Dům Márinka v Litomyšli

O Márince

Nový nárožní dům v Litomyšli s bytovou funkcí a malou provozovnou, která je situovaná do pavlačového dvorku, nahradil původní zchátralý dvoupodlažní městský dům s uzavřeným dvorem, kterému místní říkali Márinka. Ten ukončoval uliční řadu starých domů s vysokým soklem a valbovými nebo sedlovými střechami.

Nová vs. původní zástavba

Návrh nové Márinky řeší střet dvou architektonicky a urbanisticky rozdílných ulic. Na jedné ulici rozptýlená zástavba nových rodinných vilek s rovnou střechou, na druhé ulici souvislá řada starých domů se valbovými střechami. Dům respektuje urbanistickou strukturu původní zástavby. Zároveň je navržen v duchu současné architektury a navazuje tak na uliční řadu s novou zástavbou. Hmota valbové střechy na nároží vyvažuje kontrast obou ulic a souzní s charakterem uliční čáry starých domů.

Návrh projektu a autor textu: Ing. arch. David Jiříček - Ateliér 4L, architektonická projekční skupina, Litomyšl (atelier4l.cz).