Právě se staví v Trutnově

Rekonstrukce trutnovského kina Vesmír

Město Trutnov vyčlenilo původně 93 mil. Kč vč. DPH na rekonstrukci historického kina Vesmír z roku 1928. Z pohledu města se jedná o zásadní investici. Náročná oprava kulturního objektu započala již v červenci 2021. O velmi špatném stavu střechy se vědělo již dříve. Ale jak to tak u starších budov bývá, během rekonstrukce byly odhaleny také stavební nedostatky z dřívější přestavby ze 70. let. Tím došlo jak k prodražení celého díla, tak k prodloužení termínu dokončení, který se nyní odhaduje až na červen 2023. Celkové náklady bylo nakonec třeba navýšit až na konečných 115 mil. Kč. Po rekonstrukci bude kapacita kina čítat 256 míst pro diváky vč. 4 až 5 míst pro imobilní návštěvníky.

Lešení kolem historické budovy kina z roku 1928

Nečekaný objev při rekonstukci

Největší překvapení čekalo realizační firmu v podobě nosné konstrukce, která byla schována za akustickými obklady. To se následně projevilo na vícepracích, které opravu prodražily. V kině se podařilo zachovat historicky cenný strop, který však poměrně dost zkomplikoval celý projekt. Přestože byl proveden stavební průzkum, na tyto vady bohužel nebylo možné přijít. Byly skryté zejména pod podhledy a obložením stěn. Jedná se především o drážky a průrazy pro vedení instalací, jak uvedl trutnovský starosta pan Michal Rosa.

Falcovaný šindel, fasádní šindel a PREFALZ na střeše a fasádě budovy

Aktuální stav prací

V současnosti můžeme obdivovat výsledek rekonstrukce zatím jen zvenčí. Lešení kolem budovy bylo odstraněno a budova dostala novou střechu a fasádu. Mansardová střecha byla pokryta falcovaným šindelem a svitkovým plechem PREFALZ v barvě P.10 antracitové. Na použité produkty se vztahuje 40letá záruka. Realizaci opláštění střechy provedla firma Michal Počekajlo a generálním dodavatelem byla firma BAK Trutnov. Uvnitř byla dokončena vzduchotechnika a zbývá ještě dodělat topení, elektřina a technologie.

Probíhající práce na střeše a částečně na fasádě budovy