JAK ČISTIT STŘECHU PREFA?

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Střecha a fasády jsou části budovy, které jsou mimořádně namáhané klimatickými vlivy. Na budovu trvale působí slunce a vítr, déšť a sníh a trvalá vlhkost (v lese nebo na zastíněných plochách). Funkce a vzhled střech, fasády nebo odvodnění střechy ovlivňují ještě usazeniny nečistot (např. prach, listí, jehličí apod.). Proto se doporučuje v určitých intervalech provádět kontroly stavu střešní krytiny, fasád a odvodnění střechy, zaměřené na změny, poškození a znečištění nebo následné škody. Tipy k ošetřování a čištění barevných hliníkových krytin PREFA při mírném znečištění např. prachem:

  • čistá vlažná voda,
  • prostředky na mytí a udržování autolaku (žádné prášky!)

Tipy k ošetřování a čištění barevných hliníkových krytin PREFA při silném znečištění např. olejem nebo tukem:

  • běžná čistidla na automobily.

POZOR:

  • Po každém čištění vše důkladně opláchněte čistou vodou.
  • Čištění neprovádějte při plném slunci!
  • Dodržujte pokyny výrobců čistidel!
  • V žádném případě k čištění nepoužívejte aceton, nitroředidla nebo podobná rozpouštědla, resp. žádné práškové a podobné produkty!
Kontakt