Kvalitní a bezpečné v turbulentním čase : Hliníkové produkty PREFA pro střechy a fasády, odolné proti silnému větru

Zabezpečte svůj dům proti vichřici!

Mnoho majitelů domů má velké obavy ze škod způsobených nepříznivým počasím. A mají pravdu. Zkušenosti z nedávné doby totiž ukazují, že extrémní klimatické jevy jako například prudký vítr, bouřky a přívalový déšť jsou stále častější. Na tomto místě najdete důležité informace o ochraně domu, střechy, fasády a pozemku proti vichřici, které pomohou zmírnit nepříznivé následky silného větru. Poradíme Vám, co je třeba dělat při výstraze před velmi silným větrem, na co byste měli myslet při opravě nebo rekonstrukci střechy a s jakým seznamem kontrolních otázek byste měli Vy a Vaše pojišťovna pracovat při posuzování škod způsobených vichřicí.

Zabezpečte své obydlí proti rozmarům počasí střechou a fasádou z robustního hliníku, odolného proti nepřiznivým povětrnostním vlivům, a najděte si v této příručce potřebné informace.

Vichřice, bouřka, silný déšť – podstatné souvislosti

V posledních letech jsme se stále častěji setkávali s extrémními klimatickými jevy. „Častější silné bouřky jsou především důsledkem oteplování Země. Teplejší vzduch totiž dokáže pojmout více vodní páry než studený, a důsledkem je větší objem srážek,“ vysvětluje docent Mag. Dr. Herbert Formayer z Meteorologického ústavu Vysoké školy zemědělské a lesnické ve Vídni. Vítr o rychlosti cca 75 km/h a vyšší se označuje jako vichřice. Vzniká na rozhraní oblastí vysokého a nízkého tlaku, kdy dochází k výměně chladného a teplého vzduchu. „V alpské oblasti se také setkáváme s föhnovými orkány – je to silný jižní vítr, který rovněž dokáže poškodit budovy,“ říká pan Formayer.

Jeho důsledkem mohou být například stržené střechy, poškozené střešní tašky, poničené fasády, rozbitá okna a vyvrácené stromy v zahradě: podle síly větru mohou vichřice napáchat na domě a v okolí velké škody. Také silný déšť, sníh, povodeň a velké kolísání teploty umějí podrobit stavební materiál tvrdé zkoušce. Při stavbě a tím spíše při rekonstrukci domu je proto vhodné myslet na to, jaké požadavky klade počasí ve Vašem regionu na dům, střechu a fasádu – a z toho je třeba vycházet při výběru stavebního materiálu. Ve vysokých polohách hraje prvořadou úlohu zatížení sněhem a kolísání teploty. V „klasických“ povodňových oblastech se zase rozhodně nesmí zapomenout na protipovodňovou ochranu.

Jak postupovat, když se blíží vichřice

Standardní preventivní ochranou proti škodám způsobeným počasím je živelní pojištění a pojištění budov. Vedle finančního zajištění také můžete předem podniknout jednoduchá opatření proti škodám způsobeným vichřicí. Když se blíží silný vítr, ukliďte všechny volně stojící předměty, například zahradní nářadí, květináče a zahradní nábytek, nebo je upevněte. Auto by mělo být před vichřicí zaparkované v garáži nebo ve velké vzdálenosti od stromů. Větve a volné předměty nesené silným větrem totiž mohou poškodit vozidla, ale také střechy a fasády. Především střecha je velká plocha, o kterou se bouřlivý vítr může opřít. Pak hrozí nebezpeční, že se uvolní střešní tašky, což na jedné straně způsobí poškození pláště střechy, přes kterou může proniknout voda. Na druhé straně mohou padající střešní tašky způsobit velké škody kdekoli v blízkosti domu a dokonce zranit lidi a zvířata. Protože by střechy měly odolat i silnému větru, sněhu a prudkému dešti, zaslouží si Vaše nová nebo rekonstruovaná střecha patřičnou pozornost. Pevný materiál odolný proti prasknutí a technologie pokládky a upevnění střešních a fasádních produktů PREFA jsou zárukou jistoty v turbulentních časech.

Silně poškozená střecha, část krytiny je po prudkých bouřkách stržená

Střecha je velká plocha vystavená působení větru, a proto se může rychle poškodit. Pevný materiál odolný proti prasknutí a technologie pokládky a upevnění střešních a fasádních produktů PREFA jsou zárukou jistoty v turbulentních časech.

