Předpisy požární ochrany: Produkty prefa: vodoodpudivé a nehořlavé

Produkty PREFA splňují všechny požadavky požární bezpečnosti. Zde lze nalézt to nejdůležitější. Další informace jsou uvedeny v informačním letáku

Produkt

Klasifikace podle ČSN EN 13501-1+ A1

Malý formát

Třída reakce na oheň „A1“ - nehořlavý materiál

Prefalz/Falzonal

Třída reakce na oheň „A1“ - nehořlavý materiál

Sidings

Třída reakce na oheň „A1“ - nehořlavý materiál

Hliníková kompozitní deska s jádrem FR

Třída reakce na oheň „B-s1, d0“ - těžko hořlavý

Hliníková kompozitní deska s nehořlavým jádrem (třída reakce na oheň A2)

Třída reakce na oheň „A2-s1, d0“ - nehořlavý materiál

Lisované profily (Zackenprofil, Profilwelle)

práškovým lakováním: Třída reakce na oheň „A1“ - nehořlavý materiál

přírodní hliník (eloxovatelný materiál): Třída reakce na oheň „A2-s1, d0“ - nehořlavý materiál

Střešní a fasádní produkty (PREFA maloformátové krytiny i svitkový plech Prefalz i Sidings) jsou podle EN 13501-1 zařazeny do požární kategorie „A1“ – nehořlavé. Požární kategorie „A1“ znamená, že produkty vyrobené z hliníku nejsou hořlavé.

PREFA kompozitní deska s jádrem FR je podle EN 13501-1 zařazená do třídy požární odolnosti „B-s1, d0“, k dispozici jsou i PREFA kompozitní desky s keramickým jádrem zařazené do požární odolnosti „A2“. Na vyžádání je k dispozici kompozitní deska  s keramickým jádrem A2. Podle ČSN EN 13501-1+ A1 je produkt klasifikován jako materiál  třídy reakce na oheň „A2-s1, d0“ - nehořlavý a je proto vhodný pro výškové budovy (budovy s únikovou cestou delší než 22 m).

Všechny fasádní prvky vyhověly systémové zkoušce podle ÖNORM B 3800-5 (požadováno ve směrnici OIB č. 2).

Požadavek na střešní plášť při „namáhání ohněm zvenku“ je podle směrnice OIB č 2 deklarovaný jako broof(t1).

Střešní a fasádní produkty PREFA (PREFA maloformátové krytiny i svitkový plech Prefalz) jsou v důsledku použitých materiálů podle EN 13501-5  „vyhovující bez zkoušky“.

Stáhnout informační leták k tématu předpisů pro požární bezpečnost