Stíní střecha PREFA proti elektromagnetickému záření?

S rostoucím počtem mobilních telefonů přichází stále častěji otázka odstínění elektromagnetického záření, které vyzařují. Protože každé spojení vyžaduje vysílač a přijímač, roste v obydlených oblastech počet stožárů s přenosovými jednotkami. Proto byly naše produkty (střechy a fasády) podrobeny zkoušce z hlediska elektromagnetického stínění na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky. Zkouška stínění elektromagnetického záření byla pro naše produkty prováděná ve frekvenčním pásmu 150 MHz až 10 GHz (mobilní telefon 900 MHz a 1800 MHz, televizor 175 - 800 MHz) s vodorovnou a svislou polarizací.

Výsledek

Produkt PREFA

záření v %

PREFA střešní tašky a šindele

odstínění min. 99,0%.

PREFA střešní šablony

odstínění min. 99,4%

Prefalz

odstínění min. 99,7%

Sidings

odstínění min. 99,8%

O elektromagnetickém záření (3. čáSt)

Odstínění, kterého dosahují produkty PREFA, je s rostoucí frekvencí ještě lepší (až 99,999%)!

Na základě pozitivních vlastností hliníku a schopnosti tlumit elektromagnetické vlny může být nutné anténu (např. televizní) umístit nad střešní plášť, nikoliv do podkroví.