Jaké jsou zvláštnosti hliníku jako materiálu?

Výroba hliníku

1. Primární hliník (aluminium) se získává z bauxitu, který je pojmenovaný podle naleziště (Les Baux). Bauxit se zpravidla skládá ze 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny křemičité. Hlavní naleziště: Jižní Amerika, Austrálie a Afrika

  • Zpracování bauxitu: surový bauxit se drtí, suší a jemně rozemele.
  • Získávání oxidu hlinitého z bauxitu: nežádoucí příměsi se odstraní pomocí louhu sodného. Tak se konečně získá čistý bílý oxid hlinitý.
  • Redukce oxidu hlinitého na hliník elektrolýzou: oxid hlinitý se rozpustí v roztaveném kryolitu. Tento roztok se v elektrolytické peci rozloží stejnosměrným proudem na své složky. Hliník se shromažďuje na dně a uvolňovaný kyslík se s uhlíkem elektrod váže na oxid uhličitý.

2. Sekundární hliník je z recyklovaného hliníku a získává se ze separovaného kovového šrotu. Náklady na opětovné vyzískání představují cca 5% z výrobních nákladů primárního hliníku.

Jedinečné vlastnosti hliníku

Hliník nerezaví, je nerozbitný, nabízí skvělou ochranu před povětrnostními vlivy a dosahuje mimořádně dlouhé životnosti. Střešní, fasádní a odvodňovací systémy PREFA si tak můžete užívat po generace. Více informací o hliníku se dozvíte z videa níže.

Hliník a životní prostředí

Při výrobě hliníkových produktů PREFA se z velké části používá sekundární hliník. To znamená, že hliník je ze 100% recyklovatelný bez významné ztráty kvality! Díky dlouhé životnosti, bezúdržbovovosti, dobré recyklovatelnosti a nízké hmotnosti (přeprava) dosahuje hliník mimořádně pozitivní ekologickou bilanci.