WonderLAD – bezpečná náruč

Domov pro péči o nemocné děti, Katánie, Itálie

Použitý materiál: PREFALZ v barvě P.10 prefa bílá

V Katánii na Sicílii vznikla - s použitím svitkového plechu PREFALZ v barvě P.10 prefa bílá - moderní stavba, která právem přitahuje pozornost. Struktura objektu je zhmotněním představy ochranného objetí a jeho formu lze chápat jako odkaz na podobu sicilského statku s velkým vnitřním dvorem. Tímto „majákovým projektem pro jih Itálie,“ jak stavbu označil klempíř Piero Stanco, je WonderLAD – domov pro psychologické doprovázení dětí s rakovinou a péči o ně. Domov projektovalo architektonické studio FRONTINITERRANA z Florencie. Přízemní dřevěná stavba má napohled příjemné hliníkové opláštění a vlídně zve do zóny bezpečí. „Jedním z aspektů, který výběrovou komisi přesvědčil, byl bezesporu koncept objetí. Jsou zde prostory, které jsme v soutěži požadovali,“ říká Emilio Randazzo, sám architekt a současně iniciátor LAD PROJECTu.

Architektura pro dobrou věc

Vittorio Frontini a Antonino Terrana ze studia FRONTINITERRANA si předsevzali vytvořit udržitelným způsobem místo pro péči o těžce nemocné děti, které by bylo vstřícné, přátelské a nemělo sterilní nemocniční charakter. „U projektu WonderLAD jsme chtěli co nejméně složitostí, aby architektura zůstala poznatelná,“ vysvětluje dvojice architektů. Omezený rozpočet přinutil investory organizovat sbírky věcných darů u výrobců materiálů, např. i u italské pobočky PREFA. Tyto okolnosti způsobily, že oba mladí architekti museli projekt několikrát měnit. V tom ale neviděli problém, protože změny je podněcovaly k novým přesvědčivým řešením. Stavba s bílou přesahující střechou se otevírá dlouhými pásovými okny a podloubím s nosníky připomínajícími kmeny stromů do vnitřního dvora. Fasády na vnější straně objektu jsou obložené až k zemi materiálem PREFA. Jsou kompaktní, jen s několika málo otvory a svou uzavřeností zvyšují pocit bezpečí. Ozeleněný dvůr jako rozšíření vnitřního prostoru poskytuje dětem možnost celoročního pobytu venku.

Šaty na míru

Piero Stanco, jehož firma LS Edil byla pověřena detailním řešením a realizací obkladu bílým plechem PREFALZ a s architektonickou kanceláří úzce spolupracovala, má radost, že se domov WonderLAD stal významným průkopníkem stavebních inovací na Sicílii. Stancova profesionální zdatnost se plně ukázala především při neobvyklém obkládání objektu různě širokými pásy plechu. Nevšední opláštění dodalo fasádě o celkové ploše 8400 m² větší dynamiku. Od dimenzování spodní konstrukce až po naplánování dilatačních spár, které musí odolávat velkým teplotním rozdílům na ostrově, byla stavba díky Stancovým zkušenostem a jeho preciznosti realizována přesně v souladu s projektem. S dosaženým výsledkem je Stanco navýsost spokojený a přirovnává ho k „šatům na míru“. Domov navíc považuje za „příklad inovace v praxi“, který podnítí další rozvoj udržitelných technologií.

Krátké shrnutí

Architektonická kancelář FRONTINITERRANA realizovala v sicilské Katánii projekt domova pro péči o děti s rakovinou, která je založena na myšlence umělecké terapie. Objekt v sobě spojuje prvky umění, psychologie a mimořádné architektury. Jemně strukturovaný plášť budovy v barvě P.10 prefa bílá je zhmotněním gesta ochranného objetí, které je symbolem projektu WonderLAD. Tvarově objekt odkazuje na podobu sicilského statku. Architekti jsou laureáty celoevropské soutěže vyhlášené Emiliem Randazzou.

Architektura dětského zdravotnického zařízení WonderLAD byla navržena jako ochranná náruč. Střecha i fasáda byly realizovány pomocí prvků PREFALZ v barvě prefa bílá.

Dětské zdravotnické zařízení „WonderLAD Catania“ má být místem zotavení pro děti. Zvláštní dřevostavba byla obložena bílou fasádou PREFALZ.