personálního výběru zpracování dat odmítnete, budou Vaše data vymazána, pokud tomu nebrání jiné zákonné povinnosti pro jejich uchování. Upozorňujeme, že pokud požádáte o vymazání dat, k Vaší žádosti o zaměstnání již nebudeme moci přihlédnout.

Data budou vymazána po ukončení personálního výběrového řízení a po uplynutí případných lhůt pro podání žaloby, ledaže jste vyslovili souhlas s uložením své žádosti o zaměstnání pro další nabídky volných pracovních míst. Iniciativní žádosti o zaměstnání jsou uchovávány do doby Vašeho odvolání nebo maximálně dva roky a poté jsou vymazány.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při nákupu v internetovém obchodě PREFA

K zajištění přístupu do našeho internetového obchodu a pro vyřízení Vašich objednávek zpracováváme Vaše data dále uvedeným způsobem.

Jako smluvní partneři Vaší firmy zpracováváme osobní data týkající se Vaší osoby na základě našeho oprávněného zájmu na vyřízení objednávek, které jste učinili, ve smyslu čl. 6, odst.1, písm. f) GDPR. Zpracování dat pro účely účetnictví a kalkulace nákladů, jakož i pro splnění právních povinností (vyplývajících např. z obchodního a daňového práva) má oporu v čl. 6, odst. 1, S. 1, písm. c) GDPR. Obchodní vztah existuje mezi námi a Vaší firmou. Pokud jednáte jako fyzická osoba (např. samostatný podnikatel nebo OSVČ), zpracovávají se Vaše data pro účely realizace smluvních opatření a pro splnění smluv na právním základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Data, která nám poskytnete, jsou potřebná pro realizaci smluvního vztahu. Bez těchto údajů nemůžeme smlouvu uzavřenou s Vaší firmou splnit.

V internetovém obchodě se můžete přihlásit prostřednictvím identifikačního osobního kódu. V souvislosti s tím dojde k zaprotokolování k uvedeným účelům podle „Prohlášení o ochraně dat na internetových stránkách“.

V rámci internetového obchodu neprobíhá žádný tracking. Používají se zde pouze technicky nezbytné soubory cookies.

Předávání dat třetím osobám

Vaše data se částečně předávají externím poskytovatelům služeb (např. daňovým a právním poradcům). Částečně mohou mít k Vašim datům přístup externí poskytovatelé služeb IT (v rámci zpracování podle čl. 28 GDPR) v souvislosti s hostingem a péčí o e-shop. Poskytovatelé služeb jsou vázáni pokyny, což bylo zajištěno příslušnými smlouvami.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to pro konkrétní výše uvedené účely nezbytné. Data jsou vymazána nejpozději po skončení smluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání dat podle občanského, obchodního a daňového práva.

Vaše práva

Viz níže

Ochrana dat při předkládání projektů pro PREFARENZEN

Nabízíme Vám možnost zařadit Váš projekt do PREFARENZEN a tak ho zveřejnit. Data, která nám poskytnete, abyste se mohli zúčastnit výběru, zpracováváme na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Upozorňujeme, že u tištěných publikací je odvolání souhlasu neproveditelné v případě, kdy je tiskovina již v oběhu. Jestliže nám potřebná data pro výběrové řízení neposkytnete, nemůžeme na Vaši žádost o zařazení projektu do publikace PREFARENZEN brát zřetel. Z procesu výběru Vás musíme vyloučit také v případě, že předčasně odvoláte svůj souhlas se zpracováním dat.

Jestliže bude Váš projekt do PREFARENZEN vybrán, budeme Vás o tom informovat prostřednictvím e-mailu a sdělíme Vám potřebné informace, týkající se dalšího postupu.

Pouze v případě Vašeho souhlasu použijeme Vaše data také pro marketingové a reklamní účely, případně pro navázání kontaktu s Vámi a rovněž pro zasílání dalších informací o našich výrobcích a ostatních akcích. Váš souhlas udělený k těmto účelům můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady, můžeme Vás kontaktovat i bez Vámi uděleného souhlasu. Proti tomu můžete kdykoliv vůči nám vznést námitku, abyste již v budoucnu kontaktováni nebyli.

Externí poskytovatelé služeb

Data, která získáme v souvislosti s předložením projektu pro PREFARENZEN, zpracováváme sami. Nezapojujeme žádné další poskytovatele služeb.

Předávání dat třetím osobám

Pro konečné rozhodnutí jsou projekty PREFARENZEN, které jsou v užším výběru, v zájmu maximálně objektivního výběru konzultovány s externími experty a jimi posuzovány. Osobní data jsou přitom sdílena v minimálním rozsahu. Zpravidla jde výhradně o předložené fotografie. Toto zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), abychom pro co nejlepší PREFARENZEN vybrali co nejlepší projekty.

Uchovávání a výmaz dat

Vaše data se uchovávají tak dlouho, jak je to pro konkrétní výše uvedené účely nezbytné. Jestliže svůj souhlas odvoláte, data ihned vymažeme, pokud tomu nebrání žádné zákonné lhůty pro uchovávání dat.

Vaše práva

Viz níže

Jsou moje osobní informace na webových stránkách PREFA v bezpečí?

Přijímáme všechna technická a organizační opatření podle stavu techniky, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, nepovoleným přístupem a zneužitím.

Jakým způsobem mohu své osobní údaje zkontrolovat nebo aktualizovat? Jaká mi přísluší práva?

Přísluší Vám zásadně práva na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, podat stížnost nebo právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo že byly Vaše nároky na ochranu osobních údajů porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u orgánu dozoru - v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budu dostávat od společnosti PREFA reklamy?

Budete od nás dostávat reklamy výlučně v případě, že nám udělíte svůj souhlas k využívání, zpracovávání a předávání Vašich osobních údajů k reklamním účelům anebo jste-li naším zákazníkem a v minulosti jste využili našich služeb či zakoupili naše výrobky. V tomto případě budete od nás dostávat například e-mail s newsletterem, či jinou poštu. Zasílání reklamních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to buď jednoduchým kliknutím na odkaz umístěný v zápatí newsletteru nebo odpovědí na obdržený e-mail, popř. zasláním požadavku o výmaz na e-mail: office.cz@prefa.com.

Na koho se mohu obrátit?

V případě dotazů anebo budete-li chtít uplatnit některá ze svých práv, nás zastihnete na adrese:

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel. +420 234 496 501
Fax: +420 234 496 500
E-Mail: office.cz@prefa.com - věc: ochrana osobních údajů