Špičková architektura pro PREFARENZEN 2025: Pryč se stresem, pusťte dovnitř život!

Letošní výběrové řízení pro PREFARENZEN 2025 se nevěnovalo jen vynikající architektuře, ale také potřebám obyvatel těchto staveb a rovněž rostoucím požadavkům naší doby.

Náhled na Prefarenzen videa 2025

Ve vinařské rezidenci v Seewinkelu v rakouském Burgenlandsku opět proběhl expertní dialog, během kterého deset architektů a expertů PREFA vybralo dvanáct nejzajímavějších architektonických objektů pro platformu architektury PREFARENZEN 2025. Diskuze se věnovala ekologickým a sociálním výzvám, kterým se dnešní architektura musí postavit a které může zvládnout funkčností, jednoduchostí a přidanou hodnotou.

Rezidence Velich v Seewinkel, Burgenland: Pohled do moderních zahrad s krásnými rostlinami. Rezidence slouží jako místo pro odborný dialog PREFARENZEN 2025, kde architekti a odborníci PREFA vybírají ty nejzajímavější architektonické objekty. V popředí můžete vidět stylovou, rezavě zbarvenou kovovou stěnou s napsáním 'RESIDENCE VELICH'. Architektura budovy kombinuje tradiční a moderní prvky a harmonicky zapadá do přírodního prostředí.

Jednoduchost jako odpověď na shon
a spěch

„Na srdci mi především leží ,architektura pro všechny‘. Lidé mají rozdílné nároky a není jednoduché jim všem vyhovět. Musí se však podařit vytvořit tak široký prostor pro uplatnění názorů, aby nikdo nebyl vyloučen,“ myslí si Chiara Desbordes ze studia Medium Architektur. „Stále častěji lze pozorovat, že rozhodujícím prvkem není estetika, ale především funkčnost.“ Že méně je často více, o tom je přesvědčena španělská architektka Patricia Ezcurra z architektonické kanceláře wwa Architekten v Mnichově: „Dobrá architektura nabízí ,výchozí body pro řešení zcela nevědomě. Objekty a jejich architektura nemusí být složité, musí náš život usnadňovat. Život je už tak dost hektický a uspěchaný, musíme vytvářet prostory, které poskytují klid a umožňují soustředění.“

Skupina expertů pro PREFARENZEN 2025 Dialog: Porotu tvoří deset architektů a odborníků PREFA, kteří jdou společným směrem po zelené louce před rezidencí Velich v Seewinkelu v Burgenlandu. Usmívají se a přistupují ke kameře čelem. V pozadí je vidět bujná okolní vegetace. Snímek byl pořízen předtím, než porota vybrala nejzajímavější architektonické objekty pro PREFA Architecture Platform 2025. Na PREFARENZEN Dialogue v květnu 2024 byl kladen důraz na funkčnost a jednoduchost a také na přidanou hodnotu moderních architektonických objektů. Viděno na obrázku v. l. vpravo: Thomas Heil (spoluzakladatel, dreiplus Architekten), Jürgen Haller (hlavní stavitel, Jürgen Haller GmbH), Christian Wirth (vedoucí realitního poradenství, PREFA Rakousko), Chiara Desbordes (vedoucí obsahu, Architektur Aktuell), Paulina Frey (marketingový manažer, PREFA Švýcarsko), Gerald Krebs (poradce v oblasti nemovitostí, PREFA Rakousko), Veronika Roll (Marketing PREFA Rakousko), Daniel Luckeneder (Associate Partner, laac zt gmbh), Patricia Ezcurra (architekt, wwa Architekten), Wolfgang Croce ( Croce & Wir, Graz), Bettina Almeida (Management komunikace, PREFA), Jürgen Jungmair (Manažer mezinárodního marketingu, PREFA).

