Lze střechu PREFA položit na krytinu z vlnitých asbestových desek?

Jednou z nejčastěji kladených otázek při rekonstrukci střechy je, zda lze střechu PREFA položit na stávající krytinu z vlnitých asbestových desek? Technicky je to řešitelné, ovšem jako výrobce ekologické hliníkové střechy tento druh rekonstrukce nedoporučujeme. Protože většina vlnitých desek obsahuje zdraví škodlivá asbestová vlákna, musí se zabránit jejich uvolňování. Tato vlákna se uvolňují při vrtání a řezání resp. s rostoucím stárnutím materiálu i bez dalších vlivů prostředí. Jakmile je materiál vlnitých desek chráněný hliníkovou krytinou, může se proces vysychání a stárnutí rozeběhnout naplno. Proto doporučujeme v zájmu zdraví a ekologie takovým nebezpečím předcházet a materiál vlnitých desek s obsahem asbestu odstranit.

Demontáž

Demontáž materiálů s obsahem asbestu vyžaduje zásah poučených odborníků. Spolkový svaz klempířů a měditepců začátkem roku 2007 vydal pokyny pro manipulaci s asbestocementem. V těchto směrnicích se jednoznačně popisuje, jak citlivá musí být manipulace a skladování asbestocementu. Zásadně platí, že je nutno zabránit uvolňování jemného vláknocementového prachu (např. vrtáním nebo řezáním rychloběžnými nástroji, žádné shazování nebo sklepávání apod.). Dále je nutno zajistit bezprašnou přepravu ze staveniště ve velkých vacích. <nav/>

Nová krytina

Nová krytina se starými vlnitými deskami s obsahem asbestu odporuje zákonu (zákon 2003/18/EG „Směrnice pro asbest“ a vyhlášce o zákazu nebezpečných látek §2 BGBl. č. 447/2003).

Skladování

Sladování vlnitých desek s obsahem asbestu se od vydání vyhlášky o skládkách v roce 2008 provádí na skládkách speciálně k tomu vyhrazených. Odpad musí být při dodání označený jako obsahující asbest a provozovatel skládky musí provést zvláštní opatření k likvidaci tohoto odpadního materiálu. Zásadně je nutno zajistit bezprašné skladování.

Krytina z vlnitých azbestových desek (2. část)