Odolné proti vichřicí a trvanlivé

Hliníkové střechy a fasády PREFA jsou přímo předurčeny k tomu, aby při vichřici chránily Váš dům před poškozením. Proto byste při projektování nového domu nebo při rekonstrukci měli zvolit vhodné střešní a fasádní produkty, které vyhovují regionálním požadavkům. PREFA nabízí výrobky, které jsou navzájem dokonale sladěné a velmi odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám a i po technické stránce jsou na výši doby. Máte taškovou střechu a pomýšlíte na to, že při její rekonstrukci nebo modernizaci použijete krytinu odolnou proti vichřici? Hliníková střecha PREFA se skvěle hodí na rekonstrukci starších krovů, protože hliník s povrchovou úpravou je nejen trvanlivý a nenáročný na údržbu, ale také lehký a přizpůsobivý.

Kompletní balíček PREFA: Střecha, fasáda, protipovodňová ochrana

Odolností proti nepřiznivému počasí, proti rozbití a silnému větru se vyznačují nejen hliníkové střešní produkty PREFA, ale také naše fasádní produkty. Důvodem jsou velmi dobré vlastnosti a odolnost hliníku. Za svoji velkou odolnost proti nepříznivému počasí vděčí střešní a fasádní produkty speciální technologii pokládky a upevnění. Prvky PREFA se totiž kotví buď přímo na integrované upevňovací lišty, nebo nepřímo pomocí uchycení ke spodní konstrukci.

V oblastech se známými extrémními špičkovými hodnotami větru při bouřce lze způsob montáže střešních a fasádních prvků upravit tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům daného regionu. V exponovaných polohách se například zvýší počet kotvících prvků a způsob kotvení (pomocí hřebíků nebo vrutů) se přizpůsobí zatížení větrem. Díky tomu dokážou střechy a fasády PREFA odolat i silnému a nárazovému větru. Například prvky PREFA Siding se v případě větší konstrukční šířky montují pomocí speciálních pojistných klipů PREFA, díky kterým jednotlivé fasádní prvky spolehlivě drží i za silného větru.

Profesionální pokládka

Dalším důležitým argumentem, který hovoří ve prospěch použití střešních a fasádních systémů PREFA v bouřlivých časech, je to, že pokládku těchto produktů provádějí výhradně vyškolení profesionálové, což je zárukou odborné montáže. V PREFA Academy absolvují řemeslníci z různých firem školení pod přímým vedením profesionálních lektorů společnosti PREFA. Pro stavebníky a projektanty to je záruka jistoty. A pro Vás i Vaši rodinu z toho plyne jedno: PREFA Vám nabízí spolehlivou střechu nad hlavou.

Instruktor pokládky PREFA předvádí účastníkovi PREFA Academy správnou pokládku produktů PREFA.

Pokládku produktů PREFA provádějí výhradně vyškolení profesionálové, což je zárukou odborné montáže.

Rekonstrukce staré střechy se zřetelem k ochraně proti vichřici

Staré, uvolněné střešní tašky, trhliny nebo jiná poškození střešního pláště – právě v regionech, kde se často vyskytují bouřky, silný vítr a nepříznivé počasí, je neporušená střecha mimořádně důležitá. Následné škody způsobené vniknutím vody dovnitř budovy mohou být obrovské a často je pak nezbytná rekonstrukce střechy. Proto je velmi žádoucí provádět pravidelnou kontrolu stavu střešní krytiny a včasnou rekonstrukci střechy.

Starý rodinný domek před rekonstrukcí střechy s použitím produktů PREFA

Při rekonstrukci 400 let starého selského stavení byla použita nová střešní krytina PREFA. Manipulace s hliníkovými střešními šindeli je snadná a flexibilní, a krytina proto umožňuje věrně zachovat svérázný šarm budovy.

Hliník je velmi lehký

Lehké střešní produkty PREFA jsou ideální materiál pro rekonstrukci střechy. Při rekonstrukci střechy je totiž kvůli statice často nutné nejprve připravit starý krov na několikatunovou zátěž moderních střešních tašek. S výrobky PREFA si to můžete ušetřit: hliníková střecha je mnohonásobně lehčí a rekonstrukce se často obejde bez dodatečného zesílení krovu. Řádně vyškolený odborník kromě toho dokáže rychle a bez problémů upravit střechu PREFA pro montáž na místě stavby a komponenty se také dají dobře převážet na nástavbě nákladního vozidla. To může podstatně zkrátit dobu pobytu na stavbě. Hliníkové produkty PREFA jsou lehké, robustní a odolné. Materiál díky tomu ušetří čas a peníze za nákladné opravy.

