JAK SE INSTALUJÍ SNĚHOVÉ ZARÁŽKY?

Při zpracování dodržujte pokyny PREFA k pokládání, příslušné oborové normy a bezpečnostní předpisy. Rozsáhlé pokyny k pokládání s podrobnými informacemi, ceníky, programy příslušenství, technické věstníky, videa z montáží apod. získáte zdarma na níže uvedených adresách. Aluminiové sněhové zarážky PREFA montujte podle platných montážních schémat, v závislosti na sklonu střechy a zatížení sněhem. Každou zarážku upevněte dvěma hřeby. Používejte jen originální sněhové zarážky PREFA.

Pozor: Sněhové zarážky v žádném případě nepoužívejte jako montážní pomůcku při pokládce! Předpoklady:

  • Nosná konstrukce je dimenzovaná podle EN 1991-1-3 a B1991-1-3
  • Dodržujte montážní pokyny pro sněhové zarážky
  • Pro střešní nástavby h >1,0 m je nutné vlastní posouzení
  • Sněhové převisy se neuvažují!
  • Součinitel zatížení sněhem se uvažuje μ = 0,80

STANOVENÍ SPOTŘEBY PRO SNĚHOVÉ ZARÁŽKY PRO MALÝ FORMÁT

Stanovení zatížení sněhem

Stanovení zatížení sněhem

P ... PREFA falcovaná střešní taška, R.16 ... střešní panel R.16 S ... PREFA střešní šindel R29 ... PREFA střešní šablona R44 ... PREFA střešní šablona 44x44, FX.12 ... PREFA střešní panel FX.12

* podle ÖNORM B 3418 musí být kovové sněhové zarážky od sklonu střechy 45° kombinovány se systémem zachytávačů sněhu (= systém PREFA sněhových zábran u okapu).

PREFA FALCOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

Schéma pokládky P1

Schéma pokládky P2

Schéma pokládky P3

PREFA STŘEŠNÍ PANEL R.16

Schéma pokládky R.16 1

Schéma pokládky R.16 2

Schéma pokládky R.16 3

PREFA STŘEŠNÍ ŠINDEL

Schéma pokládky S1

Schéma pokládky S2

Schéma pokládky S3

PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONA 29X29

Schéma pokládky R291

Schéma pokládky R29 2

Schéma pokládky R29 3

PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONA 44X44

Schéma pokládky R44 1

Schéma pokládky R44 2

Schéma pokládky R44 3

PREFA STŘEŠNÍ PANEL FX.12

Schéma pokládky FX.12 1

Schéma pokládky FX.12 2

Schéma pokládky FX.12 3

Všeobecné pokyny: Vlastník budovy zásadně odpovídá za škody způsobené pádem sněhu ze střechy. Této odpovědnosti se nelze zbavit umístěním varovných tabulek ani instalací sněhových zarážek. Dokonce i při dostatečném nadimenzování a řádné montáži sněhových zarážek nelze vyloučit pád sněhových lavin. Zhotovitel střechy vůči svým zákazníkům (vlastníkům objektů) zásadně ručí za škody vzniklé v důsledku nedostačujícího nadimenzovíní resp. neodbornou montáží. Pokud si tedy zákazník z optických nebo jiných důvodů i přes upozornění přeje instalovat menší množství sněhových zarážek, nastává pro zhotovitele informační povinnost. Ve smlouvě se písemnou formou důrazně upozorní na provedení neodpovídající normě a na možné následky z toho plynoucí. Doporučení: Nad vstupy domů a nad veřejnými pozemky lze jako přídavné opatření instalovat sněhové zábrany. V oblasti vikýřů, komínů, solárních kolektorů, průlezných otvorů, střešních oken, ventilačních trubek apod. může být v závislosti na jejich poloze instalovat přídavný systém pro zachycení sněhu (zvýšený počet sněhových zarážek nebo zábran). Aluminiové sněhové zarážky PREFA montujte podle platných montážních schémat, v závislosti na sklonu střechy a zatížení sněhem. Každou zarážku upevněte dvěma hřeby. Používejte jen originální sněhové zarážky PREFA.

1 MB PREFA-Montagehinweis-Schneestopper-2019-03.pdf
REFERENČNÍ OBJEKTY

KLIKÁNÍM PROCHÁZEJTE GALERIÍ

Je té inspirace PREFA na jedno kliknutí příliš? V referenční galerii PREFA si můžete objekty prohlížet a filtrovat podle kategorií produktů.

KE GALERII
ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT

VYŽÁDAT SI ZDARMA

Máte už namontovanou střechu nebo fasádu PREFA? Vyžádejte si zdarma svůj záruční certifikát.

VYŽÁDAT NYNÍ
PREFA sortiment

PREFA SORTIMENT

Přesvědčte se o všestranné nabídce PREFA a objevte ten správný produkt pro Vaši střechu a fasádu. Ideální pro novostavby i rekonstrukce!

NYNÍ OBJEVIT SORTIMENT
Kontakt