Jak střecha z PREFALZU chrání autobusové nádraží v Chorvatsku

V případě účelové stavby jako je autobusové nádraží by člověk mohl zůstat prostě pragmatický a navrhnout nenápadné tranzitní místo. Ale studio SANGRAD + AVP architects má na architekturu všedního dne jiný názor. Sympaticky komponovaný design nového autobusového terminálu ve městě Slavonski Brod přitáhl k této chorvatské architektonické kanceláři mezinárodní pozornost. V rozhovoru s architektem Vedranem Pedišićem se dozvídáme o stavbě, která kvůli své neobvyklé hliníkové střeše nezapadá jen tak snadno do tradičních představ o autobusovém nádraží. 

Inovativní, interdisciplinární: jedinečná

Co charakterizuje skutečně dobrou architekturu? Podle SANGRAD + AVP architects ze Záhřebu taková architektura přiměje k zastavení, trochu bližšímu rozhlédnutí a k položení otázky sám sobě: „Proč vypadá tak, jak vypadá? Proč byla tak postavená?“ Architekti by chtěli dosáhnout toho, aby jejich stavba volala „zastavte se a vnímejte mě“. K tomu se podle architekta přidává bohatá zkušenost z realizace staveb pro bydlení i vzdělávání, kancelářských budov, sportovních center, hotelů a továren.

Vedran Pedišić, jeden ze zakladatelů a vedoucích architektů studia, těží z této kolektivní zkušenosti, která jeho i kolegy naučila pracovat vždy inovativně a interdisciplinárně: „Rádi zapojujeme jiné odborníky co možná nejdřív, například když jde o formování krajiny. Co mohou experti říci k rostlinám a stromům, které chceme použít?“

Portrét hlavního architekta Vedrana Pedišiće ze SANGRAD + AVP.

Oživení pozemku

S takovým způsobem uvažování přistupují architekti také ke svým četným projektům ve městě Slavonski Brod jihovýchodně od Záhřebu. Toto místo na řece Sávě se nachází v bezprostřední blízkosti bosensko-chorvatské hranice a je důležitým dopravním uzlem Balkánu, spojujícím Chorvatsko se sousedním Maďarskem, Srbskem nebo Bosnou a Herzegovinou. Vedle kajakářského a kanoistického klubu a hotelu tu Vedran a jeho tým postavili také jedno z nejfrekventovanějších autobusových nádraží v Chorvatsku. Jedinečnou charakteristikou stavby je její výrazně protáhlá, mírně se zvedající střecha z PREFALZU.

PR: „Proč stavba vypadá tak, jak vypadá?“

VP: „Kdo chce pochopit její tvar, musí si blíže prohlédnout, kde stojí. Stavěli jsme na centrálně umístěném, komplikovaném pozemku v bezprostřední blízkosti městského vlakového nádraží přímo vedle městské rychlostní silnice. Protože jsme tu kvůli různým okolnostem nemohli renovovat existující silně rozpadlou budovu naproti, postavili jsme nový terminál na velmi úzké části pozemku podél silnice, kde stálo jen pár stromů. To si primárně vynutilo protáhlý tvar nádraží. “

Na obrázku je moderní autobusová zastávka "Autobusni Kolodvor Slavonski Brod" v Chorvatsku. Zastávka má nápadnou fasádu z hnědých panelů podepřených černými sloupy. Bílá střecha Prefalz od PREFA se táhne přes celou konstrukci a poskytuje ochranu níže položeným plochám. V popředí je vidět cyklostezka lemovaná udržovanou zelení a mladými stromy. V pozadí je vidět světle modrý autobus a různé obchody.

Přítomnost lehkosti

Směrem k silnici uzavřená, směrem ke stanovištím autobusů otevřená stavba se táhne po okraji pozemku v délce 23 metrů. Bílošedý betonový fundament, fasáda rytmizovaná sklem a ocelí s rezavou patinou
a hliníková střecha v prefa bílé barvě na první pohled ukazují, že architekti tu vsadili jenom na několik málo kvalitních materiálů.

Přes svou velikost a přesahující střechu se zdá, že stavba má v sobě levitující lehkost. To je samo o sobě pozoruhodné, protože ze statických důvodů a kvůli případné seismické aktivitě je 15 m dlouhými sloupy hluboce ukotvena v zemi. Rozměrná střecha poskytuje stín a ochranu před nepříznivým počasím třem 4.3 m širokým pavilonům ve tvaru kostky s funkčními prostory - pokladní přepážkou pro prodej jízdenek, café barem a kioskem s tím nejnutnějším na cestu.