Na co je třeba konkrétně dbát u krovu odolného proti vichřici?

Krov by měl být dimenzovaný na převládající zatížení sněhem a větrem v regionu. U novostaveb to je pravidlem. U rekonstrukce je tyto aspekty vhodné konzultovat s tesařem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Pokud totiž byla dříve položena velmi těžká krytina (např. střešní tašky), je třeba předem ověřit, jestli tato velká váha neměla v plánech nějakou konkrétní funkci. Pokud se má na rekonstruovanou střechu položit lehčí krytina, bude na krov působit směrem dolů menší tlak. Ze statických důvodů je proto případně nutno navrhnout další ukotvení. Správné hodnocení výchozí situace provede odborník.

Dokonalá technická souhra – ucelený systém

PREFA vyrábí více než 5 000 produktů pro střechu, fasádu, odvodnění střechy, nosné konstrukce pro fotovoltaické systémy nebo protipovodňovou ochranu, tedy kompletní systém pro celou budovu. Sofistikovaně řešené detaily zajišťují dokonalou souhru jednotlivých komponentů. Výsledkem je spolehlivá ochrana Vašeho domova na mnoho let. Široká škála barev, tvarů a povrchové úpravy současně otevírá prostor pro neomezenou kreativitu. Jednotlivé komponenty uceleného systému včetně příslušenství lze vzájemně barevně sladit, takže výsledkem bude jednotný vzhled celé budovy, od vchodu až po štít.

Záruka 40 let : Náš slib:

Slib, který Vám PREFA dokonce dá písemně a ze kterého budou mít radost ještě Vaši vnuci: PREFA poskytuje záruku 40 let na materiál a u povrchové úpravy P.10 také na barvu. Díky tomu jste nejlepším možným způsobem zabezpečeni před škodami způsobenými mrazem, rezavěním, zlomením, odprýskáním a tvorbou puchýřů. Další informace o záruce PREFA najdete na naší stránce Záruka.

Užitečné tipy pro konkrétní případ

Pravidelná údržba: Zvlášť po silném větru a bouřce

Po každé vichřici nebo bouřce a také po zimě je vhodné zkontrolovat, jestli střecha není poškozená. To ale platí jenom tehdy, když můžete provést vizuální kontrolu, jestli se některé prvky neuvolnily nebo jestli není plocha střechy poškozená. Když není povrch střechy vidět ze země, je bezpodmínečně nutné svěřit prohlídku odborné firmě. S potřebným zabezpečovacím vybavením, které se zpravidla montuje už při pokládce krytiny, se pokrývači, klempíři a tesaři mohou po střeše bezpečně pohybovat. Z bezpečnostních důvodů je naprosto nevhodné, aby na střechu vystupoval samotný majitel domu!

Je Vaše střecha poškozená po bouřce nebo přes ni zatéká?

V takovém případě byste měli kontaktovat odbornou firmu v blízkosti Vašeho domu, která může škodu posoudit na místě a podle jejího rozsahu provést buď provizorní, nebo rovnou trvalou opravu. Když během bouřky hrozí nebezpečí z prodlení, bude určitě namístě přivolat hasiče.

Referenční projekty

Některé budovy musí být zvlášť odolné – třeba horské chaty nebo horní stanice lanovky. PREFA realizuje tyto projekty v nejvyšší kvalitě. Zde uvádíme několik referenčních projektů a některé z nich prezentujeme v krátkém filmu:

Chata Seethalerhütte na ledovci Dachstein : Novostavba

Nová chata Seethalerhütte stojí uprostřed drsné, skalnaté krajiny ledovce Dachstein. Chata imponuje svou štíhlou konstrukcí a vzhledem připomínajícím skalní blok. V exponované poloze musí být střecha i fasáda schopny odolat extrémně silným větrným poryvům, a proto padla volba na střešní a fasádní panely PREFA FX.12 v barvě P.10 břidlicová. Kvůli vysokému zatížení větrem byly použity další zajišťovací prvky a upevnění pomocí šroubů.

Boční pohled na chatu Seethalerhütte ve výšce 2 740 m, obloženou střešními a fasádními panely PREFA FX.12 v kamenné šedi P.10.

Nová chata Seethalerhütte na ledovci Dachstein stojí uprostřed chráněné přírodní oblasti a okouzlí návštěvníky štíhlou konstrukcí a fasádou, která připomíná skalní blok. Chata se zkosenými stěnami a střešními a fasádními panely PREFA FX.12 v barvě P.10 břidlicová je vyzbrojena proti všem rozmarům počasí.

