Mobilní protipovodňový systém ochrání váš dům před povodněmi, bouřkami a záplavami

Mobilní protipovodňová stěna

Při povodni v klidu: s PREFA protipovodňovou ochranou je na Vás každý nečas krátký.

pokračovat ve čtení

Výhody protipovodňového systému PREFA

Kompletní systém

Kompletní systém

Možnost individuálního přizpůsobení a rozšíření

Ikona pro výhody

Kdykoli připraven k použití

Ikona pro výhody

Použitelný pro ochranu objektů a území

 

Ikona pro výhody

Vhodný nejen pro soukromé osoby, ale také pro firmy

Kompletní systém

Kompletní systém

Možnost individuálního přizpůsobení a rozšíření

Ikona pro výhody

Kdykoli připraven k použití

Ikona pro výhody

Použitelný pro ochranu objektů a území

 

Ikona pro výhody

Vhodný nejen pro soukromé osoby, ale také pro firmy

Z robustního hliníku

Systém z robustního hliníku

Rychlá a snadná montáž

Jednoduchá a rychlá montáž

Může nainstalovat jedna osoba

Úložný prostor

Snadná skladovatelnost

Lehká váha

Nízká hmotnost

Z robustního hliníku

Systém z robustního hliníku

Rychlá a snadná montáž

Jednoduchá a rychlá montáž

Může nainstalovat jedna osoba

Úložný prostor

Snadná skladovatelnost

Lehká váha

Nízká hmotnost

Technické informace

Struktura systému

1   Stěnový profil/stojka: dle umístění jako U nebo H profil, pevně kotven do, před resp. za ostění
2   Hrázní blok: spodní hrázní blok je spojen se spodním těsněním (č. 3)
3   Spodní těsnění: pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (podkladem)
4   Mezisloupek (kruhový profil): mezisloupky se používají u dlouhých a vícestupňových zábran
5   Upínací svorka s šestihranným šroubem
6   Upínací svorka s hvězdicovým kolečkem
7   Zemní pouzdro
: pouzdro zabetonované do základů sloužící k ukotvení mezisloupků
8   Stěnová konzola: pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků
9   Kryt stěnového profilu: pro zakrytí nepoužívaných stěnových profilů
10 Skladovací kryt: pro zakrytí hrázních bloků skladovaných venku

Schéma protipovodňového systému PREFA s jednotlivými prvky

Hliníkový protipovodňový systém PREFA lze použít k ochraně objektů nebo území.

Hrázní blok
(ochrana objektů a území)

Profil je vyroben z robustní a rezuvzdorné hliníkové slitiny a díky své nenáročnosti na péči je vhodný i pro dlouhodobé skladování. Profily jsou nabízeny ve třech tloušťkách
(25, 50 a 80 mm). Systém 80 mm umožňuje stavbu hrázní stěny do větší výšky
a s  většími rozestupy mezi sloupky.
Hliníkové profily se jednoduše montují do výšky na sebe spojením drážka–pero. Vzájemná propojenost hrázních bloků zajišťuje vysokou stabilitu a maximální bezpečnost. Profily se na obou stranách zasunou do upevňovacích profilů a shora se fixují upínacími svorkami.
Hrázní bloky lze dodat až do délky 6 m a mohou být instalovány až do výšky 3 m.
U rozměrných hrázních stěn se pro jistotu doporučuje statický výpočet. Vložené těsnění je z EPDM/pěnové gumy a v případě potřeby je snadno vyměnitelné.  
Po použití je třeba profily resp. těsnění očistit a zkontrolovat, aby byla zaručena funkčnost systému při jeho příštím nasazení.

PREFA systém protipovodňové ochrany je k dostání ve třech tloušťkách hrázních bloků:

Hrázní blok protipovodňového systému

Hrázní bloky protipovodňové ochrany PREFA jsou k dispozici ve třech různých tloušťkách 25 mm, 50 mm, 80 mm. V závislosti na jejich síle je lze použít pro různé oblasti.

