Jaký je nutný sklon střechy u střech PREFA?

Tabulka

PREFA falcované střešní tašky se sněhovými zarážkami, barva antracitová P.10

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní tašky:

do délky krokve 7 m = od 17° (cca 21%), délka krokve 7 - 12 m = od 14° (cca 25%), délka krokve > 12 m = od 16° (cca 29%)

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šablony 44x44:

do délky krokve 7 m = od 17° (cca 21%), délka krokve 7 - 12 m = od 14° (cca 25%), délka krokve > 12 m = od 16° (cca 29%)

PREFA střešní šablony 29 × 29 se sněhovými zarážkami

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šablony 29x29:

od 22° (cca 40%) pokládka jen na plné bednění

PREFA šindele se sněhovými zarážkami

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní šindele:

od 25° (cca 47%) pokládka jen na plné bednění

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY PRO PREFA STŘEŠNÍ PANELY FX.12:

od 17° pokládka na plné bednění (min. tl. 24 mm)

PREFA střešní panely R.16, barva P.10 světle šedá

Minimální sklon střechy pro PREFA střešní panel R.16:

od 17° pokládka na plné bednění (min. tl. 24 mm)

PREFA Prefalz, barva P.10 cihlově červená

Minimální sklon střechy pro PREFALZ:

od 3° (cca 6%) s nutností použití PREFA FALZGELU do 7° (cca 13%)

Sklon střechy (část 2)

Doporučení: sklon střechy by měl být plánovaný pokud možno se sklonem > 7º (13%). Ovšem také je nutno dodržet platné normy resp. oborové směrnice v dané zemi.