STÍNÍ STŘECHA PREFA PROTI ELEKTROMAGNETICKÉMU ZÁŘENÍ?

S rostoucím počtem mobilních telefonů přichází stále častěji otázka odstínění elektromagnetického záření, které vyzařují. Protože každé spojení vyžaduje vysílač a přijímač, roste v obydlených oblastech počet stožárů s přenosovými jednotkami. Proto byly naše produkty (střechy a fasády) podrobeny zkoušce z hlediska elektromagnetického stínění na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky. Zkouška stínění elektromagnetického záření byla pro naše produkty prováděná ve frekvenčním pásmu 150 MHz až 10 GHz (mobilní telefon 900 MHz a 1800 MHz, televizor 175 - 800 MHz) s vodorovnou a svislou polarizací.

VÝSLEDEK

PRODUKT PREFA ZÁŘENÍ V %
PREFA střešní tašky a šindele odstínění min. 99,0%.
PREFA střešní šablony odstínění min. 99,4%
Prefalz odstínění min. 99,7%
Sidings odstínění min. 99,8%
PRODUKT PREFA
PREFA střešní tašky a šindele
ZÁŘENÍ V %
odstínění min. 99,0%.
PRODUKT PREFA
PREFA střešní šablony
ZÁŘENÍ V %
odstínění min. 99,4%
PRODUKT PREFA
Prefalz
ZÁŘENÍ V %
odstínění min. 99,7%
PRODUKT PREFA
Sidings
ZÁŘENÍ V %
odstínění min. 99,8%

Odstínění, kterého dosahují produkty PREFA, je s rostoucí frekvencí ještě lepší (až 99,999%)!

Na základě pozitivních vlastností hliníku a schopnosti tlumit elektromagnetické vlny může být nutné anténu (např. televizní) umístit nad střešní plášť, nikoliv do podkroví.

Kontakt