Jak se chová hliník ve spojení s kovy?

Hliník je slučitelný s většinou kovů mimo mědi. Proto by hliník neměl být použit ve směru toku pod měděnými materiály resp. instalován společně s mědí.