ŠKOLICÍ PROGRAM AKADEMIE : Odborné kurzy pro profesionály

Naše kurzy jsou v kurzu

Vítejte, náš silný PREFA Academy tým je zde pro Vás - zleva: Roman Vaněk, Miroslav Oudes,
Karin Alexandrová, Karel Steiner a Jan Termer.

O PREFA Academy: Praktická část je nejdůležitější součástí našeho školení

Kvalitní produkt potřebuje kvalitního řemeslníka!

Zaškolení řemeslníci jsou oprávněni k předávání záručních certifikátů na jakost materiálu, proto je školení nezbytné k získání licence pro pokládku a montáž.
Kdo chce ovládnout silné produkty s býkem, nesmí mlátit prázdnou slámu - v PREFA Academy znalosti předávají profesionálové z oboru. Řemeslníkům nabízíme několik typů kurzů. V teoretické části se věnujeme PREFA produktům a nejdůležitějším aplikačním postupům, které se pak realizují v praktické části na speciálních modelech střech.
Každý účastník po úspěšném dokončení kurzu získává certifikát PREFA.

Z KURZŮ PRO ROK 2024 SI URČITĚ VYBERETE: CO VÁS V PREFA ACADEMY ČEKÁ!

PREFA maloformát základ - seznámení s maloformátovými skládanými krytinami PREFA (falcovaná taška, falcovaný šindel, falcovaná šablona, panel R.16, představení i velkých formátů – šablona 44×44, šindel DS.19), představení odvodňovacího systému a základní informace o dělících vrstvách a nadkrokevní izolaci Bauder. V praxi: založení krytiny, seznámení se základními detaily při pokládce (štítová hrana, závětrná lišta, úžlabí, nároží, hřeben, lemování prostupů), montáž a spojování žlabů.

PREFA maloformát plus - pro ty, kteří již absolvovali „maloformát základ“ či jiné kurzy s maloformátem. Řešení detailů ve skládané krytině (lemování komínu, střešního okna, kruhového prostupu, úprava šikmé okapní hrany, zafalcování žlabového rohu).

PREFA PREFALZ základ - zaměřeno na drážkovou střešní krytinu PREFALZ – příčné a podélné napojení pásů, dilatační a pevné spoje, rozmístění příponek a základní informace o dělících vrstvách
a nadkrokevní izolaci Bauder.
V praxi: procvičení základních detailů, podkladní zatahovací pás, okapnička, kout, složená kapsa,
T falcy.

PREFA PREFALZ plus - pro ty, kteří již absolvovali „PREFALZ základ“ či již mají zkušenosti s pokládkou svitkových plechů. Řešení detailů při lemování prostupů střešní plochou (komín, střešní okno, kruhový prostup), faldované úžlabí.

PREFA fasády - seznámení s fasádními materiály (PREFABOND, Siding, maloformátové fasádní prvky, PREFALZ) a podkladními konstrukcemi. V praxi: řešení úpatí, oplechování oken, horní ukončení s ohledem na odvětrání, řešení rohů a koutů.

Kurzy jsou určeny pouze pro realizační firmy. V případě zájmu o některý z výše uvedených kurzů, je nutné poslat firemní údaje s upřesněním, o který z kurzů máte zájem na e-mail: skoleni@prefa.com 
a my Vám rádi zašleme bližší informace týkající se volných termínů, podmínek a cen.

Kurzy pro letošní rok jsou již plně obsazeny. Nicméně se můžete zaregistrovat na kurzy pořádané
v roce 2025.

Karin Alexandrová

informace týkající se organizace školení, volných termínů, přihlášení