JAK DLOUHÁ JE ZÁRUKA NA PRODUKTY PREFA?

ZÁRUKA 40 LET NA MATERIÁL

poskytujeme záruku 40 let (ode dne montáže, uvedeného v záručním certifikátu) na základní materiál

  • PREFA falcovaná střešní taška, střešní šindel, střešní šablona 29x29, střešní šablona 44x44, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12
  • PREFALZ, krytina s dvojitou stojatou drážkou
  • PREFA odvodnění střech (žlaby a svody)
  • PREFA fasádní systémy (Sidings, fasádní šablona 44x44, fasádní šablona 29x29, fasádní šablona 20x20, fasádní šindel, fasádní panel FX.12)
  • PREFA solární montážní systém PS.13

    vztahující se na zlom, korozi (rez) a škody způsobené mrazem za podmínek uvedených v záručním certifikátu.

ZÁRUKA 40 LET NA POVRCHOVOU ÚPRAVU P.10

  • PREFA falcovaná střešní taška, falcovaný střešní šindel, falcovaná střešní šablona 29x29, střešní šablona 44x44, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12
  • PREFALZ, krytina s dvojitou stojatou drážkou
  • PREFA fasádní prvky (Sidings vodorovné, Sidings svislé, fasádní šablona 44x44, fasádní šablona 29x29, fasádní šablona 20x20, fasádní šindel, fasádní panel FX.12)

na odlupování a tvorbu puchýřků u povrchové úpravy P.10 za podmínek uvedených v záručním certifikátu.

Kontakt