Jak čistit PREFA střechu?

Střecha a fasáda jsou části budovy, které jsou zvlášť vystaveny působení povětrnostních podmínek. Slunce a vítr, déšť a sníh, stejně jako trvalá vlhkost (v lesních nebo stinných polohách) mají na plášť budovy negativní vliv. Usazeniny nečistot (např. prach, listy, jehličí atd.) mohou narušit funkci a vzhled střešní krytiny, fasády nebo systému odvodnění střechy (např. ucpáním). Doporučuje se proto střešní krytinu a fasádní obklady i systémy odvodnění střechy (žlaby a okapy) v pravidelných intervalech kontrolovat, aby bylo možné včas zjistit a odstranit případné změny, poškození, znečištění a následné škody.

1. PREFA barevné hliníkové pásy

Při lehkém znečištění, např. listy, vrstvou prachu apod: 

 • kartáče s měkkými štětinami 
 • čistá voda
 • Prostředky na čištění resp. údržbu vhodné pro autolaky (při jejich používání je třeba dodržovat pokyny výrobce!)

V případě silného znečištění, např. zbytky lepidla, oleji nebo tuky:

 • Běžná leštěnka na auto, vhodné univerzální čističe; při používání čisticích prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce!
 • V malé míře lze krátkodobě aplikovat líh

Závěr:

 • Po použití jakéhokoliv čisticího prostředku důkladně opláchněte čistou vodou
 • Nečistěte na přímém slunci!
 • Při použití jakéhokoliv čisticího prostředku dodržujte stanovený pracovní postup a pokyny výrobce!
 • K čištění nikdy nepoužívejte aceton, nitroředidlo nebo podobná rozpouštědla a abrazivní prostředky!
 • U matných barev může leštění způsobit změny struktury povrchu nebo lesku.
 • Čisticí prostředek a způsob čištění nejdříve vyzkoušejte na skrytém místě.
 • Vzniklé jemné škrábance neopravujte laky (po čase by se mohly objevit barevné rozdíly).
 • Předchozí body platí také pro čištění skla, fasád, teras atd., které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti oplechování. 

2. Přírodní hliník (hliník bez povrchové úpravy)

Povrchově neupravený hliník je přírodní produkt, který díky působení vody a kyslíku sám vytváří ochrannou oxidovou vrstvu. Vlhké ruce nebo čisticí prostředky tento přirozený proces podporují a na neupraveném hliníkovém povrchu proto zanechávají stopy (projevy oxidace). 

Upozornění: Přírodní hliník má strukturu válcovaného výrobku a jeho povrch vykazuje stopy tření související s technologií výroby (způsobené přiřezáváním, štípáním, navíjením), které je prakticky nemožné odstranit. Tyto  projevy je třeba akceptovat jako přirozené. 

Při zpracování přírodního hliníku mohou také vzniknout jemné škrábance. Stopy zpracování nebo oxidační skvrny nelze prakticky odstranit. Leštění či broušení způsobuje změnu struktury povrchu válcovaného výrobku a obvykle vzhled nezlepší. V žádném případě se nepokoušejte jakýmikoliv čisticími prostředky přirozenou  povrchovou vrstvu hliníku odstranit. Čištění se smí provádět pouze čistou vodou (parní čistič max. 50 °C). Případná tvorba skvrn je zapříčiněna  konkrétními povětrnostními vlivy a chemickým chováním různých látek (vápno, cement, síra atd.).

3. Porosty (řasy, lišejníky a mechy)

Řasy, lišejníky a mechy se za určitých specifických podmínek mohou vyskytovat na každém povrchu, tj. na dřevu, skle, betonu, omítce i kovu (vyjma mědi pro  její toxické působení). Výjimkou nejsou ani přírodní hliníkové plechy nebo hliníkové plechy s povrchovou úpravou Coil Coating. Místa, kde se mohou na budově objevovat porosty, jsou v blízkosti stromů, tam, kde se vyskytuje kondenzovaná voda, v málo osluněných polohách a/nebo tam, kde je trvalá vysoká vlhkost. Dalším podpůrným faktorem pro vznik porostů je dodatečné izolování stavební konstrukce, které omezuje proudění tepla směrem ven a tím prodlužuje fázi vysychání povrchu pláště budovy.

Výskyt vegetace jakéhokoliv druhu lze očekávat pouze při existenci vhodných okolních podmínek. Pokud je faktor podporující výskyt porostů eliminován, porost se neobjeví. Řasy, lišejníky a mechy v podstatě znamenají pouze zhoršení vzhledu a jsou přirozeným jevem. V žádném případě negativně neovlivňují kvalitu materiálu našich výrobků. Je na rozhodnutí vlastníka a na jeho uvážení, zda vůbec bude postiženou plochu čistit. 

Pokyny pro čištění při zhoršeném vzhledu vlivem usazenin: 

V případě usazenin může být účinné použití parního čističe (max. 50° C) s přídavkem biologicky rozložitelných čisticích prostředků nepoškozujících lak (prostředky pro čištění autolaků). Lze rovněž použít běžný algicid proti řasám a fungicid proti houbám. Cílem takového ošetření je usmrcení zbývajících spór a dalších buněk mikroorganismů. Při použití chemikálií dbejte v zájmu ochrany životního prostředí na to, aby tyto látky  nepronikly do půdy. Je třeba použít čisticí prostředek nepoškozující lak a hliník. (Dodržujte pokyny výrobce a pokyny uvedené v bezpečnostním listu chemického výrobku)

Po provedeném čištění vždy důkladně opláchněte čistou vodou.

Závěr:

 • Trvalá ochrana po provedeném čištění neexistuje. Může se ukázat potřeba čištění po určité době opakovat.
 • Čištění a údržba našich výrobků není součástí záruky PREFA.