Systém 25

 • tloušťka hrázního bloku 25 mm 
 • hmotnost/bm 2,99 kg
 • výška hrázního bloku 200 mm
 • facl 19 mm

Systém 50

 • tloušťka hrázního bloku 50 mm
 • hmotnost/bm 5,62 kg/4,12 kg
 • výška hrázního bloku 150 mm/200 mm
 • falc 15 mm

Systém 80

 • tloušťka hrázního bloku 80 mm
 • hmotnost/bm 7,78 kg
 • výška hrázního bloku 200 mm
 • falc 15 mm

Upevňovací profil
(pro ochranu objektů)

Montáž pevných upevňovacích profilů může probíhat třemi způsoby: zapuštěním do ostění, za nebo před ostění. Upevnění je dimenzováno podle statických požadavků celkového systému a řeší se v závislosti na konkrétní situaci. Vložené těsnění z pěnové gumy zabraňuje vnikání vody.

Upevňovací profil pro ochranu objektů

Upevňovací profily se používají v rámci protipovodňové ochrany PREFA k ochraně objektů. Mohou být připevněny před, za nebo do ostění.

Upevňovací sloupek/mezisloupek
(pro ochranu území)

Sloupek pro systém 50 mm má hmotnost pouhých 9,4 kg/bm (pro systém 80 mm jen 11,3 kg/bm).  Při první montáži musí být do vhodného podkladu předem nainstalováno zápustné zemní pouzdro.  Upevňovací sloupky se do zemního pouzdra kotví zcela snadno bez použití speciálního nářadí bajonetovým uzávěrem. V případě potřeby je třeba počítat s dodatečnými vzpěrami.

Zemní pouzdro pro upevnění sloupků protipovodňového systému PREFA

Při první instalaci protipovodňového systému PREFA musí být zemní pouzdra ukotvena do vhodného podkladu.

Upevňovací sloupek/mezisloupek

 • průměr 140 mm/186 mm
 • výška 600-2.190 mm
 • tloušťka 50 mm/80 mm

Zemní pouzdro

 • průměr 170 mm/230 mm
 • hloubka 420 mm

Upínací svorka
(pro ochranu objektů nebo území)

Pomocí dvou upínacích svorek jsou hrázní bloky fixovány shora. Šroub na upínací svorce se lehce dotáhne šestihranným klíčem (případně se používá šroub s křížovým úchytem). Upínací svorky zabraňují nadzvedávání profilů vztlakem, dokud se bloky nenaplní vodou a přítlak těsnění se tak nezvýší.  Během použití lze upínací svorky kdykoliv odstranit a hrázní stěnu zvýšit.

Upínací svorka protipovodňového systému PREFA

Nosníky protipovodňové ochrany PREFA jsou upevněny shora pomocí svorky. Připevněním upínacích svorek je zabráněno zvednutí hrázních bloků, dokud se nenaplní vodou.

Upínací svorka:

 • délka 160 mm
 • hmotnost 0,45 kg

Možnosti použití

Protipovodňový systém PREFA nabízí individuální řešení jak pro soukromé osoby, tak i pro firmy ve dvou oblastech, a to při ochraně objektů a při ochraně území.

Ochrana objektů

Speciálními hliníkovými hrázními bloky lze rychle utěsnit okna, dveře a vrata, tedy místa, která jsou při povodních zvláště ohrožená.

Ochrana území

Ochrana objektů nebo ploch (příjezdů, silnic nebo cest) ohrožených povodněmi je zajišťována protipovodňovými stěnami, instalovanými v otevřeném terénu pomocí zápustných zemních pouzder.  

Projektování & použití

Zajímáte se o PREFA protipovodňový systém?
Vyžádejte si přímo individuální nabídku na protipovodňovou ochranu  nebo se obraťte na odborníka PREFA.

Martin Hanzlíček

Otázky & odpovědi: FAQ

Délka je určena dle statického výpočtu a je závislá na výšce vzdutí. Výška je standardně možná do 200cm.

Mobilní protipovodňové zábrany PREFA s hliníkovými hrázními bloky mohou být instálovány k ochraně objektů i ploch. Je to spolehlivá ochrana před vodou i blátem v extrémních situacích - od Dunaje až po Severní moře.

PREFA protipovodňový systém je ověřen a certifikován Evropským svazem pro protipovodňovou ochranu.

Ano, dodávky jsou možné v běžných RAL odstínech.

Systém vyžaduje nosný podklad jako např. beton nebo cihly, který by měl být předem ideálně zkontrolován statikem.

PREFA protipovodňový systém se skládá celkem z 10 prvků.

Předloha dotazníkového formuláře

Složka Protipovodňová ochrana

PREFA Projektové podklady pro protipovodňové zábrany