JAK SE CHOVÁ ALUMINIUM VE SPOJENÍ S KOVY?

Aluminium je slučitelné s většinou kovů mimo mědi. Proto by aluminium nemělo být použito ve směru toku pod měděnými materiály resp. zabudováno společně s mědí.

Kontakt