Digitální projektování: na základě 3D a BIM dat od firmy PREFA

Na podporu trendu digitalizace projektování jako součásti digitalizace celého stavebního procesu a s cílem maximálně pomáhat Vám, architektům a specializovaným projektantům, nabízíme bezplatně ke stažení textury, 3D a BIM data střešních a fasádních výrobků PREFA, a to v různých formátech souboru. 

  • Naše textury ve formátu JPG jsou ke stažení pod odkazem: mtextur
  • Naše 3D data obsahují tvary a rozměry pro geometrické modely.
  • Naše BIM objekty jsou pro uživatele aplikace Revit k dispozici ve formátu .rfa a pro uživatele ArchiCAD ve formátu  .gsm.  Obsahují všechna relevantní technická produktová data. 

PREFA, Váš silný partner i pro digitální projektování!

Model domu zobrazený na základě  3D a BIM dat a textury

Proč BIM?

Pojmem „Building Information Modeling“ (BIM) se rozumí optimální projektování a realizace budovy na bázi digitálního modelu stavby. Tento model, tzv. digitální dvojče, obsahuje všechny informace, které jsou z hlediska stavby významné pro celý její životní cyklus.

S jedním datovým modelem tak mohou pracovat projektanti, zadavatelé výběrových řízení, realizátoři a následně i provozovatelé objektů. Společné datové prostředí je zárukou optimálního komunikačního toku, efektivního průběhu výstavby a minimální ztráty informací při předávání různým uživatelům. 

3D data