Vyhledávání webových stránek (po odeslání budete přesměrováni na stránku s výsledky vyhledávání)

JAKÉ JSOU ZVLÁŠTNOSTI HLINÍKU JAKO MATERIÁLU?

VÝROBA HLINÍKU

1. Primární hliník (aluminium) se získává z bauxitu, který je pojmenovaný podle naleziště (Les Baux). Bauxit se zpravidla skládá ze 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny křemičité. Hlavní naleziště: Jižní Amerika, Austrálie a Afrika

  • Zpracování bauxitu: surový bauxit se drtí, suší a jemně rozemele.
  • Získávání oxidu hlinitého z bauxitu: nežádoucí příměsi se odstraní pomocí louhu sodného. Tak se konečně získá čistý bílý oxid hlinitý.
  • Redukce oxidu hlinitého na hliník elektrolýzou: oxid hlinitý se rozpustí v roztaveném kryolitu. Tento roztok se v elektrolytické peci rozloží stejnosměrným proudem na své složky. Hliník se shromažďuje na dně a uvolňovaný kyslík se s uhlíkem elektrod váže na oxid uhličitý.

2. Sekundární hliník je z recyklovaného hliníku a získává se ze separovaného kovového šrotu. Náklady na opětovné vyzískání představují cca 5% z výrobních nákladů primárního hliníku.

HLINÍK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při výrobě hliníkových produktů PREFA se z velké části používá sekundární hliník. To znamená, že hliník je ze 100% recyklovatelný bez významné ztráty kvality! Díky dlouhé životnosti, bezúdržbovovosti, dobré recyklovatelnosti a nízké hmotnosti (přeprava) dosahuje hliník mimořádně pozitivní ekologickou bilanci.

HLINÍK JAKO MATERIÁL

EKOLOGICKY ŠETRNÉ, MNOHOSTRANNÉ, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Aluminium je optimální materiál pro investory staveb a sanací. Zde se můžete seznámit se všemi výhodami.

OBJEVUJTE VÝHODY
Informační materiály

OBJEDNAT PROSPEKTY ZDARMA

Zde odchází pošta: Zašleme Vám produktové brožury PREFA do e-mailové nebo poštovní schránky.

OBJEDNAT ZDARMA
PREFA sortiment

PREFA SORTIMENT

Přesvědčte se o všestranné nabídce PREFA a objevte ten správný produkt pro Vaši střechu a fasádu. Ideální pro novostavby i rekonstrukce!

NYNÍ OBJEVIT SORTIMENT
Kontakt