Tipy a triky - držáky solárních panelů

Fotovoltaická zařízení získávají již řadu let stále větší oblibu. Kvůli zvyšující se potřebě energetické nezávislosti jejich instalovaný výkon každým rokem roste.

I střechy PREFA jsou samozřejmě vybavovány zařízeními pro získávání elektrické energie ze slunce. Řemeslníci mají pro upevnění solárních panelů k dispozici řadu kotvících prostředků. Paleta výrobků PREFA se za uplynulé roky podstatně rozšířila. K upevnění fotovoltaických zařízení na střechách PREFA nabízíme několik druhů držáků (spodní konstrukce).

Falcovaná taška na bednění

Falcovaná taška na latě

R.16, falcovaný šindel, falcované šablony, FX.12

PREFALZ, FALZONAL

Držák solárního panelu

Držák solárního panelu Sunny

Držák solárního panelu Sunny Spezial

Držák solárního panelu Vario nebo Fix 

Držák solárního PREFALZ Vario

Tip experta

Rádi bychom rovněž upozornili, že pro naše držáky solárních panelů je k dispozici také vhodný systém lišt včetně příslušenství pro montáž modulů, tedy rozsáhlý kompletní systém.

Všechno začalo PREFA držákem solárního panelu s odpovídající krytkou. Jako podklad slouží PREFA držáku solárního panelu plné bednění. Kotví se vždy 2 ks upevňovacích šroubů délky 220 mm nebo 120 mm přímo do nosné konstrukce. Jestliže je přímo nad krokvemi velká vlna falcované tašky resp. drážka, je třeba použít montážní destičku nebo instalovat držák solárního panelu Sunny Spezial.

Upozornění: V počátcích montáže fotovoltaických zařízení se montážní lišty k držáku solárního panelu připevňovaly ještě zespodu pomocí kladívkových šroubů.

Solární držák pro fotovoltaické systémy na střechy PREFA včetně krytky

PREFA držák solárního panelu Sunny byl vyvinut pro montáž na střechu s krytinou PREFALZ s dvojitou stojatou drážkou. Dilatační rozsah držáku Sunny je sladěn s délkovou tepelnou roztažností krytinových pásů s dvojitou stojatou drážkou. Nerezový šroub 12 x 350 mm se šroubuje přímo do krokve. Pro šroubový spoj je nutno nejdříve připravit místo pro šroubování (vyvrtat/vystřihnout oválný otvor + olemovat ho). Nakonec se speciální lepidlem PREFA na střešní krytinu přilepí krytka.

Další možné použití tohoto držáku je u falcované střešní tašky PREFA, kdy se držák našroubuje do latí. Krytka má pouze funkci těsnění a neslouží k silovému spojení s podkladem.

Solární držák Sunny od PREFA namontovaný na dvojitou stojatou drážku

PREFA držák solárního panelu Vario, resp. Fix představuje nejnovější generaci kotvících prvků PREFA. Už s vybavením pro napojení na silné profilové lišty PREFA se držák solárních panelů Vario/Fix zpravidla šroubuje přes plné bednění do krokví. U držáku solárního panelu Vario/Fix však existuje také možnost našroubování přímo do bednění. Základním předpokladem je šroubované plné bednění minimální tloušťky 30 mm a skutečnost, že v prostoru mezi krokvemi je pouze jeden kotvicí prvek.

Upevnění do krokve se provádí také v tomto případě pomocí 2 šroubů délky 220 mm (event. délky 120 mm). Pro kotvení do bednění se používá 6 ks šroubů 5 x 40mm. Pokud přímo nad krokví leží velká vlna falcované tašky resp. drážka, je třeba použít montážní destičku.

Upozornění: PREFA držák solárního panelu Vario/Fix má plochou kruhovou základovou podložku a je proto vhodný pro flexibilní upevnění na maloformátových krytinách PREFA.

Solární držáky PREFA Vario a Fix pro bezpečnou instalaci fotovoltaických systémů na střechy PREFA

PREFA držák solárního panelu Sunny Spezial byl vyvinut pro montáž na falcovanou střešní tašku PREFA. Pokud leží přímo nad krokví (= oblast montáže vrutošroubu) překrývající nebo střední vlna střešní tašky PREFA, lze místo instalace montážní destičky použít PREFA držák Sunny Spezial. Nerezový šroub 12 × 350 mm se našroubuje přímo do krokve.

Upozornění: Jestliže gumové těsnění nesedí na hladké části dříku vrutošroubu, ale v oblasti závitu M12, je třeba styk mezi šroubem a gumovým těsněním dodatečně utěsnit.

Solární držák Sunny Spezial od PREFA namontovaný na drážce falcované tašky PREFA

PREFA držák solárního PREFALZ Vario je určen pro krytiny s dvojitou stojatou drážkou (PREFALZ a FALZONAL) s výškou drážky 25 mm a montuje se rovněž se silnou profilovou lištou. Umožňuje uživatelsky snadnou montáž bez prostupů přímo na dvojitou stojatou drážku a je tak vhodný také pro střešní konstrukce s nadkrokevní izolací. Variabilní úchyt držáku lišty umožňuje přesné nastavení výšky lišty a slouží k vyrovnání případných nerovností střešní konstrukce.

Solární držák PREFALZ Vario připevněný na dvojitou stojatou drážku, který slouží k upevnění fotovoltaiky na střechu ze svitkového plechu PREFALZ

Navrhování

Při navrhování fotovoltaických systémů doporučujeme věnovat pozornost také nosné konstrukci. Jako profesionálové víte, že se vždy mohou vyskytnout problémy, a proto pro Vás máme několik praktických rad:

  • Pokud je to možné, je vhodné navrhovat rozestup krokví tak, aby odpovídal několikanásobku rozměru střešní krytiny, která bude použita (např. u falcované střešní tašky PREFA 600/900/1200 mm). Při správné montáži podkladních pásů si tak ušetříte instalaci dodatečných montážních destiček.
  • V horských oblastech získávají na oblibě nadkrokevní izolační systémy. V této souvislosti je třeba si ujasnit, zda u konstrukce bez odvětrávání vydrží nejvyšší vrstva izolačního systému bodová zatížení.

Při větších tloušťkách izolace s odvětráváním často délka šroubů nepostačuje k upevnění držáků do bednění nebo krokví. V takovém případě doporučujeme zvětšit ve spolupráci se statikem/tesařem rozměr kontralatí a jejich upevnění dimenzovat tak, aby mohly absorbovat dodatečná horizontální zatížení. Držák je pak možno bez problémů našroubovat do nich.

Rádi bychom rovněž upozornili, že pro naše držáky solárních panelů je k dispozici také vhodný systém lišt včetně příslušenství pro montáž modulů.