Jak se instalují sněhové zarážky?

Při zpracování dodržujte pokyny PREFA k pokládání, příslušné oborové normy a bezpečnostní předpisy. Rozsáhlé pokyny k pokládání s podrobnými informacemi, ceníky, programy příslušenství, technické věstníky, videa z montáží apod. získáte zdarma na níže uvedených adresách. Aluminiové sněhové zarážky PREFA montujte podle platných montážních schémat, v závislosti na sklonu střechy a zatížení sněhem. Každou zarážku upevněte dvěma hřeby. Používejte jen originální sněhové zarážky PREFA.

Pozor: Sněhové zarážky v žádném případě nepoužívejte jako montážní pomůcku při pokládce!

Předpoklady:

  • Nosná konstrukce je dimenzovaná podle EN 1991-1-3 a B1991-1-3
  • Dodržujte montážní pokyny pro sněhové zarážky
  • Pro střešní nástavby h >1,0 m je nutné vlastní posouzení
  • Sněhové převisy se neuvažují!
  • Součinitel zatížení sněhem se uvažuje μ = 0,80

Stanovení spotřeby pro sněhové zarážky pro malý formát

P ... PREFA falcovaná střešní taška, R.16 ... střešní panel R.16 S ... PREFA střešní šindel R29 ... PREFA střešní šablona R44 ... PREFA střešní šablona 44x44, FX.12 ... PREFA střešní panel FX.12

* podle ÖNORM B 3418 musí být kovové sněhové zarážky od sklonu střechy 45° kombinovány se systémem zachytávačů sněhu (= systém PREFA sněhových zábran u okapu).

Všeobecné pokyny: Vlastník budovy zásadně odpovídá za škody způsobené pádem sněhu ze střechy. Této odpovědnosti se nelze zbavit umístěním varovných tabulek ani instalací sněhových zarážek. Dokonce i při dostatečném nadimenzování a řádné montáži sněhových zarážek nelze vyloučit pád sněhových lavin. Zhotovitel střechy vůči svým zákazníkům (vlastníkům objektů) zásadně ručí za škody vzniklé v důsledku nedostačujícího nadimenzovíní resp. neodbornou montáží. Pokud si tedy zákazník z optických nebo jiných důvodů i přes upozornění přeje instalovat menší množství sněhových zarážek, nastává pro zhotovitele informační povinnost. Ve smlouvě se písemnou formou důrazně upozorní na provedení neodpovídající normě a na možné následky z toho plynoucí.

Doporučení: Nad vstupy domů a nad veřejnými pozemky lze jako přídavné opatření instalovat sněhové zábrany. V oblasti vikýřů, komínů, solárních kolektorů, průlezných otvorů, střešních oken, ventilačních trubek apod. může být v závislosti na jejich poloze instalovat přídavný systém pro zachycení sněhu (zvýšený počet sněhových zarážek nebo zábran). Aluminiové sněhové zarážky PREFA montujte podle platných montážních schémat, v závislosti na sklonu střechy a zatížení sněhem. Každou zarážku upevněte dvěma hřeby. Používejte jen originální sněhové zarážky PREFA.