Na obrázku je široký pohled na moderní autobusovou zastávku v Chorvatsku, zastřešenou bílou střechou z PREFALZ od PREFA. Střecha je přerušena několika obdélníkovými otvory, ze kterých vyčnívají stromy. Zastávka je u široké dvouproudé silnice lemované stromy. V pozadí jsou vidět různé budovy a obytné budovy, které charakterizují městské prostředí.

PR: „Proč pro Vás bylo důležité udělat střechu z PREFALZU?“

VP: „Architekt by měl vlastně pokaždé chtít pracovat s odolným, trvalým materiálem jako je hliník. Protože investor i uživatel budou nejšťastnější, když s budovou nebudou v budoucnu žádné problémy.V tomto konkrétním případě byla volba lehké střešní krytiny nutná nejen ze stavebních důvodů, ale bylo to také naše výslovné designové přání. Lehký materiál nám umožnil ztvárnit střechu zcela podle našich představ. Z ptačí perspektivy vypadá jako pátá fasáda. Pro nás měla střecha tento význam stále. “

Na obrázku je autobusová zastávka "Autobusni Kolodvor Slavonski Brod" v Chorvatsku za soumraku. Zastávka má velkou, bílou střechu Prefalz od PREFA, kterou podpírají černé sloupky. Fasáda se skládá z moderních hnědých panelů osvětlených podlahovými svítidly, které vytvářejí teplé a příjemné prostředí. Pod střechou jsou vidět autobusy a čekárny. V pozadí jsou různé budovy, včetně vysoké kancelářské věže a několika obytných budov.

Příroda v architektuře

Podle Vedrana se dialog autobusového nádraží s přírodou projevuje více způsoby: jednak parkem, který je na druhé straně silnice, a který je vidět vertikálními zářezy do hmoty stavby a jednak stromy, které byly na pozemku již před zahájením stavby. Tým architektů prý dlouho přemýšlel, jak stromy co nejlépe zakomponovat do projektu. Po důkladném posouzení stavební plochy, která byla k dispozici, se rozhodli nechat stromy prorůstat skrze čtyři různě velké obdélníkové otvory ve střeše. „To poněkud zkomplikovalo naši původní představu, ale stálo nám to za to.“

Na obrázku autobusová zastávka v Chorvatsku s bílou střechou Prefalz od PREFA. Velké stromy prorážejí střechu na několika místech a dodávají konstrukci zvláštní architektonický rys. V pozadí je vidět více budov a vysoká kancelářská věž. Obrázek ilustruje kombinaci funkční architektury a přírodního prostředí, přičemž bílá střecha a zeleň stromů vytvářejí výrazný kontrast.

Na tomto autobusovém nádraží
je člověk rád

Architekt Vedran Pedišić se dívá do budoucnosti a vidí hotel s botanickou zahradou v atriu, mateřskou školu, sedm speciálních staveb na Jadranu a velký průmyslový objekt. Jsou to projekty, na kterých se svým sehraným osmičlenným týmem právě pracuje. Pokud mu čas dovolí, chce také tyto stavby sledovat i po jejich dokončení. „Patří to k naší práci,“ poznamenává Vedran. Když s kolegy před nedávnem navštívili autobusové nádraží, žasli: „Cestující posedávali nebo polehávali na lavicích, poslouchali hudbu, bavili se, hráli si s mobilem. Byla to atmosféra jako v nějakém parku. Potvrdilo nám to, že jsme vytvořili místo, kde se člověk opravdu rád zdržuje.“ Vypadá to, že záměry architektů se uskutečnily.

Na obrázku je letecký pohled na autobusovou zastávku v Chorvatsku s bílou střechou Prefalz od PREFA. Dlouhá budova má několik obdélníkových světlíků uspořádaných v různých polohách, které umožňují prosvítat zelené listí stromů. V popředí je vidět menší parkoviště, v pozadí vede dvouproudá silnice s řadou stromů.

Autobusové nádraží Slavonski Brod - detaily

Země:

 

Chorvatsko

 

Objekt, město:

Autobusové nádraží, Slavonski Brod

 

Kategorie:

Novostavba

 

Architektura:

Vedran Pedišić, Ida Katić, Martina Petrač ze SANGRAD + AVP

Realizační firma:

 

MK Montlim d.o.o.

PREFA technický poradce:

 

Filip Dubrovski

Materiál:

Prefalz

 

Barva:

 

P.10 prefa bílá

 

Výkresy:

 

SANGRAD + AVP

Portrét:

© Sandro Lendler

Copyright:

Branko Drakulic a Erick Velasco Farrera