NA CO JE TŘEBA DÁT POZOR U HLINÍKU BEZ NÁTĚRU?

VŠEOBECNĚ

U hliníkových pásů bez nátěru je viditelná přirozená jemná struktura válcování materiálu a proto nastavuje pohledům svůj atraktivní povrch. V důsledku technologicky podmíněných rozdílů při válcování nosného materiálu není vzhled válcované plochy vždy homogenní. Při montáži a zpracování je vždy nutno dbát na použití stejných šarží resp. dodávek resp, směr pokládky, aby bylo dosaženo vizuálně přibližně rovnoměrného vzhledu. U hliníku bez nátěru lze sotva docílit homogenního vzhledu, jako je to možné u hliníku s nátěrem.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zboží by mělo být skladované v suchém prostředí (pod střechou). Nepoužívejte vlhké prostory. Skladované zboží by mělo být chráněné před alkalickými materiály (malta, beton, vápenný nebo cementový prach), před parami louhů a kyselin a před solí (např. posypová sůl). U hliníkových prvků v těsnicích obalech nebo u navinutých hliníkových pásů je nutno mít na zřeteli, že působením vody (např. kondenzát nebo srážky) může docházet k projevům oxidace ve formě černých nebo bílých skvrn. Životnost tím není ovlivněná, pokud k další degradaci hliníku nepřispívají ještě další chemické vlivy. Dochází ovšem k výraznému ovlivnění optického vjemu. Krátkodobé skladování (< 2 týdny) ve volném prostředí je možné, pokud je zboží odpovídajícím vzuchopropustným krytem chráněné před srážkovou, stříkající a kondenzující vodou. Upozornění: obal od výrobce je pouze ochranný obal pro přepravu.

ZPRACOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ

Při tvarování, ohraňování a drážkování hliníkových pásů bez nátěru na střešní krytinu se šikmou nebo dvojitou stojatou drážkou je nutno dodržovat pokyny pro zpracování z montážní příručky PREFALZ. Hliník bez nátěru je velmi citlivý na poškrábání - to je nutno vzít v úvahu při zpracování a opracování. Poškrábání sice nemá žádný vliv na trvanlivost materiálu, ale může působit rušivě na vzhled povrchu. Při zpracování a montáži hliníku bez nátěru, způsobí ruční svařování projevy oxidace na povrchu hliníku. Takto vzniklé skvrny/otisky prakticky nelze odstranit. Používání rukavic při zpracování může tento efekt zmírnit. Hliník bez nátěru má přirozený povrch, který se pomalu a nerovnoměrně mění podle podmínek prostředí. Upozornění: čistý hliník odráží velmi dobře světlo (reflexe, zrcadlení). Pokud reflexe/zrcadlení fasádního obkladu nebo střechy nejsou žádoucí, je vhodné použít plechy s matným nátěrem.

REFERENČNÍ OBJEKTY

KLIKÁNÍM PROCHÁZEJTE GALERIÍ

Je té inspirace PREFA na jedno kliknutí příliš? V referenční galerii PREFA si můžete objekty prohlížet a filtrovat podle kategorií produktů.

KE GALERII
ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT

VYŽÁDAT SI ZDARMA

Máte už namontovanou střechu nebo fasádu PREFA? Vyžádejte si zdarma svůj záruční certifikát.

VYŽÁDAT NYNÍ
PREFA sortiment

PREFA SORTIMENT

Přesvědčte se o všestranné nabídce PREFA a objevte ten správný produkt pro Vaši střechu a fasádu. Ideální pro novostavby i rekonstrukce!

NYNÍ OBJEVIT SORTIMENT
Kontakt