Vyhledávání webových stránek (po odeslání budete přesměrováni na stránku s výsledky vyhledávání)

TIPY & TRIKY – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO PREFA FASÁDNÍHO PANELU FX.12 V PLOŠE


Jak jste asi všichni zvyklí, firma PREFA má vždy na každý problém řešení. Nejinak je tomu i v případě fasád a to konkrétně u produktu PREFA fasádní panel FX.12.Není vyloučeno, že na stavbách dochází k neočekávaným situacím. Představte si kompletně provedenou fasádu z panelu FX.12 a těsně před předáním, či případně v průběhu desítek let užívání, může dojít k poškození panelu a vyvstává otázka jak jednotlivý panel vyměnit, aniž by se musela rozebírat celá fasáda.

VÝMĚNA POŠKOZENÉHO FASÁDNÍHO PANELU FX.12 V PLOŠE

ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO PANELU

Odstranění se provádí odstřihnutím panelu takovým způsobem, kdy musíme ponechat minimálně 5 cm pohledové části pod horním zámkem. Tuto plochu je nutné zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit.

PŘÍPRAVA NOVÉHO PANELU

Vezmete nový panel stejné velikosti a barvy a provedete odstřižení vrchního zámku v prvním zpětném ohybu a zdrsníte a odmastíte zadní stranu panelu minimálně 5 cm od horního okraje.

MONTÁŽ NOVÉHO PANELU

Nanesete jeden pruh lepidla PREFA a nasunete nový panel pod spodní zámek vrchního panelu. Samozřejmě musí dojít k zavlečení spodního a bočních drážek.

Obdobným způsobem je možné postupovat i při výměně poškozených PREFA Sidings.

Výměna je velice rychlá a hlavně bez omezení funkčnosti.

 

Za PREFA Team
Jan Termer
technický poradce

Kontakt