Jelikož na bytovém domě bylo nutné kompletně zrealizovat nový krov, provedla se zde střecha dvouplášťová. Jako krytina, v místech s dostatečným sklonem, byla zvolena keramická bobrovka na ostatních plochách je použita hliníková krytina PREFA. Na objektu se nacházejí lůžkové žlaby, nárožní věž a rozlehlá pultová střecha směrem do dvora. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z materiálů PREFA, ať už se jedná o svitkový plech PREFAZ nebo okapový systém - na veškerý materiál PREFA je poskytnutá záruka v délce 40 let.
Příkladně je provedeno zapuštěné úžlabí, které umožňuje bezpečný odvod vody z plochy falcované krytiny. Z důvodu nízkého sklonu střešního pláště bylo zvoleno provedení zvýšené konstrukce v místě osazení střešních výlezů a vzduchotechniky.

Kvalitní klempířskou práci zde provádí Klempířství Jiří Bartušek.