Jak probíhá označování produktů PREFA symbolem CE?

Označení produktů PREFA evropským znakem shody "CE" se provádí podle obou následujících evropských norem:

EN 14783:2013

„Celoplošně podpírané prvky střešní krytin a fasádního obkladu pro vnitřní i venkovní aplikace z plechů - specifikace produktu a požadavky“ pro produkty PREFA:

 • PREFA falcovaná střešní taška
 • PREFA střešní panel R.16
 • PREFA falcovaný střešní a fasádní šindel
 • PREFA falcovaná střešní a fasádní šablona 29 × 29
 • PREFA falcovaná střešní a fasádní šablona 44 × 44
 • PREFA Prefalz
 • PREFA střešní a fasádní panel FX.12
 • PREFA fasádní šablona 20 × 20
 • PREFA fasádní šindel XL

Označení těchto produktů se provádí formou přílohy do obalu jednotlivých produktů a dále etiketou na svitcích Prefalz. 

EN 14782:2006

„Samonosné prvky střešní krytin a fasádního obkladu pro vnitřní i venkovní aplikace z plechů - specifikace produktu a požadavky“ pro produkty PREFA:

 • PREFA Sidings
 • PREFA profil s vlnou
 • PREFA pilový profil
 • PREFA fasádní šablona 29 × 29
 • PREFA fasádní šablona 44 × 44
 • PREFA fasádní šindel
 • PREFA fasádní šindel XL
 • PREFA fasádní panel FX.12
 • PREFA falcovaná střešní taška
 • PREFA střešní panel R.16

Označení těchto produktů se provádí formou přílohy k dodacímu listu a k balicím jednotkám jednotlivých produktů.

Značení se provádí v obou výrobních dílnách PREFA Marktl (A) a PREFA Wasungen (D).

Upozornění: Symbol CE nedává žádnou informaci o kvalitě produktu nebo o určité úrovni bezpečnosti.