Kiosek ve tvaru kremrole

O projektu

Originální kiosek ve tvaru kremrole vznikl ve spolupráci se studenty z fakulty architektury ČVUT. Firma PREFA podpořila projekt materiálem na opláštění, poradenstvím a pomocí při realizaci prostřednictvím hlavního technika Josefa Albla. Kiosek byl kompletně opláštěn hliníkovým plechem PREFALZ v barvě P.10 patině zelené. Objekt bude umístěn do Mníšku pod Brdy, kde bude v provozu od jara do léta. Během roku budou sloužit i k občasnému přespání. 

Kremrole zepředu s průhlednou čelní stěnou

Shrnutí

Abstraktní forma, inspirovaná přírodním charakterem místa je na míru šitá funkci objektu. Neklade si za cíl kopírovat prvky okolní zástavby, naopak se od nich jasně odlišuje. Obě průčelí jsou prosklená a kiosek se tak z hlavních pohledových os stává v podstatě neviditelným – uplatňuje se pouze ve svém nejužším profilu.

Autory návrhu objektu byli studenti architektury ČVUT: Jan Pospíšilík, Štěpán Beneš, Michaela Chitovová, Zuzana Krištofíková, Johana Zafarová a Nikol Zelmanová. Vedoucí projektu byla paní Doc. Ing. arch. Hana Seho z FA ČVUT, Ateliér Seho-Poláček.

Boční pohled na kiosek s výklopnými okénky