Právě se staví ve Vítkovicích

Rekonstrukce Kostela svatých apoštolů Petra a Pavla v Krkonoších

Barokní římskokatolický farní kostel se nachází v malé horské obci Vítkovice nedaleko Jilemnice v Libereckém kraji. Objekt stojí ve svažitém terénu a je výraznou dominantou obce, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Již více jak stoletá kaple byla přestavěna v roce 1784 majitelem sklárny hrabětem Harrachem do podoby typického horského kostela s jednoduchým zevnějškem. Uvnitř najdeme nejstarší památku celého objektu sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1741. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787. Počátek osidlování obce Vítkovice spadá do konce 16.století.

Celková rekonstrukce kostela začala letos v červenci instalací lešení. Prvním krokem bylo za účelem renovace demontování věžních hodin a následné sundání kříže z vrcholu kopule k pozlacení. Poté, byl proveden nátěr stávající plechové střechy kopule a také natření fasády speciální barvou. Práce na střeše hlavní lodě kostela odstartovala až demontáž staré krytiny a následné pobití stávajících prken dalším bedněním.

Střešní vazba po valašsku znamenala nečekané výdaje směrem k podkladu pod novou krytinu. Krokve umístěné na pozednici osově více jak 2 metry od sebe a trámy rovnoběžně se žlabem (vazničky) ztužující celou soustavu nabízí směr vrchního bednění jiný, než drážkovaná krytina očekává. Jejich kolmý směr na okap musel být změněn novou vrstvou prken, čímž se vyřešil problém, se kterým by si jinak tato krytina těžko poradila. Rovnoběžný směr prken s krycími pásy totiž negativně ovlivňuje statickou odolnost drážkované krytiny v oblasti kotvení, s vysokou pravděpodobností může docházet k připevňování příponek poblíž mezer prken, a to v celé délce dotyčného krycího pásu. Odolnost proti povětrnostním podmínkám panující v hornatém prostředí nevylepší ani skutečnost, že jedna řada příponek by byla připevněna k jednomu prknu.

Nová krytina - Prefalz 650 v barvě P.10 antracitová, se již pokládá na nově připravený podklad. Nároží bude provedeno nižším oplechováním ze stejného materiálu. Krycí plech spojující protilehlé strany pomocí jednoduché ležaté drážky, navrátí stejný vzhled tohoto detailu, tak jak tomu bylo u předchozího provedení. Okapní hrana bude olemována hliníkovým odvodňovacím systémem PREFA ve stejném odstínu, tj. antracitová. Vzhledem k dlouhé životnosti a bezúdržbovosti zvoleného materiálu, technologickému postupu montáže typu krytiny, u něhož dominuje spojování pomocí stojaté drážky a skryté kotvení, mohou farníci užívat nově opravený kostel do aleluja...

Rekonstrukci provádí firma RTR SERVICE s.r.o z Jilemnice.