Ochrana životního prostředí: Recyklace – důležitá pro naši budoucnost

Hliník a životní prostředí

RECYKLACE - DŮLEŽITÁ PRO NAŠI BUDOUCNOST

Hliník je nejcennější z recyklovatelných materiálů a nabízí atraktivní možnosti k opakovanému hospodárnému využití. Nejenže umožní minimalizovat odpad, ale také pomáhá šetřit energii a zdroje surovin. Recyklací hliníku se ušetří 95% energie, která je nutná k výrobě nového kovu.


„LEHKÝ KOV" - HLINÍK

Hliník váží jen 5 - 10% hmotnosti běžných materiálů střešních krytin, takže umožní uspořit 90 - 95% hmotnosti. Zejména nosná konstrukce může být dimenzovaná velmi úsporně, od výroby přes skladování a přepravu až po montáž. S přihlédnutím k dlouhé životnosti hliníkových prvků PREFA (žádné lomy, koroze nebo zvětrávání) vykazují tyto produkty mimořádně příznivou energetickou bilanci.