Produkty PREFA splňují všechny požadavky požární bezpečnosti. Zde lze nalézt to nejdůležitější. Další informace jsou uvedeny v informačním letáku. 

Střešní a fasádní produkty (maloformátové krytiny i PREFALZ) jsou podle EN 13501-1 zařazeny do požární kategorie „A1“ – nehořlavé. Požární kategorie „A1“ znamená, že produkty vyrobené z hliníku nejsou hořlavé (práškově lakované prvky - maloformátové krytiny i PREFA Sidings - jsou podle 13501-1 klasifikovány „A2 – s1, d0“.)

Laminovaná hliníková deska PREFA - Reynobond s jádrem FR je podle EN 13501-1 zařazená do třídy požární odolnosti „B-s1, d0“.

Všechny fasádní prvky vyhověly systémové zkoušce podle ÖNORM B 3800-5 (požadováno ve směrnici OIB č. 2).

Požadavek na střešní plášť při „namáhání ohněm zvenku“ je podle směrnice OIB č 2 deklarovaný jako broof(t1).

Střešní a fasádní produkty PREFA (maloformátové krytiny i PREFALZ) jsou v důsledku použitých materiálů podle EN 13501-5  „vyhovující bez zkoušky“.


STÁHNOUT INFORMAČNÍ LETÁK K TÉMATU PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

1 MB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ODVĚTRANÝCH FASÁD
Kontakt