Vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm

Rozsah rekonstrukce
a modernizace

Dlouho připravovaná přestavba a modernizace vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm začala letos v srpnu. Stavba zahrnuje rekonstrukci kolejiště včetně dvou nových nástupišť, navazující infrastrukturu a kompletní přestavbu stávající nádražní budovy. Už sama historická podstata nádražní budovy z roku 1892 si žádá velmi citlivý přístup k rekonstrukci. Proto došlo k zachování původních nosných prvků objektu a také došlo na pečlivý výběr kvalitních stavebních materiálů, obzvlátě v případě střešního pláště.

Sedlové střechy s různým sklonem

Budova nádraží je tvořena několika vzájemně propojenými objekty, které mají shodně sedlové střechy, rozdíly jsou pouze v jejich sklonech. Tesařské práce tak vyžadovaly použití od velkých nosných trámů pro montáž střešní vazby až po řešení drobných tesařských detailů na štítech hlavní budovy dle původního obložení slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Podobným způsobem se postupovalo i u klempířských prací.