Soutěž mladých klempířů

1. den soutěže

24. ročník soutěže odborných dovedností oboru klempíř se konal na Střední škole služeb a řemesel ve Stochově. Celkem se zúčastnilo 6 týmů vč. rakouského týmu z partnerské školy v Mistelbachu. Každý tým byl tvořen vždy dvěma učni a jedním mistrem.

Úkolem bylo osadit střešní okno a pokládka střešní krytiny PREFALZ na dvojitou drážku. Na celou realizaci bylo vyčleněno 9 hodin. Hodnotící komise byla složená ze zástupců hlavního sponzora, zástupce Cechu Klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a zástupci z řad odborníků. Komise hodnotila jednodlivé klempířské detaily, dodržení technologických postupů, BOZP a čistoty práce. Náročný soutěžní den skončil až v 18:45.

Soutěžní družstva

2. den soutěže

Ve druhém dni pokračovala soutěž teoretickým testem, který obsahoval 25 otázek. Otázky byly náhodně vybrány počítačem a na zodpovězení měli žáci 25 minut. Na test vždy odpovídali žáci z každého družstva. Po testu se žáci vrátili ke střešním soutěžním maketám, kde kde jim hodnotící komise sdělila výsledný verdikt. Po hodnocení následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Poháry a medaile pro první 3 týmy

Výsledek soutěže

1. Střední odborné učiliště stavební, Plzeň

2. Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hradec Králové

3. Střední škola služeb a řemesel, Stochov

4. Střední škola stavební, Jihlava

5. Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9

Gratulujeme!

Fotka s účastníky soutěže