PREFA portál dodržování předpisů

Plníme právní normy a předpisy ve všech trzích, na kterých působíme, a zaručujeme vysokou míru integrity. Pro nás je zásadní férové a konkurenční chování. Nežádoucí chování nebo podezřelé případy nám mohou být kdykoli nahlášeny prostřednictvím PREFA Compliance Portálu. PREFA pověřila compliance oddělení své mateřské společnosti, CAG Holding GmbH, aby zpracovávalo všechny přijaté compliance hlášení nezávisle na vedení společností PREFA.

Protože si ceníme otevřené komunikace ve všech oblastech, žádáme vás, abyste nám v souvislosti s vaším podnětem na dodržování předpisů uvedli také své jméno a kontaktní údaje. To nám umožní problém rychle a efektivně vyřešit. Mějte prosím vždy na paměti, že je zakázáno úmyslně poskytovat nepravdivé informace nebo podávat tipy, které obsahují neodůvodněná obvinění nebo nařčení. Taková oznámení nebudou tolerována a mohou mít za následek právní kroky.

Nahlásit incident

* Povinné pole