Udržitelnost & ochrana životního prostředí: Dnes pro silnou budoucnost

Dávat stejně jako brát

Tato zásada výstižně vyjadřuje podstatu udržitelnosti. I když se pojem „udržitelnost“ mnohde používá až inflačně často nebo je dokonce zneužíván, my v PREFA jsme si maximálně vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti a vůči životnímu prostředí.

Existuje mnoho standardů, norem a metod, které se snaží to dokazovat. Co však vlastně znamená udržitelně hospodařit, vyrábět a jednat? Touto otázkou jsme se zabývali i my.

Ukázka z videa s nejdůležitějšími informacemi ze brožura o udržitelnosti PREFA

"Jde především o efektivní využívání cenných zdrojů. Týká se to nejen nakupovaného materiálu, pomocných látek a surovin či strojů, ale především našeho skvělého pracovního týmu. Proto PREFA klade velký důraz na bezpečnost práce."

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Naše silná ekologická angažovanost: Ochrana životního prostředí a udržitelnost jsou pro PREFA více než jen pouhé pojmy. Svou odpovědnost bereme vážně.

Od získávání surovin, přes výrobu až po likvidaci odpadů podléhají všechny fáze cirkulární ekonomiky pečlivému výběru, jsou odpovědně realizovány a přísně kontrolovány. PREFA si stanovuje pro splnění širokého spektra požadavků na ekologický a udržitelný provoz vysoké standardy. Z mnoha principů, jimiž se řídíme, bychom zde rádi zmínili čtyři podstatné.

Podíl recyklovaného hliníku 87 %

Proč použít materiál jen jednou, když jej lze opakovaně recyklovat?
Věděli jste, že u maloformátových střešních krytin PREFA je podíl recyklovaného materiálu pozoruhodných 86,6 % ? U všech výrobků dohromady, tedy včetně produktů PREFABOND ® a PREFALZ, činí podíl recyklovaného hliníku 77 %.

Symbol recyklace sestávající ze 3 do sebe zapadajících šipek - symbolizuje procento recyklace hliníku PREFA

Bilance hospodaření s odpady: 89 % se vrací na začátek výroby

Cenný je dokonce i náš odpad, proto ho hned recyklujeme.
PREFA může referovat o své velmi dobré odpadové bilanci: 51 % odpadů se recykluje, 38 % se využívá materiálově, 5 % nachází tepelné využití a 6 % se likviduje v zařízení na zpracování odpadů. Do cirkulární ekonomiky se tak vrací úctyhodných 89 % likvidovaných materiálů.

Stylizovaný kruh listů, který symbolizuje bilanci hliníkového odpadu PREFA

Používaná elektřina ze 100% z obnovitelných energetických zdrojů

PREFA používá výlučně ekologicky vyrobenou elektřinu.
Od roku 2020 pochází 100 % elektřiny potřebné pro naši produkci z obnovitelných zdrojů. Je získávána z vody, větru, slunce a biomasy. A toho se budeme držet i nadále.

Stylizovaný obrázek s větrnými turbínami, sluncem a vodou představující zelenou elektřinu

Emise skleníkových plynů kolem 3,36 kg ekvivalentu CO2/kg

Protože neporušená atmosféra je to nejdůležitější.

Také v případě emisí skleníkových plynů dosahují střešní prvky PREFA vykazovanou hodnotou 3,36 kg ekvivalentu CO2/kg ve srovnání s alternativními produkty nejlepších výsledků. Pro kompenzaci emisí vzniklých při výrobě střechy PREFA o hmotnosti průměrně 400 kg – při době 40 let její garantované životnosti – by bylo třeba vypěstovat pouze 3,76 stromů.
A to nejlepší na konec: Hliníková střecha si zachovává svou hodnotu. Když je po skončení své životnosti recyklována, činí emisní faktor jen 0,76 kg ekvivalentu CO2/kg. To představuje méně než polovinu stromu.

Symbolický obrázek pro hliníkové emise PREFA, 4 stromy

Správné zacházení s moderními materiály: Životní cyklus výrobků PREFA

Při správném zacházení je možné udržitelně hospodařit s mnoha moderními cennými materiály.
Zda se z cenného materiálu vyrobí udržitelný výrobek, souvisí především s technologickým cyklem a jeho dopady. V dalším textu ukážeme životní cyklus hliníku ve vztahu k našim výrobkům.

