Právě se staví v Hlinsku

Zatím, co si děti užívají prázdniny, škola se rekonstruuje

V Hlinsku nyní probíhá rekonstrukce jedné z budov ZŠ Resslova. Součástí rekonstrukce je výměna oken, zateplení fasády, umístění rekuperačních jednotek do učeben a též oprava střešního pláště. Rekonstrukce budovy školy je částečně hrazena z dotací EU.

Nevyhovující krytina z hliníkového plechu Alukryt je demontována. Na stávající bednění je montováno nadkrokevní zateplení, které je zaklopeno novým prkenným bedněním se separační vrstvou Bauder. Jako nová krytina je použita PREFA falcovaná šablona 29×29.

Nejen krytina, ale i nový PREFA odvodňovacím systémem je v barvě P.10 tmavě červené. Na veškeré prvky PREFA je garance 40 let nejen na kvalitu materiálu, ale i na barevnou stálost P.10.

Generální dodavatel stavby: Jinřichovský s.r.o., Hlinsko
Realizační firma provádějící rekonstrukci střechy: František Pilař, Trhová Kamenice