TIPY & TRIKY – Výměna poškozeného PREFA fasádního panelu FX.12 v ploše

VÝMĚNA POŠKOZENÉHO FASÁDNÍHO PANELU FX.12 V PLOŠE

ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO PANELU

ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO PANELU

Odstranění se provádí odstřihnutím panelu takovým způsobem, kdy musíme ponechat minimálně 5 cm pohledové části pod horním zámkem. Tuto plochu je nutné zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit.

Odstranění poškozeného panelu

PŘÍPRAVA NOVÉHO PANELU

PŘÍPRAVA NOVÉHO PANELU

Vezmete nový panel stejné velikosti a barvy a provedete odstřižení vrchního zámku v prvním zpětném ohybu a zdrsníte a odmastíte zadní stranu panelu minimálně 5 cm od horního okraje.

Příprava nového panelu

MONTÁŽ NOVÉHO PANELU

MONTÁŽ NOVÉHO PANELU

Nanesete jeden pruh lepidla PREFA a nasunete nový panel pod spodní zámek vrchního panelu. Samozřejmě musí dojít k zavlečení spodního a bočních drážek.

Montáž nového panelu

Obdobným způsobem je možné postupovat i při výměně poškozených PREFA Sidings.

Výměna je velice rychlá a hlavně bez omezení funkčnosti.

 

Za PREFA Team
Jan Termer
technický poradce