Naše hodnoty a cíle

Skupina společností s know-how po celé Evropě: PREFA - významná součást CAG Holding

Tradiční společnost PREFA je součástí skupiny firem průmyslníka Dr. Cornelia Gruppa, která zaměstnává přes 8 000 lidí ve více než 40 výrobních závodech po celém světě.

Skupina společností CAG Holding GmbH, firemní loga Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten a PREFA, z obalů (hliník/sklo), stavebnictví, automobilového průmyslu, nápojového skla a energetiky

Naše základní hodnoty: Protože dobré vztahy jsou založeny na důvěře

CAG se zavázala jednat s našimi zákazníky, prodejci, obchodními partnery, místními vládami a komunitami, akcionáři a zaměstnanci udržitelně, zodpovědně a eticky a budovat trvalé vztahy založené na důvěře a našich základních hodnotách:

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Respekt

Respektujeme jeden druhého, naše životní prostředí a všechny platné zákony, předpisy a zásady.

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

Inovace

Neustále inovujeme a snažíme se o neustálé zlepšování.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Vášeň

Pracujeme s vášní a nadšením ve všem, co děláme, abychom dosáhli našich cílů každý den.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Respekt

Respektujeme jeden druhého, naše životní prostředí a všechny platné zákony, předpisy a zásady.

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

Inovace

Neustále inovujeme a snažíme se o neustálé zlepšování.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Vášeň

Pracujeme s vášní a nadšením ve všem, co děláme, abychom dosáhli našich cílů každý den.

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

Upřímnost a integrita

Máme vysoké standardy a důsledně je uplatňujeme v našich každodenních interakcích. Neděláme kompromisy, když jde o pravdu.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Vedení a zodpovědnost

Pracujeme společně na velkých věcech, dosahujeme našich cílů a zajišťujeme spokojenost našich zákazníků – společně se snažíme utvářet lepší budoucnost.
Jsme zodpovědní za své vlastní výsledky a snažíme se i nadále zlepšovat – přebíráme odpovědnost za naše činy a činy našich týmů.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Jasnost a jednoduchost

Věříme v jasnou komunikaci a jednoduché postupy, které „uvedou věci do pořádku správně hned napoprvé“.

Stylizovaná větev s listy pro zobrazení hodnot PREFA

Upřímnost a integrita

Máme vysoké standardy a důsledně je uplatňujeme v našich každodenních interakcích. Neděláme kompromisy, když jde o pravdu.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Vedení a zodpovědnost

Pracujeme společně na velkých věcech, dosahujeme našich cílů a zajišťujeme spokojenost našich zákazníků – společně se snažíme utvářet lepší budoucnost.
Jsme zodpovědní za své vlastní výsledky a snažíme se i nadále zlepšovat – přebíráme odpovědnost za naše činy a činy našich týmů.

Stylizovaný list papíru pro zobrazení hodnot PREFA

Jasnost a jednoduchost

Věříme v jasnou komunikaci a jednoduché postupy, které „uvedou věci do pořádku správně hned napoprvé“.

Cirkulární ekonomika z pohledu CAG Holding: Se smyslem pro zodpovědnost a nadhled

V CAG bereme svou odpovědnost vážně – za sebe, naše společnosti a regiony, ve kterých pracujeme.
Naše úsilí směřuje nejen k neustálému zlepšování v našich společnostech, ale také k lepší životní úrovni v regionech, ve kterých působíme. Jako soukromá společnost máme dlouhodobý přehled o trhu a segmentech trhu, kterým chceme sloužit. Patří sem zejména oběhové hospodářství (cirkulární ekonomika), kde lze naše suroviny často znovu použít a recyklovat. To se mimo jiné odráží v našem využívání výroby hliníku, skla a biopaliv.

Grafika cirkulární ekonomiky CAG: suroviny, design, výroba, zpracování, obchod/distribuce, použití, opětovné použití, oprava, likvidace, recyklace/zbytkový odpad

Závazek CAG: Ekologická udržitelnost

Udržitelnost je i nadále základem našeho úspěchu jako skupiny společností. Zaměřujeme se na dosažení nejvyšších standardů environmentálního managementu a kontroly a proaktivní řešení problémů spojených se změnou klimatu. Za tímto účelem jsme zahájili komplexní programy na zlepšení energetické účinnosti, zvýšení využívání alternativních paliv, snížení znečištění ovzduší, optimalizaci využití vody, snížení odpadu a zlepšení recyklace.

Naše závazky pro udržitelnost životního prostředí vyžaduje:

SOULAD se všemi platnými zákony na ochranu životního prostředí a neustálé dodržování naší odpovědnosti za životní prostředí, abychom vyráběli dle nejmodernější postupů a procesů v našem oboru a snažili se je dále posouvat.

ZAJISTIT, aby naši zaměstnanci a dodavatelé respektovali svou odpovědnost za životní prostředí.

VYŽADOVAT ekologické inovace produktů a procesů a hledat nové obchodní příležitosti.

Hledat ŘEŠENÍ pro výzvy a příležitosti k optimalizaci klimatické změny a spotřebu naší energie a zdrojů.

ROZVOJ pozitivních vztahů a snaha být dobrými sousedy v každé komunitě, které jsme součástí.

Cíle, které jsme si stanovili: Celosvětové cíle pro rozvoj udržitelnosti

Zdraví, inovace a udržitelnost
V rámci úsilí o zachování udržitelnosti si PREFA stanovila tři základní cíle, na kterých chceme neustále pracovat. Věříme, že můžeme přispět k těmto definovaným cílům udržitelného rozvoje (SDG).

Cíl udržitelného rozvoje č. 3: Zdraví a blahobyt

Zdraví a blahobyt

V PREFA je na prvním místě blahobyt zaměstnanců, ale i zákazníků, partnerů a všech skupin, se kterými vstupujeme do dialogu.

Cíl udržitelného rozvoje č. 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

Průmysl, inovace a infrastruktura

Podpora udržitelné, kvalitní a spolehlivé industrializace a budování infrastruktury jsou základními firemními cíli PREFA.

Cíl udržitelného rozvoje č. 12: Odpovědná spotřeba a výroba

Odpovědný přístup ve sportřebě a výrobě

PREFA se ve výrobě, organizaci a zpracování snaží zajistit udržitelné, ekologické postupy a zabezpečit úsporu zdrojů.

Cíl udržitelného rozvoje č. 3: Zdraví a blahobyt

Zdraví a blahobyt

V PREFA je na prvním místě blahobyt zaměstnanců, ale i zákazníků, partnerů a všech skupin, se kterými vstupujeme do dialogu.

Cíl udržitelného rozvoje č. 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

Průmysl, inovace a infrastruktura

Podpora udržitelné, kvalitní a spolehlivé industrializace a budování infrastruktury jsou základními firemními cíli PREFA.

Cíl udržitelného rozvoje č. 12: Odpovědná spotřeba a výroba

Odpovědný přístup ve sportřebě a výrobě

PREFA se ve výrobě, organizaci a zpracování snaží zajistit udržitelné, ekologické postupy a zabezpečit úsporu zdrojů.