Starý „luční dům“ v Linci : Rekonstrukce

Při rekonstrukci střechy tohoto „lučního domu“, který byl postaven před 400 roky, bylo důležité zachovat její původní charakter. Budova se nachází v pohoří Český les nedaleko města Linz, na návrší uprostřed velké louky, kde bývají tuhé zimy a často vane silný vítr. Starý krov byl původně dimenzovaný na střešní krytinu ze slámy, a lehké hliníkové produkty proto byly jako moderní střešní krytina ideální volbou.

V popředí fotografie je zachycen muž v bílém tričku, který něco vysvětluje. V pozadí je vidět „luční dům“. 400 let stará budova, jejíž střecha byla při rekonstrukci pokryta střešními šindeli PREFA v barvě P.10.

Původní krov 400 let starého „lučního domu“ byl určen pro pokrytí slámou. Při plánování nové krytiny proto byla důležitá především malá hmotnost. Investor se z tohoto důvodu rozhodl pro lehkou a flexibilní hliníkovou střechu PREFA.

Fasáda na budově u Balatonu : Novostavba

Maďarská rodina si splnila sen o rodinném domku v jedné z oblíbených destinací na dovolenou. Na jednom z největrnějších míst v Maďarsku padla volba při rozhodování o fasádě na produkt PREFALZ v provedení P.10 zelená patina.

Moderní rodinný domek s fasádou odolnou proti větru, obloženou prvky PREFALZ v barvě P10 zelená patina.

Vítr je na Balatonu nevypočitatelný a často dává budovám pořádně zabrat. Produkty PREFA jsou lehké a přitom robustní, a proto poskytují dobrou ochranu před podobnými povětrnostními podmínkami. Volba proto padla na odolný produkt PREFA v barvě zelená patina.

Seznamte se se službami PREFA

Prospekty, nabídky, fotoservis a další – úsek zákaznických služeb

Další informace najdete v sekci Služby Zde si můžete jednoduše vyžádat prospekty a nabídky. Na vaše telefonické dotazy se těší pracovníci zákaznické služby PREFA na čísle +420 703 146 917. Pokud nám zašlete kontaktní formulář, budeme Vám moci poradit ještě konkrétněji: Váš konkrétní dotaz předáme správné osobě, která se pak s Vámi spojí.

Zákaznický servis je tu pro Vás

Každá stavba je jedinečná, každý stavebník si samozřejmě přeje mít to nejlepší řešení. Ať už se chcete zeptat na cokoli ohledně svého projektu nebo některého produktu, rádi Vám pomůžeme po telefonu nebo e-mailem. Budou-li zapotřebí další odborné znalosti, doporučíme Vám příslušné specialisty. Veškeré kontaktní údaje naleznete zde:

Bezplatné objednání podkladů

5 000 produktů a spousta detailních informací – s užitečnými podklady a informačními materiály firmy PREFA získáte dobrý přehled. Požadované podklady si můžete rychle a samozřejmě bezplatně vyžádat na našich internetových stránkách. Informujte se a zabezpečte svůj dům proti vichřici. PREFA je Váš spolehlivý partner. Právě v turbulentních časech.

Prospekty, nabídky, fotoservis a další – úsek zákaznických služeb

Další informace najdete v sekci Služby Zde si můžete jednoduše vyžádat prospekty a nabídky. Na vaše telefonické dotazy se těší pracovníci zákaznické služby PREFA na čísle +420 703 146 917. Pokud nám zašlete kontaktní formulář, budeme Vám moci poradit ještě konkrétněji: Váš konkrétní dotaz předáme správné osobě, která se pak s Vámi spojí.

Zákaznický servis je tu pro Vás

Každá stavba je jedinečná, každý stavebník si samozřejmě přeje mít to nejlepší řešení. Ať už se chcete zeptat na cokoli ohledně svého projektu nebo některého produktu, rádi Vám pomůžeme po telefonu nebo e-mailem. Budou-li zapotřebí další odborné znalosti, doporučíme Vám příslušné specialisty. Veškeré kontaktní údaje naleznete zde:

Bezplatné objednání podkladů

5 000 produktů a spousta detailních informací – s užitečnými podklady a informačními materiály firmy PREFA získáte dobrý přehled. Požadované podklady si můžete rychle a samozřejmě bezplatně vyžádat na našich internetových stránkách. Informujte se a zabezpečte svůj dům proti vichřici. PREFA je Váš spolehlivý partner. Právě v turbulentních časech.