Rafinované profily

Pro soukromý rakouský koncern WALTER GROUP vytvořilo studio dreiplus Architekten elegantní restaurant ve Vídeňské Nové Vsi (Wiener Neudorf), nabízející zaměstnancům jedné z největších průmyslových zón střední Evropy zázemí pro denní přestávky na jídlo. Mozek projektu, Thomas Heil, zaujal budovou vyznačující se především dvěma sofistikovanými řešeními: lesem v atriu a nepravidelně zvlněnou fasádou ze tří druhů lisovaných profilů, které podle jeho návrhů zhotovila PREFA.

Pohled na restaurační zařízení pro zaměstnance průmyslové zóny se stromy v okolí

Neobvyklé akcenty

Půdorys budovy – mnohoúhelník se zaoblenými rohy – odvodili architekti studia dreiplus Architekten z tvaru pozemku. Ladného dojmu z opláštění dosáhl Thomas Heil použitím speciálních profilů s rozdílným průměrem i rozdílnou výškou vlny, které musely být schopné instalace v libovolném pořadí bez viditelných spojů a měly působit, jako by bez ukončení směřovaly do nebe. Díky této rafinovanosti získala fasádní plocha optiku jakési opony.

Pohled na objekt z ptačí perspektivy: les v atriu a okolí budovy

Stolování na lesním vzduchu

Za fasádní „oponou“ jsou prostory budovy orientovány směrem dovnitř, ke smíšenému lesu v obdélníkovém, 360 čtverečních metrů velkém atriu. Atrium prospívá klimatu budovy a může být využíváno jako místo pro komunikaci a relaxaci. „Zajímala nás symbióza přírody a architektonického prostoru,“ říká Thomas Heil v této souvislosti. Hostinský prostor v Restaurantu Walters je tvořen zónami, které do sebe plynule přecházejí a poskytuje tak možnosti pro různé restaurační koncepty: otevřenou jídelnu, místo pro zážitkovou gastronomii a kavárnu. Instalací PREFA profilu s vlnou i uvnitř budovy architekt navíc sjednocuje vzhled interiéru s elegancí vnější fasády.

Čelní pohled na restauraci Walters s jedním z klenutých oken obklopenou zelení

Zručnost i cit

Specialista na realizaci kovových konstrukcí Hugo Terschan z firmy Heidenbauer GmbH měl velký podíl na tom, že speciální profily vlnové fasády byly namontovány naprosto perfektně. Nepřesnosti se mohly vyrovnávat pomocí spodní konstrukce, speciálně vyvinuté pro tento účel. Kvůli stabilitě profilů o tloušťce 2 mm nebylo možné jejich dodatečné přizpůsobování. Výsledný žádoucí nepravidelný vzhled fasády lze definitivně připsat řemeslnému umu montážníků a jejich smyslu pro estetiku.

Zvláštní know-how mělo zásadní význam i v oblasti zaoblených hliníkovo-skleněných fasád, vysvětluje Terschan: „Podle hloubky profilu jsme museli rozhodnout, jak dosáhnout dvojitého zakřivení na ukončení profilu v oblouku. V přípravně jsme proto opracovali každý profil jednotlivě a částečně ho trojdimenzionálně přiřízli.“

Materiál:

  • speciální profil a Profilwelle (profil s vlnou)
  • barva čistě bílá