Právě se staví ve Dvoře Králové

Proměna "domu duchů" na sanatorium

V současné době probíhá ve Dvoře Králové nad Labem revitalizace secesní vily továrníka Gustava Deutsche na sanatorium, které bude zprovozněno v 2. pololetí roku 2019. Původní majitel podnikal v textilním průmyslu. Po znárodnění byl objekt využíván k různým účelům. Posledním jeho využitím bylo provozování mateřské školy. Po revoluci se zde vystřídalo několik majitelů, ale bez jakýchkoliv investic. Totální devastace zdobné štukové fasády, interiérů a nakonec i částečná destrukce střešního pláště byla výsledkem nejen porevolučního užívání.

Odkupem této vily Stavební společností Žižka nastává nová éra této budovy. Kromě obvodových zdí bude vše ostatní zbudováno znovu. Nyní probíhají dokončovací práce na střešním plášti. Prvotní krytinou byla přírodní břidlice, kterou se majitel rozhodl nahradit PREFA falcovaným šindelem antracitové barvy. Ze stejného materiálu jsou zhotoveny všechny střešní detaily a prvky. Došlo tedy ke kombinaci maloformátové krytiny, drážkové krytiny, opláštění stěn a použití vrchních žlabů. Díky členitosti střechy a velkého počtu střešních prvků není práce rozhodně jednotvárná. Po dokončení celé rekonstrukce se bude určitě jednat o jednu z dominantních místních budov.

Řemeslnou práci zde provádí místní firma J. Škop a spol., s.r.o.