JAK PROBÍHÁ OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ PREFA SYMBOLEM CE?

Označení produktů PREFA evropským znakem shody "CE" se provádí podle obou následujících evropských norem: EN 14783:2006 „Celoplošně podpírané prvky střešní krytin a fasádního obkladu pro vnitřní i venkovní aplikace z plechů - specifikace produktu a požadavky“ pro produkty PREFA:

 • PREFA falcovaná střešní taška
 • PREFA falcovaný střešní šindel
 • PREFA falcovaná střešní šablona
 • Prefalz
 • Střešní panel FX.12
 • Střešní panel R.16

Označení těchto produktů se provádí formou přílohy do obalu jednotlivých produktů a dále etiketou na svitcích Prefalz. Zahájení označování v červnu 2008.  EN 14782:2006 „Samonosné prvky střešní krytin a fasádního obkladu pro vnitřní i venkovní aplikace z plechů - specifikace produktu a požadavky“ pro produkty PREFA:

 • PREFA Sidings
 • PREFA profil s vlnou
 • PREFA skořepinový profil
 • PREFA pilový profil
 • PREFA vlnitý profil
 • PREFA fasádní šablona 29x29
 • PREFA fasádní šindel
 • PREFA fasádní panel FX.12
 • PREFA střešní taška

Označení těchto produktů se provádí formou přílohy k dodacímu listu a k balicím jednotkám jednotlivých produktů. Zahájení označování v listopadu 2007. Značení se provádí v obou výrobních dílnách PREFA Marktl (A) a PREFA Wasungen (D) . Upozornění: Symbol CE nedává žádnou informaci o kvalitě produktu nebo o určité úrovni bezpečnosti.

Kontakt