Farní centrum – zalomené stěny, PREFALZ a PREFABOND

Farní centrum, Sierning, Rakousko

Použitý materiál: PREFALZ a hliníková kompozitní deska PREFABOND v barvě bronzové

Farní centrum FOKUS v centru obce Sierning v Horním Rakousku vdechlo místnímu hlavnímu náměstí nový život. Stará fara po 50 letech dosloužila a bylo rozhodnuto o nové stavbě. Ve výběrovém řízení zvítězil funkční a vizuálně atraktivní koncept architektonické kanceláře ARKFORM Klause Landerla z Lince. Dvoupodlažní stavba se zalomenými stěnami jakoby objímá apsidu kostela a je charakteristická dvěma do špičky se zužujícími přístřešky. Bronzová fasáda z hliníkových kompozitních desek PREFABOND barevně koresponduje s pískovcem gotického farního kostela. Na zdařilém spojení starého a nového má zásluhu otevřenost místního farního společenství novým přístupům a odborná zdatnost architektů.

Dokonalá koordinace

Pro architekta Klause Landerla a jeho tým bylo od začátku důležité vtáhnout do procesu projektování místní obyvatele a být spojovacím prvkem při realizaci stavby, jejímž smyslem je obohatit aktivní život obce. „Budoucí uživatelé farního centra nám přesně vysvětlili, co budou potřebovat. A my jsme na to reagovali,“ říká Landerl. Velký víceúčelový sál poskytuje prostor pro akce, výstavy a oslavy, lze ho rozdělit na několik částí a je přístupný jak z náměstí, tak po schodišti. Místnosti v suterénu slouží převážně mládeži a mají samostatný vchod. Barevný odstín fasády byl dohodnut s farářem. „Při diskuzích kolem vzniku patiny, například při použití mědi, jsme se prosadili s barevně stabilními hliníkovými kompozitními deskami. Barevné změny nějakého jiného materiálu by časem jistě jednotný vzhled kostela a nové stavby narušovaly,“ míní Landerl.

Frontansicht der Kirche und des Pfarrzentrums mit PREFA Fassade in Sierning (Oberösterreich)

Sedí každý roh, každé zalomení

Na rozdíl od dřívějšího těžkopádně působícího třípodlažního kamenného domu je dnes farní centrum zajímavé ze všech stran. Velká okna vedou na jih na balkon, je z nich výhled na prostranství u vchodu kostela a na působivou pískovcovou zeď apsidy. Střecha mírného sklonu s vloženým fóliovým okapem pokrytá bronzovým svitkovým plechem PREFALZ opticky ladí s hliníkovými kompozitními deskami PREFABOND na fasádách. „O řadě věcí jsme rozhodovali přímo na staveništi podle konkrétní situace a pak je realizovali,“ říká Gabriel Trinkl, vedoucí projektu farního centra Sierning. „Mimochodem na místě vyřešili tesař a klempíř záležitost sklonů a fasádních ploch.“ V prostoru obou přístřešků nejsou žádné pravé úhly. Klempíři firmy Dach Zach z Kremsmünstru každou kompozitní desku nejdříve specielně a s milimetrovou přesností v dílně přiřízli, na místě pak přizpůsobili a přilepili ke spodní konstrukci.

Ansicht von oben auf das Pfarrzentrum Sierning, dass mit Prefalz und PREFABOND eingedeckt wurde.

Krátké shrnutí

V hornorakouském Sierningu realizovala architektonická kancelář ARKFORM dvoupodlažní farní centrum, jehož stavební těleso obklopuje apsidu kostela a má dva do špičky se zužující přístřešky. Použity byly bronzové barevně rezistentní hliníkové kompozitní desky PREFABOND, které harmonicky dotvářejí kompozici starého a nového. Na základě funkčního a vizuálně atraktivního konceptu architektonické kanceláře vznikla budova přesně na míru budoucích uživatelů.

Pfarrzentrum Sierning eingedeckt mit Prefalz und PREFABOND in Bronze.