Socha nebo kino?

Nově vybudovaný areál maďarského skanzenu Skanzen je zasvěcen architektuře a lidovému umění Transylvánie a je přístupný pouze přes vlastní návštěvnické centrum a extravagantní kino pavilon. Architekt István Bársony tak pro muzeum vytvořil novou dominantu a zajistil rostoucí návštěvnost.

Dozvěděli jsme se o budově v Szentendre u Budapešti, opláštěné černým hliníkem PREFA s použitím jemné techniky stojaté drážky a navštívili jsme ji kvůli obsáhlému článku o moderním muzejním konceptu v PREFARENZEN Journal 5.0.

 

Další témata v tomto čísle:

Švýcarsko u jezera – proč Sophie Morard miluje svůj domeček

Nomádi hor - zahušťování jako strategie přežití

Ztvárnění nebo síla manipulace

„Jak hlasitá je Vaše budova?“ ptá se Silvia Schellenberg-Thaut

Portrét architekta, část areálu muzea v pozadí

Další informace:

Text: Carl Bender
Fotografie: Croce & Wir