Členové hodnotící komise (pořadí zleva doprava):Thomas Heil (Co-Gründer, dreiplus Architekten), Jürgen Haller (Baumeister, Jürgen Haller GmbH), Christian Wirth (Leiter Objektberatung, PREFA Österreich), Chiara Desbordes (Head of Content, Architektur Aktuell), Paulina Frey (Marketingleiterin, PREFA Schweiz), Gerald Krebs (Objektberater, PREFA Österreich), Veronika Roll (Marketing PREFA Österreich), Daniel Luckeneder (Associate Partner, laac zt gmbh), Patricia Ezcurra (Architektin, wwa Architekten), Wolfgang Croce (Croce & Wir, Graz), Bettina Almeida (Kommunikationsmanagement, PREFA), Jürgen Jungmair (Marketingleiter International, PREFA).

Zformované okolní prostředí vytváří přidanou hodnotu

Přidané hodnotě okolního prostředí se věnoval také Thomas Heil ze studia dreiplus Architekten ve Štýrském Hradci, jehož projekty byly už dvakrát na titulní straně knihy PREFARENZEN – poprvé mimořádná horská útulna na Dachsteinu a podruhé neobvyklá restaurace pro zaměstnance uprostřed průmyslové zóny jižně od Vídně: „Myslím, že pro úspěšnost konceptů všech, kdo chtějí spoluvytvářet okolí, je třeba se dívat, co na konkrétním místě je, co lze místu vrátit a jakou přidanou hodnotu je tak možné vytvořit.“  

Mnohostranost a kvalita materiálů

O zajímavé pestrosti použitých materiálů hovořil architekt Daniel Luckeneder z Innsbrucku: „PREFARENZEN ukazují, co všechno je možné. Otevírají oči a předvádějí zručné zacházení s materiály a povrchy. „Na materiály je kladen velký důraz také v Bregenzském lese v Rakousku, vysvětloval Jürgen Haller, stavitel z Mellau: „Projektujeme a stavíme převážně dřevěné fasády, tak to vyžaduje zdejší stavební kultura.“  Kombinace s hliníkovou střechou PREFA je pro Hallera ideální, protože se kvalitou hodí speciálně pro použití ve vysokohorských polohách. „Naši zákazníci oceňují sofistikované detaily výrobků, které používáme na střechu a fasádu. Také relace cena/výkon vždy sedí a to je samozřejmě důležité!“

PREFARENZEN 2025 Odborný dialog: Deset architektů a expertů PREFA sedí u konferenčního stolu v sídle vinaře v Seewinkelu v Burgenlandu. Na stole jsou dokumenty a architektonické plány, zatímco účastníci intenzivně diskutují a vybírají dvanáct nejzajímavějších architektonických objektů pro PREFA Architecture Platform 2025. Diskuse je věnována ekologickým a společenským výzvám, funkčnosti, jednoduchosti a přidané hodnotě architektury. Na stole jsou také rozházené kávové šálky, sklenice a červené sešity, což podtrhuje soustředěnou pracovní atmosféru.

PREFARENZEN jako platforma rozmanitosti a kvality

„Od sanací po novou výstavbu, od klasických po moderní budovy: PREFARENZEN ukazují, co všechno výrobky PREFA zvládnou. Umožňují skvělou výměnu názorů architektů, a to i na mezinárodní úrovni,“ hodnotí význam architektonické platformy Paulina Frey, vedoucí marketingu PREFA Švýcarsko. S tím souhlasí Christian Wirth, vedoucí projektového poradenství PREFA Rakousko. „PREFARENZEN jsou dnes už důležitou komunitou, kterou jsme vytvořili. Reprezentují vysokou architektonickou kvalitu, kterou prezentujeme online, v kalendáři, knize a na řadě akcí.“ Zdůrazňuje přitom rostoucí význam platformy: „Architekti poznali užitečnost platformy pro reprezentaci a reklamu a jsou motivováni k zařazení do knihy a k tomu, aby se stali členem rodiny PREFARENZEN.“

Odborná porota složená z architektů si prohlíží podklady pro výběr PREFARENZEN 2025.

A jak se člověk dostane do PREFARENZEN? „Přihlaste se,“ říká technický poradce pro architekty stručně a lapidárně. „Jde o kvalitativně vysoce hodnotné stavební záměry a vynikající architekturu, ne o velikost podílu výrobků PREFA.“ Architektonická kniha PREFARENZEN a kalendář 2025 budou slavnostně prezentovány koncem listopadu.