Mobiler Hochwasserschutz schützt ihr Haus vor Hochwasser und Unwetter wie Überflutung

Protipovodňový systém

Bez obav při povodni. Díky protipovodňovému systému zůstane každá nepohoda venku.

pokračovat ve čtení

Systém

 • Mobilní protipovodňová stěna z aluminia
 • Utěsnění profilů je provedeno vyměnitelným těsněním z pěnové pryže, odolným proti UV záření (těsnění EPDM)
 • Ochrana už při položení prvního trámce 

Aplikace

 • Aluminiové trámce se oboustranně zasouvají do upevňovacích profilů nebo sloupků (ukotvených do zemních pouzder)
 • Styky trámců jen systémem „pero a drážka“
 • Zajištění shora pomocí svorek
 • Trámce se zaplňují stoupající vodou, takže nedochází k jejich zdvižení vztlakem.

Možnosti

 • Ochrana objektu a pozemku
 • Délku ochranné stěny lze v případě potřeby libovolně zvětšit
 • Stávající ochranné stěny lze po statické zkoušce zvýšit
 • Individuální přizpůsobení délky trámců hráze

Výhody protipovodňových zábran PREFA

Instalace jednou osobou

Rychlá a jednoduchá montáž

Z robustního aluminia

Nízká hmotnost & dobrá skladovatelnost

Instalace jednou osobou

Rychlá a jednoduchá montáž

Z robustního aluminia

Nízká hmotnost & dobrá skladovatelnost

Technické informace

Povodním a záplavám jako přírodním jevům nelze zabránit. Ale moderní protipovodňová ochrana může zabránit tomu, aby se záplava změnila v katastrofu. Rádi Vám s protipovodňovou ochranou PREFA poradíme!

Hrázní bloky (pro ochranu objektu a pozemku)

Hrázní bloky se nabízejí ve 2 tloušťkách (50 mm a 80 mm). Systém 80 umožňuje vyšší stavební výšky a větší rozpětí. Hliníkové profily hrázních bloků se jednoduše skládají na sebe a spojí se systémem „pero a drážka“. Při tom do sebe navzájem zasahují a zaručují tak vysokou stabilitu a maximální bezpečnost. Na závěr se celá sestava zafixuje dvěma svorkami. Profily jsou dodávané až do délek 6,5 m a obvykle je lze stavět až do výšky 3 m. Je nutný statický výpočet. Systém vloženého těsnění je tvořený pěnovou pryží (EPDM) a v případě potřeby jej lze snadno vyměnit. Po vsazení je nutno provést očištění a kontrolu profilů a těsnění, aby byla zaručena funkce pro budoucí použití.

Dammbalken des PREFA Hochwasserschutzsytems

Tloušťka trámce (systém 50):

50 mm

Tloušťka trámce (systém 80):

80 mm

Hmotnost trámce / bm (systém 50):

5,60 kg / 4,12 kg

Výška trámce (systém 50):

150 mm / 200 mm

Drážka trámce (systém 50):

15 mm

Upevňovací profil (ochrana objektu) a sloupek (ochrana pozemku)

Upevňovací profily lze provést třemi způsoby: uvnitř, na líc a před ostění. Volba rozměrů upevnění se řídí statickými požadavky celého systému. Vložené systémové těsnění zabraňuje vnikání vody.

Upevňovací stojan: Hmotnost na 1 bm systému 50 mm je jen 9,4 kg (systém 80 mm: 11,3 kg). Při první montáži je nejdříve nutno do vhodného podkladu instalovat zemní pouzdro. Sloupek se pak do pouzdra upevní bajonetovým závitem.

Befestigungsprofile für das PREFA Hochwasserschutzsystem

Upevňovací profil pro ochranu objektů

Bodenhülse für Befestigungssteher des PREFA Hochwasserschutzes

Upevňovací stojan pro ochranu pozemku

Průměr středového sloupku:

140 mm

Výška středového sloupku:

50 - 2150 mm (zvláštní délky možné na vyžádání)

Provedení středového sloupku:

50 mm nebo 80 mm

Průměr zemního pouzdra:

170 mm / 230 mm

Hloubka zemního pouzdra:

420 mm

Upínací svěrka pro ochranu objektu a pozemku

Trámce se fixují shora pomocí svěrek. Šrouby na svěrce se mírně dotahují imbusovým klíčem (alternativně: šroub s křížovou rukojetí). Upínací svěrky zabraňují zdvižení trámců vztlakem do doby, než se samy trámce zaplní vodou, takže se pak zvýší přítlak pomocí těsnění. V případě potřeby lze upevňovací svorky odstranit a výšku stěny zvýšit.

Spannstück am PREFA Hochwasserschutz

Délka upínací svěrky:

160 mm

Hmotnost upínací svěrky:

0,45 kg

Možnosti použití

Ochrana objektů

Pomocí speciálních aluminiových trámců lze rychle utěsnit okna, dveře a vrata, která pro vodu představují nejsnáze překonatelné body.

 • Pevná montáž upevňovacích profilů uvnitř, na líc nebo před ostění.
 • V případě použití se trámce zasouvají do upevnění a shora ze zafixují svěrkou.
 • Odstíny upevňovacích profilů a trámců lze individuálně přizpůsobit fasádě.
 • Rychle připravené k použití, ideální ke skladování a snadno instalovatelné.

Ochrana pozemku

Při ochraně zaplavovaných objektů a ploch (příjezdy, silnice nebo cesty) pomohou ochranné stěny, které se s využitím zemních pouzder instalují v otevřeném terénu.

 • Ochranné stěny lze použít k novému zřízení a ke zvýšení stávajících hrází.
 • V případě použití se do zapuštěných zemních pouzder zasazují středové sloupky (podpěry) a pak se do nich zasouvají stěnové trámce. Po použití lze vše snadno odstranit. Zemní pouzdra lze zakrýt víčkem.
 • Ochrannou stěnu lze kdykoliv upravit až do maximální výšky.

Mobilní a individuální

Plánování a aplikace

Složka Protipovodňová ochrana

PREFA Projektové podklady pro protipovodňové zábrany 2015

Vyhledejte svého dodavatele protipovodňové ochrany.

Zdarma objednat prospekt k tématu Protipovodňová ochrana.

Kontaktní osoba: Margit Hössel

Informační tel. linka: +49 36941 785-15
Fax: +49 36941 785-20
E-mail: margit.hoessel@prefa.com