Rodinný dům v Bad Sodenu u Frankfurtu nad Mohanem

Rodinný dům, Bad Soden, Německo

Použitý materiál: PREFALZ v barvě P.10 antracitové

Rodinný dům v Bad Sodenu u Frankfurtu nad Mohanem navržený Patrickem Neffem a Pascalem Kuhnem z architektonické kanceláře Neff Kuhn Architekten – Studio PPANK  je novostavba, která navenek působí jako malá, ale zásluhou střechy se stoupajícím hřebenem v ní vznikl zajímavý dodatečný prostor. Pro zřetelnější čitelnost objektu se architekti rozhodli použít jak na fasádu, tak i na střechu vždy jen jeden druh materiálu. Volba padla na dřevěnou fasádu a při následném hledání adekvátní střešní krytiny narazili Neff a Kuhn na svitkový plech PREFALZ antracitové barvy v kvalitě P.10. I přes neobvyklé úhly a vysoké vikýře se podařilo dosáhnout toho, že relativně velká střešní plocha má klidný a elegantní vzhled.

Inovacemi k získání větší plochy

Podle stavebního úřadu mohl být pozemek zastavěn stavbou o výšce maximálně jednoho a půl patra. Pro získání přibližně dvojnásobku plochy v novostavbě ve srovnání s původním objektem koncipovali oba architekti jednu podélnou stranu domu šikmo a vytvořili suterén osvětlený bočními světlíky.  Ve spojení se stoupajícím hřebenem střechy byla vytvořena velká zahradní fasáda. Vikýře mají výšku místnosti. Přízemí se rozšiřuje o zahradní terasu, přesto však směrem k ulici nepůsobí nápadně. Ke zdrženlivému vzhledu domu přispívá také tmavý hliník, kterým šikovní řemeslníci opláštili prakticky bez viditelných spojů lodžii a tři velké vikýře.   

Podle stavebního řádu mohl být pozemek zastavěn stavbou o výšce maximálně jednoho a půl patra. Tomu přizpůsobili architekti projekt rodinného domu.

Efektivní realizace

Patrick Neff a Pascal Kuhn zapojili řemeslníka Andrease Knippschilda již ve fázi návrhu tohoto rodinného domu a ve věci netradiční a složité podoby střechy dostali „zelenou“.  „Na první pohled to vypadá velice jednoduše. Když si ale člověk uvědomí, že celou střechu má před pronikáním vody ochránit pouze falcování prováděné přímo při pokládce, byl záměr architektů i přes naše zkušenosti velkou výzvou,“ říká Andreas Knippschild. Protože Knippschildův tým použil mobilní falcovací a profilovací stroje, bylo možné pásy plechu připravovat až na místě. To umožnilo plánovat a pokrývat  menší úseky. Řemeslníci mohli také efektivněji a rychleji reagovat na skutečné míry jednotlivých prvků domu a na případné nepřesnosti ostatních řemesel.

Dům splývá s okolní přírodou

Zahradní terasa rozšiřuje přízemí domu.

Není potřeba být velký

Architektonická kancelář realizovala dosud kancelářské budovy a rodinné domy v Porýní a v oblasti Mohanu a budoucnu by chtěla převzít také komunální projekty. V současnosti se oba mladí architekti zabývají revitalizací výškového obytného domu. Žádné megalomanské touhy však kancelář Neff Kuhn Architekten – Studio PPANK nemá, protože místo realizace několika projektů najednou se raději vždy plně soustřeďuje na jeden projekt.  Pro architekty je důležité mít na stavebníka dostatek času a vyčerpat všechny možnosti pro tvořivé a estetické zhmotnění vlastních představ o architektuře.

Krátké shrnutí: Architektonická kancelář Neff Kuhn Architekten – Studio PPANK vyprojektovala rodinný dům v Bad Sodenu u Frankfurtu nad Mohanem. Střecha byla pokryta odolným svitkovým plechem PREFALZ v barvě P.10 antracitová. Materiál umožnil opláštit různé prvky domu bez viditelných spojů a jeho použitím stavba získala klidný a elegantní vzhled. I díky zkušenostem klempířství Knippschild byl realizován mírně stoupající hřeben střechy. Celkově objekt působí příjemně nerušivě.   

Oplechování vikýřů svitkovým plechem PREFALZ

Detailní pohled na střechu a vikýře pokryté svitkovým plechem PREFALZ v barvě P.10 antracitové.