Stávající střešní krytina z bitumenových šindelů a bitumenových pásů, která již vykazovala značnou míru degradace, je nahrazována krytinou novou. Sdružení vlastníků se i přes vyšší pořizovací cenu rozhodlo jít cestou kvality a jako svou novou střešní krytinu si zvolilo hliníkový falcovaný šindel a falcovanou krytinu Prefalz od firmy PREFA. Při výběru barev nejvíce oslovila tmavě červená barva v povrchové úpravě P.10, na kterou je poskytována záruka v délce 40 let na stálobarevnost. Na samotný falcovaný šindel a krytinu Prefalz je poskytována stejně dlouhá záruka jakosti materiálu. Na objektu byly použity i systémové úžlabinové pásy tzv. bezpečné úžlabí.

Realizaci provádí letohradská firma Milan Šroller.