Technologický životní cyklus hliníkových výrobků PREFA: technologické suroviny, výroba, výrobek, použití, sběr, demontáž

Technologický cyklus

Udržitelnost: Brožura PREFA k tématu

Brožura o udržitelnosti PREFA s dalšími informacemi ke stažení.
Rozsah brožurase vztahuje k hlavnímu výrobnímu závodu PREFA v Marktlu v Dolním Rakousku.

Jak vzniká hliník PREFA: Moderní materiál hliník lze individuálně přizpůsobit a je možné jej použít téměř všude

Hliník je nejčastěji se vyskytující kov zemské kůry. Kvůli jeho vlastnosti slučovat se s jinými prvky bylo v dřívější době získání čistého hliníku velmi obtížné. Teprve v roce 1827 se německému chemikovi Friedrichu Wöhlerovi podařilo vyrobit hliník v práškové podobě. V té době byla cena hliníku vyšší než cena zlata. Hliník je tedy moderní materiál. Lze ho přizpůsobit podle přání a potřeby a je použitelný téměř všude: jako prvek i spodní konstrukce fasádních, střešních a stěnových systémů, jako mostní a nosná konstrukce, materiál pro dveře, vrata a okna, nebo dokonce materiál pro tvorbu interiérů. Hliník je pevný, flexibilní, odolný, trvanlivý, tvarově stálý a lehký.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

1. Odlévání, formování, slitina

Hliník vyráběný v tzv. hliníkárnách je odléván do ingotů a poté ve slévárnách formován. Legováním hliníku s různými kovy a minerály lze dosáhnout jeho požadovaných vlastností.

 

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

2. Metoda Coil Coating

Pro získání odolnosti našich výrobků proti povětrnostním vlivům a zachování dlouhodobě dobrého vzhledu jejich povrchu lakujeme naše výrobky kvalitním polymerovým lakem. Lak je nanášen tzv. metodou Coil Coating.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

3. Recyklace

Hliník určený k lakování metodou coil coating je vyráběn recyklací z hliníkového šrotu s přídavkem různého množství jiných kovů v závislosti na požadovaném druhu slitiny a její potřebné kvalitě. Kov se odlévá přímo do horkého pásu, čímž odpadá energeticky náročný proces předehřevu a válcování ingotu za tepla.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

4. Válcování za studena a žíhání

Horké svitky se pak válcováním za studena a žíháním v komorových pecích zpracovávají na konečnou tloušťku, aby se tak ještě před lakováním dosáhlo požadovaných mechanických vlastností hliníku.

 

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

1. Odlévání, formování, slitina

Hliník vyráběný v tzv. hliníkárnách je odléván do ingotů a poté ve slévárnách formován. Legováním hliníku s různými kovy a minerály lze dosáhnout jeho požadovaných vlastností.

 

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

2. Metoda Coil Coating

Pro získání odolnosti našich výrobků proti povětrnostním vlivům a zachování dlouhodobě dobrého vzhledu jejich povrchu lakujeme naše výrobky kvalitním polymerovým lakem. Lak je nanášen tzv. metodou Coil Coating.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

3. Recyklace

Hliník určený k lakování metodou coil coating je vyráběn recyklací z hliníkového šrotu s přídavkem různého množství jiných kovů v závislosti na požadovaném druhu slitiny a její potřebné kvalitě. Kov se odlévá přímo do horkého pásu, čímž odpadá energeticky náročný proces předehřevu a válcování ingotu za tepla.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

4. Válcování za studena a žíhání

Horké svitky se pak válcováním za studena a žíháním v komorových pecích zpracovávají na konečnou tloušťku, aby se tak ještě před lakováním dosáhlo požadovaných mechanických vlastností hliníku.

