Zlatá fasáda na hudební škole

Hudební škola, Buchkirchen, Rakousko

Použitý materiál: fasádní šindel v barvě na přání - mayského zlata

Christian Frömel a Markus Fischer ze studia F2 Architekten vytvořili v rakouském Buchkirchenu, městysu venkovského charakteru, budovu zemské hudební školy. Objekt už zdaleka upoutá pozornost svou snadno čitelnou symbolikou a oblou fasádou. Podíl na tom mají i PREFA fasádní šindele ve speciální barvě mayské zlato, jejichž použití architekti prosadili.

Tři prvky

Reprezentativní stavba je tvořena několika korpusy, umístěnými pod jednou bílou střechou a tvořícími ve svém středu foyer. V objektu se zaoblenou šindelovou fasádou, snadno čitelném už zvenku, je zkušebna, kterou lze využívat i pro koncerty. Stavba podobná pavilónu je kromě toho charakterizována jednoduchou otevřeností horního patra. Je odsazená od hlavní silnice, čímž vzniká 20 m široké prostranství. Architekti studia F2 dokázali ve výběrovém řízení přesvědčit symbolikou skrývající se za použitým materiálovým mixem - štíhlé sloupy, které nesou plochou bílou střechu, představují struny houslí, dřevo evokuje hráče na dechové dřevěné nástroje a hliník lze chápat jako symbol žesťů.

Foyer je umístěno ve středu budovy

O stavění a zpomalení

V kanceláři F2 Architekten obvykle nebývá právě klid: tým realizuje kolem 50 projektů ročně. V následujících letech, ale chtějí přece jen trochu „zpomalit“ a ještě vědoměji se rozhodovat, které projekty budou zpracovávat a stavět: „Nestavět všechno je v tomto smyslu svoboda,“ vysvětluje Christian Frömel. Jejich obliba klasické moderny je zřejmá i z architektonického projektu zemské hudební školy: k osobitým slohovým prvkům patří bílé ploché střechy a štíhlé sloupy.

Architektura budovy vyniká za každé denní doby

Volba hliníku

I přes napjatý rozpočet stavby se tým architektů vyslovil pro hliníkovou fasádu PREFA o ploše 160 m² montovanou na plné bednění. „Fasádou jsme mohli koncept budovy zviditelnit,“ říká Christian Frömel. Použití maloformátového fasádního šindele se nabízelo jako optimální, protože tento materiál je dostupný v široké škále barev, je flexibilní a technologie jeho pokládky je vysoce sofistikovaná. Řemeslník Rudolf Schmidhofer, který obvykle nepřijímá malé zakázky, byl nadšen napojením šindelové fasády na omítkovou část i montáží vertikální fasády na zaoblené plné bednění. V případě hudební školy v Buchkirchenu ho ze všeho nejvíc přesvědčila architektura: „Spíše než velikost rozhoduje základní architektonická idea. Důležité také je, kolik volnosti nám architekti nechávají při realizaci detailů.“

Krátké shrnutí: Zemská hudební škola v Buchkirchenu navržená studiem F2 Architekten má fasádu o ploše 160 m² z PREFA fasádních šindelů ve speciální barvě mayské zlato. Fasáda zviditelňuje koncept budovy a dodává malé obci nezaměnitelný architektonický ráz. Architekti se rozhodli pro matně zářící šindelovou fasádu a vytvořili tak objekt pro obec sice netypický, ale přesto se těšící velké přízni a obdivu.

Pohled na fasádní šindel v ploše