Produkty PREFA splňují všechny požadavky požární bezpečnosti. Zde lze nalézt to nejdůležitější. Další informace jsou uvedeny v informačním letáku. 

Střešní a fasádní produkty (PREFA maloformátové krytiny i svitkový plech Prefalz) jsou podle EN 13501-1 zařazeny do požární kategorie „A1“ – nehořlavé. Požární kategorie „A1“ znamená, že produkty vyrobené z hliníku nejsou hořlavé (práškově lakované prvky - PREFA maloformátové krytiny i PREFA Sidings - jsou podle 13501-1 klasifikovány „A2 – s1, d0“.)

PREFA kompozitní deska s jádrem FR je podle EN 13501-1 zařazená do třídy požární odolnosti „B-s1, d0“, k dispozici jsou i PREFA kompozitní desky s keramickým jádrem zařazené do požární odolnosti „A2“.

Všechny fasádní prvky vyhověly systémové zkoušce podle ÖNORM B 3800-5 (požadováno ve směrnici OIB č. 2).

Požadavek na střešní plášť při „namáhání ohněm zvenku“ je podle směrnice OIB č 2 deklarovaný jako broof(t1).

Střešní a fasádní produkty PREFA (PREFA maloformátové krytiny i svitkový plech Prefalz) jsou v důsledku použitých materiálů podle EN 13501-5  „vyhovující bez zkoušky“.


Kontakt