 

Výroba primárního hliníku

Výroba primárního hliníku je velmi náročná. Vedle zahřívání základní suroviny je velké množství energie potřebné pro elektrolýzu taveniny, jejímž výstupem je kovový hliník. Výroba elektrické energie pro elektrolýzu představuje aktuálně v globálním průměru dvě třetiny emisí CO2 souvisejících s produkcí hliníku. Tyto emise lze snížit pouze zlepšením energetické účinnosti výrobních zařízení a rovněž uhlíkově neutrální výrobou elektřiny (např. z obnovitelných energetických zdrojů).

Naši dodavatelé používají po celou dobu hliník evropské produkce, a proto jsou emise našich výrobků nižší než globální průměr.

Energeticky efektivní výroba v Rakousku a Německu: Pro kompletní systém s více než 5.000 výrobky

Kdo chce něco změnit, musí začít především u sebe. Věrni tomuto mottu se snažíme stále vyvíjet.

Při našem rozvoji se zaměřujeme na strategie orientované na budoucnost a na udržitelná opatření. V tomto duchu byl vybudován i náš nový výrobní závod v St. Pöltenu a sklad v St. Georgenu. S cílem trvale snižovat uhlíkovou stopu našich výrobků optimalizujeme interní produkční cesty.

Naše výrobní závody jsou v Marktlu a St. Pöltenu (Dolní Rakousko) a Wasungenu (Durynsko). Jsme tak centrálně umístěni pro naše dodavatele ze Španělska, Německa, Nizozemí a Itálie a rovněž pro naše zákazníky z celé Evropy. Naše výrobky urazí cestou od subdodavatelů až ke konečným zákazníkům v průměru 1.377 km. To odpovídá 155 g ekvivalentu CO2/kg hliníkových výrobků PREFA.

Grafika k dopravě PREFA: 57 % tunokilometrů transportu polotovarů, 35 % tunokilometrů transportu k zákazníkovi, 8 % tunokilometrů interního transportu PREFA

Výběr správného obalovaného materiálu

Aby mohly být výrobky dodávány nepoškozené a v požadované kvalitě, jsou důležité jejich obaly. V uplynulých desetiletích se nejčastěji používaným obalovým materiálem stal plast. Ale hory plastů na skládkách a plastové ostrovy v mořích a oceánech jasně dokazují, že používání tohoto materiálu bez jeho fungujícího koloběhu našemu životnímu prostředí dlouhodobě jen škodí.

Také proto klademe na obalový materiál stejně vysoké požadavky jako na naše výrobky.

Nakládání s obalovými prostředky našich dodavatelů, které jako odpad zůstávají u našich výrobních závodů, se významně optimalizuje. V současnosti pracujeme s našimi hlavními dodavateli na funkčním paletovém systému. Mělo by tak zmizet značné množství použitého dřeva. Použité dřevo, které přesto zůstane, posíláme výrobci, který ze starých, většinou defektních palet vyrábí nové dřevotřískové desky, dřevěné pelety a jiné výrobky.

Obalové prostředky používané v našich výrobách se u zákazníka zpravidla stávají odpadem. Dbáme proto na používání vysokého podílu recyklovatelných obalových materiálů, např. dřeva, kartonu nebo papíru. Obalové prostředky s obsahem plastů představují jen asi 10 % roční použité hmotnosti obalů.

Grafika k podílům obalových prostředků PREFA, 54 % karton, 32 % dřevo, 6 % plasty, 4 % hliníková páska, 4 % PE-fólie, 0% části pěnových látek, 0% etikety, podíly počítány v kg

Dekarbonizace¹ průmyslu

Při výrobě zboží denní potřeby se stále ještě spotřebovává příliš mnoho energie. Při nutné změně skupenství, nebo při zahřívání materiálů na zvlášť vysoké teploty pro získání určitých vlastností je nezbytná tepelná energie. Ta se získává převážně ze zemního plynu. Zemní plyn lze jen obtížně dekarbonizovat. Dokud bude plyn při výrobách nadále nutný, nebude bez kompenzačních plateb na vybudování a provoz dekarbonizačních zařízení úplná dekarbonizace možná. Je proto třeba začít se včas zabývat elektrifikací výrobních procesů.

