Jaké nosné konstrukce jsou nutné pro střechu PREFA?

  • PREFA falcované střešní tašky je možno pokládat na příčné laťování s mezilatěmi, zhotovené ze střešních latí s minimálním průřezem 30 × 50 mm (spotřeba cca 5 bm latí /m²). Je nezbytné dodržet přesnou rozteč hlavních latí 419 mm. Mezilatě jsou každopádně nutné, mimo jiné slouží jako opěra pro sněhové zarážky. Při výpočtu je nutno zohlednit statické požadavky a rozteč krokví.
  • PREFA střešní šindele, střešní šablony, střešní panely FX.12 a PREFALZ se musí pokládat na plné bednění. Na plné bednění lze rovněž pokládat PREFA falcovanou střešní tašku. Plné bednění musí být zhotoveno podle platných norem: podle ÖNORM B2215:2009 v minimální tloušťce 24 mm a šířce 80 - 160 mm, podle DIN 4074 T1 v minimální tloušťce 24 mm a šířce 100 - 160 mm. Při výpočtu nosné konstrukce střechy je nutno zohlednit statické požadavky a rozteč krokví.
  • Od charakteristické hodnoty zatížení sněhem 3,25 kN/m² nebo v oblastech kategorie 0, I nebo II vyžaduje pokládka PREFA falcovaných střešních tašek, střešních panelů R.16, střešních šindelů, střešních šablon 29 × 29, střešních šablon 44 × 44 a maloformátových střešní ch panelů FX.12 plné bednění s bitumenovou separační vrstvou. Pro Prefalz tyto podmínky neplatí.

Separační vrstva je vrstva oddělující kovový plášť od podkladu. Oddělovací resp. dělicí vrstvy mají následující úkoly:

  • chránit spodní stranu kovu před škodlivým alkalickým působením a případnými nepříznivými vlivy prostředků na ochranu dřeva
  • zlepšit kluznost při působení teplotní roztažnosti,
  • chránit během montáže dřevěné bednění nebo dřevěné kompozitní desky před vlhkem,
  • zlepšit zvukovou izolaci,
  • vyrovnávat nerovnosti povrchu střešní konstrukce.

Všeobecně doporučujeme použití vhodné separační oddělovací vrstvy!