Umělecké dílo
par excellence

Proč více architektů nevytváří „umělecká díla“ namísto standardních realizací? V architektonickém atelieru Atelje Ostan Pavlin ve slovinské Lublani u architektů Aleksandera Saša Ostana a Nataschy Pavlin, tento klasický přístup rozhodně funguje. Architektonické duo se vyhýbá outsourcingu, protože provází své stavby od návrhu až po dokončení a architektonickou praxi nepovažuje za čistě organizační nebo technickou práci, ale doslova jako uměleckou.

Ukázku jejich práce můžeme obdivovat i na Lublaňském vřesovišti v obci Ig, kde Atelje Ostan Pavlin zodpovídal za projekt nového návštěvnického centra. Muzejní expozice slouží k přiblížení života v osadě na kůlech, která pochází z doby bronzové a neolitické. Díky svému kontrastnímu vzhledu a výjimečné architektuře se nové návštěvnické centrum stalo novým centrem města. Ostatně vyznačuje se specifickými architektonickými detaily jako jsou: meandrovitý tvar střechy pokryté PREFALZ či tmavě šedá barva, která evokuje rašelinu v místním rašeliništi. Architektonická kniha PREFARENZEN 2023 vám ukáže mnohem více.

Blick auf einen Teil des Gebäudes, welches sich nahtlos in seine gebaute Umgebung einfügt.
Portrait der Architekten Aleksander Saša Ostan und Natascha Pavlin von Atelje Ostan Pavlin.

Architekten Aleksander Saša Ostan und Natascha Pavlin

Další informace:

Text: Anneliese Heinisch 
Fotografie: Croce & Wir