¹ Zařízení na fyzikální a chemické zpracování nebezpečných odpadů

Průběžná modernizace výrobních závodů

Naše výroby jsou vybaveny energeticky efektivními zařízeními. Při výrobě celé naší bohaté palety výrobků se spotřebovává jen malé množství energie. Ohýbání, falcování, děrování, ražení, lisování a řezání se provádí na hydraulických, pneumatických a kolenopákových lisech. Každoroční údržba, pravidelné kontroly a stálé vylepšování udržují výkon těchto zařízení na takové úrovni, která umožní i v budoucnu využívat energii racionálně. Ve zmíněných výrobních krocích nepoužíváme zemní plyn, pracujeme výhradně s elektřinou. Naši spotřebu elektřiny kryjeme elektrickým proudem vyráběným z obnovitelných energetických zdrojů. V současnosti navíc dodává 9,5 % potřeby elektrického proudu pro výrobu CAG-holdingu v Marktlu vodní elektrárna. V roce 2021 k tomu přibylo ještě velké fotovoltaické zařízení na střechách našich sesterských závodů. V důsledku toho a také zásluhou moderní práškové lakovny činí emise pouhých 29 g ekvivalentu CO2 /kg hliníkových výrobků PREFA.

V práškové lakovně procházejí hliníkové výrobky bezchromovou pasivací. Jejich povrch tak získá požadované vlastnosti, aby i desítky let po instalaci splňovaly vysoké nároky na kvalitu. Mořený kov se nastříká lakovacím práškem a tepelně ošetří. Vzniklé chemikálie se ještě před likvidací pomocí výparníku oddělí od vody. Minimalizuje se tím množství likvidované látky. Likvidované tekutiny se likvidují v zařízeních na fyzikální a chemické zpracování odpadů, kde jsou upraveny tak, aby mohly být pokud možno opět zapojeny do cirkulace cenných materiálů. Do blízké řeky nebo do podzemních vod se nedostává žádná odpadní voda ani chemikálie. Veškerý odpad se shromažďuje a odborně likviduje.

Likvidace odpadů

Grafika k likvidaci odpadů PREFA, podíly: 51 % recyklace, 38 % materiálové zhodnocení, 6 % zařízení na zpracování odpadů, 5 % tepelné zhodnocení

40 let záruky - ale nekonečná životnost: Dlouhá životnost používaných materiálů

Pro ochranu střech, životního prostředí a pro optimální vzhled opatřujeme povrch našich výrobků speciálním lakem.

Nejdříve jsou tyto laky tekuté. Obsahují dobře promíchaná pojidla, síťovací prostředky a jiná cenná aditiva, potřebná při speciálním lakování k co nejrychlejšímu vytvrdnutí. Při vypalování se všechna ředidla, která jsou obsažena v tekutém laku, vypálí. Zabrání se tak emisi jakékoliv VOC (těkavé organické látky, uvolňující se při pokojové teplotě) z nalakovaného výrobku do životního prostředí. Dodatečně se zpět do výrobního procesu účelně zapojí a znovu využije i odpadní teplo. Spotřeba vody se minimalizuje kontinuální recyklací v různých stupních výroby.

Jen špičkové technické laky umožňují dlouhý a jednotný vzhled výrobků. Máme k dispozici lak, který zůstává po desetiletí stabilní a i v extrémně náročných oblastech neztrácí svůj glanc.

Detailní pohled na střešní panel R.16 se sněhovými zábranami, žlabem a svodem v černé barvě P.10 včetně ochrany před bleskem a vertikální dřevěnou fasádou

Vyplavování těžkých kovů

Mnohé kovy používané ve stavebnictví nejsou čisté prvky. K získání požadovaných vlastností potřebují legovací přísady. Za běžných podmínek jsou vzniklé slitiny stabilní. Ale kyselé nebo alkalické působení povětrnostních vlivů poškozuje jejich povrchy a z kovů se vyplavují jednotlivé atomy. Právě střešní, fasádní a odvodňovací systémy jsou takovým povětrnostním vlivům vystaveny trvale. Při použití slitin nebo materiálů, které nejsou chráněny před vyplavováním těžkých kovů nebo jiných ekologických toxinů, může docházet k rychle se akumulujícímu zatížení okolní půdy, pitné vody nebo vegetace.

(„Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser“ vom Bundesamt für Umwelt – studie „Vyplavování z povrchů kovů a zanášení do podzemních vod“ Spolkového úřadu pro životní prostředí, Rapperswil, 26.03.2019; „Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen“ - studie „Kovy a životní prostředí, reakce plechů na vlivy životního prostředí“, Dr. Markus Faller, Bern, 14.03.2007: Zatížení půd těžkými kovy a ekologickými jedy - toxiny v půdě mohou být vyplavovány a spodními vodami nebo rostlinami sloužícími jako potraviny nebo krmivo pro užitková zvířata se dostávají do lidského organismu).

Desítky let žádné nebezpečné obsahové látky

Hliníkové výrobky PREFA mají záruku 40 let, ale nekonečnou životnost. Zásluhou kombinace pasivního kovu a kvalitní povrchové úpravy je možno u našich výrobků konstatovat minimální rychlost vyplavování. Z našich materiálů se po desetiletí neuvolňují žádné nebezpečné obsahové látky. Materiály si dlouhodobě uchovávají svůj vzhled, chrání dům před povětrnostními vlivy a nezanášejí svými částicemi ani půdu nebo spodní vody. V době svého užívání tak životní prostředí nezatěžují.

Obnovitelné zdroje pro budoucí generace: Zacházení se zdroji

Udržitelné zacházení se zdroji znamená zvyšovat efektivitu využívání zdrojů a neobnovitelné zdroje zachovat také pro budoucí generace.

Efektivní využívání zdrojů znamená, že materiály mohou být po skončení doby svého užívání bez ztráty na kvalitě recyklovány a znova použity. Již při demontáži je proto třeba dbát na likvidaci materiálu, která tuto recyklaci umožňuje. Na konci doby svého užívání je výrobek demontován nebo budova demolována a jsou předány k likvidaci. Jen v případě odborně provedené likvidace je možné získat zpět maximální podíl materiálů. V souladu se zjištěním Evropské hliníkové asociace (EAA) lze hliníkové výrobky používané ve stavebnictví v současnosti recyklovat z 95 %.

Pohled na výrobní závod PREFA v rakouském Marktlu z jednoho z okolních kopců, v popředí stojí na zelené louce strom, v pozadí je vidět rozlehlé lilienfeldské lesy

Vyšší podíl sekundárního hliníku ve výrobě je možný tehdy, když je potřebná recyklovaná slitina hliníku k dispozici. Materiály, které se používají např. na plechovky, jsou průmyslu opět k dispozici během jednoho roku. Ve stavebnictví se však používají výrobky s dlouhou životností, tedy dlouhou dobou užívání, které vážou materiály desítky let. Lze předpokládat, že po letech bude podíl šrotu v hliníkových výrobcích narůstat.

Šance ve zvýšeném používání šrotu

Zvýšení podílu šrotu v polotovaru má jak ekonomické, tak ekologické výhody. Jak už bylo demonstrováno na emisích CO2 našich výrobků, připadá hlavní část spotřebované energie na výrobu polotovarů, resp. primárního hliníku. Redukcí používání primárního hliníku a zvýšením podílu šrotu, tzv. sekundárního hliníku, je možné tyto emise snížit. Fungující oběhové hospodářství je velkým benefitem rovněž pro krajinu. Deponovaný šrot totiž zabírá mnoho místa, které by mohlo být využito jinak. Zvýšením podílu sekundárního hliníku je ale také možno vyhnout se nebo alespoň zmírnit invazivní zásahy do krajiny, ke kterým dochází odstraňováním vrstev půdy kvůli těžbě bauxitu pro výrobu primárního hliníku. V současné době používají naši dodavatelé při výrobě svých produktů sekundární hliník v průměru ze 77 %. V závislosti na druhu slitiny se sekundární hliník používá u našich výrobků dokonce z více než 80 %.

Rozdělení emisí CO2

Recyklace 1 tuny hliníku znamená o 4 tuny méně bauxitu a až o 9 tun méně emisí CO2 . Při použití sekundárního hliníku od našich dodavatelů je možno u našich polotovarů počítat s faktorem 4,48 kg ekvivalentu CO2/kg polotovarů (23 % primárního hliníku).

