OPLECHOVÁNÍ ZDÍ A NADEZDÍVEK

Vyobrazení

Podkladní zatahovací pásy je nutné namontovat průběžně na obou stranách atiky. Oplechování zdí a nadezdívek se provádí vždy se sklonem min. 3°, přičemž větší sklon často působí pozitivně proti tvorbě usazenin (nečistot). Za účelem ochrany fasády se okapnička atiky provádí se 40mm přesahem přes stěnu. U povrchů, které nejsou citlivé na vlhkost (např. zavěšená hliníková fasáda) se přesah provádí 25mm. (C)

Při použití patentového zatahovacího pásu musí ohyb (okapnička) překrývat horní hranu atiky min o 20mm. (A)

Při použití běžného zatahovacího pásu musí okapnička překrývat spáru mezi fasádou a horní hranou atiky min o 30mm. (B)

Kotvení zatahovacích pásů musí být provedeno v celé délce ve dvou vzájemně přesazených řadách s max. 100 mm vzdáleností kotvících prvků. (D)

Mauer- bzw. Attikaabdeckung

ROZVINUTÉ ŠÍŘKY

Rozvinuté šířky

Délka jednotlivých dílů je závislá na rozvinuté šířce oplechování:

  • při rozvinu do 500 mm = 3 m dlouhé prvky (1)
  • při rozvinu do 800 mm nebo při šířce atiky do 600 mm se jednotlivé prvky provdou v délce do 1 m (2)
  • při větších rozvinech nebo šířkách krytí je nutné oplechování provést podle pravidel pro provádění drážkových krytin (3)

V místě spojů oplechování je nutné zajistit možnost dilatace jednotlivých prvků. K tomu existuje několik variant provedení, jako například drážky, suvné spojky ve tvaru C nebo použití PREFA Design Welle. Volbu vhodného způsobu provedení je nutné upřesnit před samotnou realizací.

SPODNÍ KONSTRUKCE

Vhodné podklady pro oplechování atiky:

  • bednicí prkna s minimální tloušťkou 22 mm a maximální šířkou prkna 160 mm;
  • desky z lepeného dřeva minimální tloušťky 22 mm;
  • 3vrstvá deska minimální tloušťky 22 mm.

Na dřevu umístěná bitumenová dělící vrstva vyrovnává lehké nerovnosti podkladu a může také dřevěný podklad ochránit před dešťovými srážkami v průběhu ralizace. Je zapotřebí dbát na eventuálně potřebné zadní odvětrání oplechování.