JAKÝ JE NUTNÝ SKLON STŘECHY U STŘECH PREFA?

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní tašky:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ TAŠKY:

do délky krokve 7 m = od 17° (cca 21%), délka krokve 7 - 12 m = od 14° (cca 25%), délka krokve > 12 m = od 16° (cca 29%)

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šablony 44x44:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONY 44X44:

do délky krokve 7 m = od 17° (cca 21%), délka krokve 7 - 12 m = od 14° (cca 25%), délka krokve > 12 m = od 16° (cca 29%)

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šablony 29x29:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONY 29X29:

od 22° (cca 40%) pokládka jen na plné bednění

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šindele:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ ŠINDELE:

od 25° (cca 47%) pokládka jen na plné bednění

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ PANELY FX.12:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ PANELY FX.12:

od 17° pokládka na plné bednění (min. tl. 24 mm)

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní panel R.16:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ PANEL R.16:

od 17° pokládka na plné bednění (min. tl. 24 mm)

Minimální sklon střechy pro PREFALZ:

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFALZ:

od 3° (cca 6%) s nutností použití PREFA FALZGELU do 7° (cca 13%)

Doporučení: sklon střechy by měl být plánovaný pokud možno se sklonem > 7º (13%). Ovšem také je nutno dodržet platné normy resp. oborové směrnice v dané zemi.

GALERIE SANACÍ

OBJEKTY PŘED SANACÍ A PO SANACI

Díky nízké hmotnosti produktů PREFA je sanace střech a fasád hračkou – a kosmetický zásah se projeví i na vzhledu.

KE GALERII SANACÍ
REFERENČNÍ OBJEKTY

KLIKÁNÍM PROCHÁZEJTE GALERIÍ

Je té inspirace PREFA na jedno kliknutí příliš? V referenční galerii PREFA si můžete objekty prohlížet a filtrovat podle kategorií produktů.

KE GALERII
Informační materiály

OBJEDNAT PROSPEKTY ZDARMA

Zde odchází pošta: Zašleme Vám produktové brožury PREFA do e-mailové nebo poštovní schránky.

OBJEDNAT ZDARMA
Kontakt