Grafika k rozdělení emisí CO2 PREFA: 90,4 % hliníkový polotovar, 4,91 % polotovar PREFA, 4,70 ostatní (transport, výroba)

Nekonečně recyklovatelný: Recyklace

Materiál hliník je pro recyklaci obzvlášť vhodný. Vedle pozitivních ekologických aspektů je recyklace velmi výhodná také z hlediska ekonomického.

Hliník se používá v nejrůznějších slitinách. Ty se od sebe liší použitými přídavnými látkami, jako jsou např. hořčík nebo měď, díky nimž produkt vykazuje rozdílné vlastnosti např. pokud jde o tvrdost, odolnost či flexibilitu.

Šrot je tedy shromažďován pokud možno vytříděný podle druhů. U jednotlivých druhů je známá konkrétní slitina a může být zachována. Kromě toho je při recyklaci možné použít méně přídavných legovacích látek. Snižuje se tak zatížení životního prostředí jak při získávání kovu, tak legovacími látkami. Podíl šrotu při výrobě hliníku ročně stoupá, a do roku 2026 lze dokonce počítat se zdvojnásobením dnešního stavu.

Podvečerní snímek multifunkčního kulturního střediska v belgickém městečku Kapellen s PREFA fasádní šablonou 44 x 44 v barvě mayského zlato

Dlouhodobá reorganizace oběhového hospodářství

V posledních desetiletích, resp. v posledním století, se v oběhovém hospodářství objevilo mnoho cenných materiálů. Jejich velká část má dobu užívání více let nebo desetiletí. Protože cenné materiály během doby svého užívání v cirkulární ekonomice aktivně nepůsobí, resp. jsou z ní vyňaty, není oběhové hospodářství v současnosti zcela uzavřeno. Je třeba stále dodávat mnoho primárních surovin, aby cirkulace fungovala. Suroviny, jako např. železo, které se těží po staletí, už součástí cirkulace jsou, a proto mohou výrobky z nich vykazovat vyšší podíl šrotu. Perspektivně by oběhové hospodářství mělo být přebudováno tak, aby byly používány především materiály, které už jsou jeho součástí (zvýšení podílu šrotu).

Materiál vynikající účelností a estetickým vzhledem

Expert Jörg H. Schäfer, vedoucí oddělení recyklace a udržitelnosti Sdružení hliníkového průmyslu Aluminium Deutschland e.V. (dříve GDA), zná kvality hliníku. Podle jeho názoru je tento materiál ve funkčnosti, zachování hodnoty, konstrukční estetice a zdrojové efektivnosti naprosto bezkonkurenční.

Nekonečně recyklovatelný bez ztráty na kvalitě

Seznam pozitivních argumentů, které Schäfer uvádí, je dlouhý: hliník – ať s přírodním povrchem nebo povrchově upravený, ve všech podobách – lze navíc bez ztráty kvality opakovaně roztavovat a používat pro nové kvalitní výrobky. Celkově vzato umožňuje hliník stavět udržitelně, za optimálních ekologických, ekonomických a technologických podmínek.

Pohled na produkt v ploše

Jde o hodnotu, kterou hliník přináší architektuře. Právě na základě svého estetického působení je tak oblíben v oblasti designu. Výhodný poměr pevnosti a hmotnosti umožňuje realizovat lehké a jemné konstrukce, které poskytují velký prostor kreativitě a současně jsou maximálně robustní. Hliník je se svou specifickou hmotností 2,7 g/ cm³ v porovnání s mědí, železem a zinkem nejlehčím stavebním kovem. Je neporazitelný také pokud jde o zdrojovou efektivnost. Přispívají k tomu nízké náklady na jeho údržbu a dlouhá životnost.

Jörg H. Schäfer, Vedoucí oddělení recyklace a udržitelnosti sdružení hliníkového průmyslu Aluminium Deutschland E.V.

Brožura o udržitelnosti: PREFA

Níže je ke stažení Brožura o udržitelnosti PREFA v plném znění. Rozsah brožurase vztahuje k hlavnímu výrobnímu závodu PREFA v Marktlu v Dolním Rakousku.

Zde najdete všechny podrobnosti a informace o firmě a naší velké angažovanosti pro udržitelnost. Pro silnou budoucnost, kterou stojí za to žít