Jak se pokládá střecha PREFA?

Aby byla naše střecha PREFA také správně položena a používána, je k dostání výhradně u odborných pokrývačských firem (klempířských firem). Pouze vyškolený odborný personál ovládá správné zacházení s našimi materiály, má potřebné nářadí pro pokládku a může vydávat žádanky na vystavení záručního certifikátu.

Zde naleznete odbornou realizační (klempířskou) firmu ve Vašem okolí!