Architektura s historií

Studio Atelje Ostan Pavlin dalo informačnímu a návštěvnickému centru ve slovinské obci Ig jižně od Lublaně neobvyklou architektonickou podobu, završenou tmavou hliníkovou střechou.
V kombinaci s dřevěnou fasádou tak architekti vytvořili reminiscenci historie kůlových staveb zapadlých v lublaňských bažinách, jimž je muzeum věnováno.

Architekti Natascha Pavlin a Aleksander Saša Ostan na fotografii.

Architekti Natascha Pavlin a Aleksander Saša Ostan

Místo zprostředkování historie

V obci Ig byly na jednom z nejvýznamnějších nalezišť prehistorických kůlových sídlišť objeveny tisíc let staré ruiny vesnice a předměty každodenní potřeby. Lokalita tím získala status světového kulturního dědictví. Nálezy pozitivně ovlivnily rozvoj turismu a byly podnětem pro stavbu nového muzea, dokumentujícího život v osadách z kůlových domů v lublaňských mokřadech v době bronzové
a v neolitu. Poslání muzea ozřejmují Natascha Pavlinová a Aleksander Saša Ostan už samotným vzhledem budovy. Volba barev a materiálů i formální orientace na jednoduchou konstrukci stavby odkazuje na prehistorická obydlí zmizelá v bažinách.

Detailní pohled na PREFALZ v barvě P.10 tmavě šedé.

Střecha jako meandr

K architektonickému konceptu patřilo také optimální využití prostoru: objem budovy a její geometrie byly zvoleny tak, aby se stavba v centru obce vhodně začlenila mezi stávající budovy - obecní úřad, poštu, základní školu, kostel a obilní sýpku. Na první pohled se muzeum podobá nějaké zemědělské budově. Při vstupu do objektu proskleným přízemním prostorem pod přesahujícím prvním patrem se projeví jeho velkorysé prostorové uspořádání s rozlehlou výstavní plochou v horním patře. V nejlepším slova smyslu neobvyklá je meandrující střecha z hliníkového PREFALZ: kopíruje tvar stavebního tělesa, svým tmavě šedým zbarvením kontrastuje s fasádou z dřevěných lamel a vyvolává asociace s mokřadní rašelinou.

Návštěvnické centrum jižně od Laibachu se střechou z PREFALZU v barvě P.10 tmavě šedé.

Osvědčený stavební materiál

Kvůli složitým detailům a originálnímu tvaru střechy si byl realizátor Blaž Kovič od začátku vědom toho, že na stavbě v Igu se pouští do velmi náročné práce. Hřeben a okapy nejsou vedeny paralelně, navíc se řemeslník musel při směru pokládky orientovat podle přímočarého hřebene a na pohledových a čelních stranách nesměly vzniknout žádné přesahy. Kovič registruje ve svém okolí zvýšený zájem o materiály PREFA jak ze strany architektů, tak i stavebníků. Využívá každou příležitost k účasti na školeních slovinské PREFA Academy, aby ve spolupráci s architektonickými kancelářemi mohl z materiálů PREFA nabízet také komplexní řešení střech nebo fasád.

Materiál: