Na co je třeba dát pozor u hliníku bez laku?

Všeobecně

U hliníkových pásů bez nátěru je viditelná přirozená jemná struktura válcování materiálu a proto nastavuje pohledům svůj atraktivní povrch. V důsledku technologicky podmíněných rozdílů při válcování nosného materiálu není vzhled válcované plochy vždy homogenní. Při montáži a zpracování je vždy nutno dbát na použití stejných šarží resp. dodávek resp, směr pokládky, aby bylo dosaženo vizuálně přibližně rovnoměrného vzhledu. U hliníku bez nátěru lze sotva docílit homogenního vzhledu, jako je to možné u hliníku s nátěrem.

Skladování a přeprava

Zboží by mělo být skladované v suchém prostředí (pod střechou). Nepoužívejte vlhké prostory. Skladované zboží by mělo být chráněné před alkalickými materiály (malta, beton, vápenný nebo cementový prach), před parami louhů a kyselin a před solí (např. posypová sůl). U hliníkových prvků v těsnicích obalech nebo u navinutých hliníkových pásů je nutno mít na zřeteli, že působením vody (např. kondenzát nebo srážky) může docházet k projevům oxidace ve formě černých nebo bílých skvrn. Životnost tím není ovlivněná, pokud k další degradaci hliníku nepřispívají ještě další chemické vlivy. Dochází ovšem k výraznému ovlivnění optického vjemu. Krátkodobé skladování (< 2 týdny) ve volném prostředí je možné, pokud je zboží odpovídajícím vzuchopropustným krytem chráněné před srážkovou, stříkající a kondenzující vodou. Upozornění: obal od výrobce je pouze ochranný obal pro přepravu.

Zpracování a opracování

Při tvarování, ohraňování a drážkování hliníkových pásů bez nátěru na střešní krytinu se šikmou nebo dvojitou stojatou drážkou je nutno dodržovat pokyny pro zpracování z montážní příručky PREFALZ. Hliník bez nátěru je velmi citlivý na poškrábání - to je nutno vzít v úvahu při zpracování a opracování. Poškrábání sice nemá žádný vliv na trvanlivost materiálu, ale může působit rušivě na vzhled povrchu. Při zpracování a montáži hliníku bez nátěru, způsobí ruční svařování projevy oxidace na povrchu hliníku. Takto vzniklé skvrny/otisky prakticky nelze odstranit. Používání rukavic při zpracování může tento efekt zmírnit. Hliník bez nátěru má přirozený povrch, který se pomalu a nerovnoměrně mění podle podmínek prostředí. Upozornění: čistý hliník odráží velmi dobře světlo (reflexe, zrcadlení). Pokud reflexe/zrcadlení fasádního obkladu nebo střechy nejsou žádoucí, je vhodné použít plechy s matným nátěrem.