Z čeho se skládá PREFA protipovodňový systém?: Komponenty - protipovodňová ochrana

Schéma protipovodňového systému PREFA s jednotlivými prvky
 1. Stěnový profil/stojka:
  Dle umístění jako U nebo H profil, pevně kotven do, před resp. za ostění.
   
 2. Hrázní blok:
  Spodní hrázní blok je spojen se spodním těsněním (č.3) 
   
 3. Spodní těsnění
  Pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (podkladem)
   
 4. Mezisloupek
  Mezisloupky se používají u dlouhých a vícestupňových zábran
   
 5. Upínací svorka s šestihranným šroubem
   
 6. Upínací svorka s hvězdicovým kolečkem
   
 7. Zemní pouzdro
  Pouzdro zabetonované do základů sloužící k ukotvení mezisloupků
   
 8. Stěnová konzola
  Pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků
   
 9. Kryt stěnového profilu
  Pro uskladnění nepoužívaných stěnových profilů
   
 10. Skladovací kryt
  Pro zakrytí hrázních bloků skladovaných venku